ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad 2017

Mezinárodní setkání završilo půlstoletí Klubu sokolníků

Myslivost 11/2017, str. 48  Ludvík Uhlíř
Při prvním nástupu sokolníků v listopadu roku 1967 stálo na nádvoří zámku v Opočně s dravci na pěsti jedenáct zakladatelů Klubu sokolníků. Při mezinárodním setkání ve dnech 11. až 15. října 2017, kdy se slavilo půlstoleté výročí vzniku Klubu, se shromáždilo v podorlickém městě 142 sokolníků s dravci z jedenácti zemí. A při této příležitosti probíhal kromě vlastních lovů s dravci i zajímavý program.
Ve středu dopoledne byla v Kodymově Národním domě vernisáž výstavy k významnému jubileu Klubu sokolníků. V poledne začalo na přepyšském letišti mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém letu. O putovní pohár předsedy klubu zápolilo patnáct sokolů stěhovavých, rarohů velkých a loveckých.
Ve výškovém rychlostním letu na draka byl nejúspěšnější šestiletý raroh lovecký Michala Hortaie, druhý se umístil sokol stěhovavý Jiřího Jungra.
Večer zněla opočenským kostelem Nejsvětější Trojice slavnostní troubená Hubertská mše. Během setkání se vystřídali trubači z Rakouska, z Francie i čeští trubači z Klubu sokolníků.
Ve čtvrtek dopoledne zaplnili nádvoří zámku sokolníci s dravci i bez nich, jejich obdivovatelé a diváci, dětmi ze školky počínaje a důchodci zdaleka nekonče. To názorně prokazovalo, že Opočno je sokolnickou Mekkou. Na úvod zaznělo troubení francouzských trubačů a následoval průvod sokolníků ve stylových krojích, takto obohatil slavnostní zahájení sokolnického setkání dlouholetý zahraniční účastník opočenských mezinárodních sokolnických setkání Jozef Hübner. Po pozdravech vzácných hostů, které představil a ocenil předseda klubu prof. MUDr. Jiří Veselý, následovaly organizační pokyny k samotným lovům.
Po zahájení se účastníci ve třinácti loveckých skupinách vydali do honiteb. Ty celkově poskytlo 39 mysliveckých spolků a Mochovská bažantnice. Po tři dny lovili v blízkém i docela vzdáleném okolí – nejen na Rychnovsku, ale například i na Královéhradecku, Pardubicku, Náchodsku – orli skalní, sokoli stěhovaví, rarozi velcí a lovečtí, káně Harrisova, ojedinělá káň rudochvostá, zastoupení měl i dříve hojný jestřáb lesní.
Každý lovecký den byl zakončen večerním výřadem na nádvoří zámku. Při posledním, sobotním, byli účastníci seznámeni s celkovými loveckými výsledky – uloveno bylo 148 kusů zvěře, z čehož bylo 40 kusů srnčí zvěře, 63 zajíců, 3 lišky a 42 kusů zvěře bažantí.
Pro úplnost třeba zaznamenat, že ve čtvrtek večer byl v Mariánském kostelíku uspořádán koncert lovecké hudby, v pátek byl na programu společenský večer a v sobotu dopoledne bylo pamatováno na zvídavé občany z Opočna a okolí loveckými ukázkami skupiny Seiferos na Vodětínském kopci.
Klubu sokolníků ČMMJ tak slavnostně završil půlstoletí své úspěšné činnosti a v plném lesku vstoupil do dalších let.
Text a snímky Ludvík UHLÍŘ
Zpracování dat...