ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad 2017

Vyhoví i nejnáročnějšímu uživateli

Myslivost 11/2017, str. 45  Jiří Hanák
Test lovecká kulovnice BLASER R8 Nejprve malinko historie a souvislostí s bohatou tradicí. Značky loveckých zbraní Blaser, Sauer a Mauser dnes patří do jedné rodiny, lépe řečeno pod jednoho majitele. Jejich vysoká technická úroveň se ale nenarodila takříkajíc přes noc, ale v jednom zdroji vychází všechny tři značky z dlouhé tradice značky Sauer.
Puškařství J.P.Sauer&Sohn vzniklo už v roce 1751 v Suhlu a proslavilo se zejména koncem 19. století vynikajícími kulovými dvojáky především pro africké lovy. Známá je také jejich spolupráce s Kruppovými ocelárnami při vývoji dokonalé hlavňové oceli,kterou nakonec odebírala většina zbrojovek v předválečné Evropě.
Po druhé světové válce, a zejména po rozdělení Německa, značka Sauer poněkud mizí. V Suhlu na území NDR pokračuje výroba, ale pod jinými značkami např. Merkel, Simson atd. Značka Sauer se v tehdejším západním Německu objevuje znova nově až v roce 1957 v Eckenförde.
Ve stejném roce zakládá Horst Blaser výrobu loveckých zbraní v Isny v Badensku Würtenbersku. Proslavil se zejména lehkými kozlicemi a později kulovou jednuškou s legendárním velmi spolehlivým a pevným výklopným závěrem Jäger a stal se v Německu jedním z velmi významných výrobců loveckých zbraní. 
Lze konstatovat, že za šedesát let existence si značka Blaser vybudovala téměř vedoucí postavení mezi výrobci excelentních a špičkově kvalitních zbraní výše uvedených typů. Své výtečné postavení později také posílila velmi originální opakovací kulovnicí s přímotažným závěrem.
V novodobější historii firma několikrát změnila majitele, až v roce 2000 ji koupili současní majitelé, kteří doposud vlastnili jen značku Sauer, a tak sjednotili značky Sauer, Blaser, Hämmerli a Mauser pod „jednu střechu“. Z historie všech částí dnešního podniku je zřejmé, že navazují na bohatou tradici výroby zbraní a tedy jejich řemeslná dokonalost a kvalita vychází z dovedností několika generací.
Od roku 2009 se rozdělily divize loveckých a služebních zbraní a výroba všech loveckých zbraní se přestěhovala do městečka Isny. 
Prakticky již od prvních modelů puškaře a vynálezce přímotažného závěru F. Mannlichera z roku 1885 velmi přitahoval pozornost přímotažný závěr pro svoji pohotovost a rychlost přesné opakované střelby. Na rozdíl od všech následovníků a modernizátorů přímotažného závěru, kteří vycházeli z původního Mannlicherova principu otočné kulisy uvnitř těla závěru, šli ve firmě Blaser jinou cestou, a to originálním kleštinovým závěrem. Kromě jiných výhod uvedená konstrukce závěru zkracuje celkovou délku zbraně o 12 cm, což má pozitivní vliv na snadnější přepravu i celkově pohodlnější manipulaci se zbraní.
Závěr se neuzamyká otáčením ozubů závěru, ale rozevřením kleštiny do vybrání za nábojovou komorou. Kulovnici s tímto závěrem označili názvem Blaser R 93, kde číslovka značí rok oficiálního vzniku této zbraně a předvedení na výstavě IWA v Norimberku. Následně byla kulovnice Blaser R 93 vyhlášena v USA zbraní století.  
Velmi rozšířený a oblíbený typ Blaser R 93 jehož výroba přetrvala více než dvacet let, byl nahrazen zdokonaleným typem R 8.
Model R8 má opět kleštinový závěr, kde byly provedeny některé detailní změny k vyšší spolehlivosti závěru a jeho hladšímu a snadnějšímu chodu. Nejpodstatnější změnou je rekonstrukce spoušťového ústrojí, kde se samotná spoušť stala součástí nábojové schránky. Jinak celé spoušťové ústrojí je spojeno v jeden celek s lůžkem závěru, což zaručuje stabilní a neměnné nastavení celého spoušťového systému z výroby.
Spoušť, vyčnívajícím kolíkem ze zásobníku, se dotýká spoušťové páky spoušťového mechanismu v lůžku závěru, kterou při tlaku na spoušť nadzvedne, a tak dojde ke spuštění. Vzdáleně tak připomíná vynikající spoušťové ústrojí u dnes už legendární kulovnice ZG 47.  
Spoušť nemá žádný mrtvý chod, žádnou vůli a reakce na tlak je okamžitá. Zvláštností spouště je, že nemá žádnou pružinu a její vratný chod po výstřelu je ovládán pohybem závěru. Odstraněním pružiny spouště se tak odstraňuje i jeden prvek možné poruchy při prasknutí pružiny nebo změny odporu spouště z důvodu její únavy.
Navíc pokud bychom použili několik zásobníků, třeba při potřebě rychlého opakování výstřelů na naháňce, nastavení spouště se nemění, právě proto, že spoušťové ústrojí je celé, mimo spouště, v lůžku závěru a je stále stejné.
Další výhodou tohoto řešení spoušťového ústrojí je téměř absolutní chránění proti vnějším nečistotám.
Odpor spouště je nastaven standardně na 650 g. Na zvláštní přání je možno objednat provedení spouště ATZL s dvěma variantami nastavení odporu spouště, 650 g a 250 g. Jen na doplnění, i u typu R8 zůstává možnost manuálního napínání bicí pružiny a jejího uvolnění do bezpečného stavu pomocí šoupátka na konci závěru. 
Možnost manuální aktivace a dezaktivace napnutí pružiny bicího ústrojů je naprosto nejbezpečnější systém, který nemůže poskytnout sebelepší klasická pojistka. Zbraň lze přenášet s nábojem v nábojové komoře, ale s deaktivovaným bicím ústrojím. Zbraň je tak bezpečná v jakékoliv situaci a při jakémkoliv pádu.
Pokud ovšem vznikne potřeba rychlé střelby třeba na šoulačce, stačí posunout jezdec na konci závěru do stavu napnutí bicí pružiny, což se děje naprosto tiše a bezhlučně a prakticky ve zlomku vteřiny je zbraň připravena ke střelbě bez rachocení závěrem. 
Uzamykání závěru je u zbraní Blaser zásadně do hlavně, což přináší řadu výhod. V prvé řadě se jedná o možnost zcela odlehčeného lůžka závěru, které nenese žádný tlak výstřelu. V případě konstrukce  Blaser zcela chybí horní obvyklá část lůžka závěru. Opticky ho tvoří prakticky jen kryt závěru, který se pohybuje současně se závěrem.
Další výhodou, a nikoliv nevýznamnou, je uzamykání náboje závěrem přímo v hlavni, což je naprosto přesné uzamčení s absencí jakékoliv závěrové vůle i po dlouhodobém používání a i u nejtěžších ráží.
Přesnost a stabilnost uzamčení má vliv i na přesnost střelby. Nakonec uzamykání závěru do hlavně umožňuje její snadnou vyměnitelnost a možnost použití hlavní s různými rážemi. Při výměně hlavy závěru, v případě ráží s různým průměrem dna nábojnice, je potom možnost použití ráží s jedním základním mechanismem a pažbou v celé šíři nabídky výrobce.  Třeba moje volba by byla (nikomu to samozřejmě nevnucuji) tzv. letní ráž 6,5x65 RWS, středně výkonnou se skvělou balistikou 7 mm Rem Mag a těžší 9,3x62 nebo 338 Blaser mag.
 
Praktická zkušenost se zbraní
 
K dispozici k testu jsme měli Blaser R 8 v provedení Success Individual v ráži 308 W. Na první pohled upoutá poněkud netradiční pažba. S robustní pistolovou rukojetí v téměř pravoúhlém postavení vůči hlaví ose zbraně a za ní otvor pro palec, který umožňuje obejmout rukou celou rukojeť.
Hřbet pažby má přímou konstrukci, připomínající klasické tvary pažby typu Mauser. Přímý hřbet pažby je vhodný pro pohotové zamíření a je optimální pro minimalizaci účinku zpětného rázu a snižuje úhel zdvihu zbraně při výstřelu.
Lícnice, rukojeť a předpažbí je potaženo jemnou, voděodolnou kůží. Dotyk se zbraní je tak maximálně příjemný. Ergonomie pažby a zejména pistolové rukojeti s otvorem pro palec umožňuje velmi pevné uchopení a sevření zbraně, což se nám velmi osvědčilo zejména při střelbě z volné ruky. 
Povrchová úprava hlavně a dalších ocelových dílů hluboký mat.
Zbraň byla osazena optikou Zeiss Conquest 2,5-15x56.
Test jsme prováděli praktickou střelbou ve dvou formách. Jednak v klidové poloze systémem bench rest, kde nás zajímal zejména chod spouště a její vliv na celkovou přesnost střelby. Další část střelby byla vestoje z volné ruky rychle se opakujícími výstřely celé kapacity zásobníku, kde jsme sledovali ergonomii pažby z hlediska přilícitelnosti zbraně a pohotovost a vliv na přesnost střelby při manipulaci se závěrem. V tomto případě našimi cíli byly plechovky ve vzdálenosti asi 50 m.
 
Výsledky testu
 
V obou případech se musí nejvíc ocenit možnost pevného úchopu pažby pomocí pistolové rukojeti s otvorem pro palec, což umožňuje pevnější zasazení a přitažení do ramene a tím velmi stabilního míření. Suchá, přímá spoušť umožňuje velmi jemné spuštění.
Díky pevnému úchopu pažby a jemné spoušti byl výsledek střelby na vzdálenost 100 m 4 rány prakticky v 1 MOA.  Bylo opakovaně dosaženo téměř soustřelů v R 100 do 3 cm.
Střelba z volné ruky opět potvrdila výhodu možnosti pevného uchopení za rukojeť a přitažení do ramene. I při rychlé střelbě byla úspěšnost zásahů téměř 100 %.
Použity byly náboje Geco Plus a RWS ST, přesnost obou typů nábojů byla prakticky stejná. Jedná se o náboje osvědčené svojí přesností a patřící mezi loveckými náboji k nejpřesnějším.  
      
Závěrem: Jaká je kulovnice Blaser R8 Success Individual?
 
Při uchopení kulovnice Blaser R8 Success Individual na první pohled upoutá velmi netradiční tvar pažby s otvorem pro palec, ale v nejnovějším provedení, které bylo představeno na výstavě IWA 2017, které nemá mezi jinými zbraněmi obdobu, a to, že je na úchopových částech a lícnici nově potažena jemnou otěru a vodě odolnou jemnou kůží. Název tohoto provedení má Success Individual.
Dřevo pažby je v nejvyšších kvalitách a spolu s kůží vytváří neobvyklý, dokonale estetický dojem. Tento design je skutečně ojedinělý a navíc může vytvořit skutečně individuální provedení pažby výběrem kůže s různými barevnými kompozicemi podle přání zákazníka a ke zdůraznění individuality zbraně.
Estetická kombinace dvou přírodních materiálů dřeva a jemné kůže je prostě dokonalá a originální. Kromě estetického přínosu má potažení úchopových částí jemnou kůží řadu dalších výhod. Přírodní kůže je na dotyk velmi příjemná a navozuje pocit jemného pohlazení a psychické pohody a jistoty. Z praktického hlediska kožený povrch naprosto neklouže ani ve zpocené ruce nebo ve vlhku a zvyšuje tak jistotu úchopu a přesnost výstřelu za všech okolností.
Velmi dobře řešená, ergonomicky dokonalá pažba s mohutnější pistolovou rukojetí umožňuje pevné a pohodlné uchopení zbraně pro pohotovou střelbu z volné ruky i pro střelbu s oporou. Skvělá ergonomie pažby se projevuje ve snadné přilícitelnosti zbraně, což obzvláště výhodné při potřebě rychlé reakce například na naháňce na černou zvěř.
Chod závěru snadný, hladký a jeví se nám, že má snadnější a plynulejší chod než u předchozího typu R 93. Při přebíjení přímotažným závěrem není třeba odlícovat zbraň a sundávat ji z umístění v rameni, ale umožňuje rychlé a pohotové přebití při minimální odchylce od původního směru zamíření.
Chod spouště je překvapivě jemný a dokonale vhodný i pro velmi přesnou střelbu v klidové pozici. Opět se nám jeví, že spoušť oproti typu R 93 je dokonalejší.
Celkově se jedná o technicky velmi dokonalou zbraň, která uspokojí i nejnáročnějšího uživatele.
© Dr.Ing.Jiří HANÁK  
 
         
 
Zpracování dat...