ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad 2017

Zlatá srnčí trofej - kategorie B

Myslivost 11/2017, str. 138  Aneta Bačová
47. ročník národního finále soutěže O zlatou srnčí trofej, kategorie B Jako každoročně, se i letos v půlce prázdnin konal již 47. ročník národního finále soutěže O zlatou srnčí trofej. Soutěžící se tentokrát sešli v prostředí krásné Šumavy, konkrétně v rekreačním středisku Olšina nedaleko Českého Krumlova. Mnozí účastníci byli překvapeni, že letošním ubytováním jsou stany s podsadou. A tak to byl tentokrát tábor opravdu se vším všudy. Dokonce se držely noční hlídky u ohně, což bylo dalším zajímavým zpestřením.
Téměř všechny děti zvládly pobyt ve stanech bez problémů a některé dokonce zaspaly i ty největší bouřky, které nás bohužel také neminuly.
Další zajímavou aktivitou, které se opravdu hodila k tomuto táborovému duchu, byla výroba vlajek. Jediné, co ale oddíly dostaly, byl kus látky, na kterou bylo možno kreslit, barvy si už musely sehnat v přírodě. Bylo ovšem velkým překvapením, jak velkou kreativitu děti prokázaly, a jak velkou barevnou škálu byly schopny vytvořit. Příroda nám totiž nabízí celé spektrum barev, a dokonce pryskyřici jako lepidlo.
Hned první den po příjezdu se nesl v duchu teoretické části soutěže, tedy testů, které v polovině pobytu doplnila i část praktická, kterou je stezka. Praktická část prověřila znalosti soutěžících v odvětvích jako jsou střelectví, kynologie, zoologie, botanika a mnohé další.
Tak, jako každý rok, si i letos vedoucí pro děti připravili téma tábora. Tentokrát bylo téma Ze života hmyzu a jednotlivé oddíly si podle něj vymýšlely své názvy. Proto jsme se zde mohli setkat s názvy Masařky, Trusus kulus, Krtonožky, Biolit a Kokoni. Tyto oddíly mezi sebou soutěžily v mnoha disciplínách, byla prověřována jejich fyzická zdatnost při vybíjené a fotbalu, znalost okolí a nejrůznějších šifer při cestě za pokladem, nebo připravenost při noční hře. Ani orientační běh nebyl žádnou novinkou. Nejen, že si děti ověří svou orientaci na mapě, ale jeden z oddílů měl i možnost vyzkoušet, jak funguje GPS obojek na psa, který nesli celou dobu na svém batohu. Pro všechny pak bylo zajímavé se podívat, kolik kilometrů vlastně naběhali a jakou při tom měli rychlost.
Boj o prvenství v celotáborové hře byl tentokrát velmi napjatý a až do samého konce nebylo jasné, kdo bude vítězem. Jako šťastný se nakonec ukázal Biolit a tento oddíl si odnášel prvenství a krásné nože jako cenu.
Součástí čtrnáctidenního programu byly také nejrůznější přednášky, které vedli jak vedoucí, tak i další pozvaní odborníci. Děti se tak získaly nové informace v oboru lovectví, kynologie a střelectví. Hlavně díky velkému zájmu o tuto problematiku proběhla přednáška o africkém moru prasat přímo od jednatelky ČMMJ Martiny Novotné, kde se mohl každý dozvědět odpovědi na své otázky.
Na teoretickou přednášku o kynologii navázali místní myslivci, kteří přijeli i se svými čtyřnohými pomocníky. Jednak zde byla představena jednotlivá plemena, ale především se jednalo o praktickou ukázku výcviku psa a jeho práce, ať už přinášení, vlečku nebo práci na vodě. Tuto ukázku sledovali všichni s velkým zájmem, a děti poznaly, že ačkoliv je pes téměř nedílnou součástí života myslivce, jeho výcvik není jednoduchý.
Další milou návštěvou nám byl prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. a doc. Ing. Tomáš Kušta, PhD. se svojí přednáškou o telemetrii, kdy účastníkům představili svůj výzkum, a hlavně jeho výsledky, které mohly v mnohých změnit nahlížení na prostorovou aktivitu jednotlivých druhů zvěře. Následně si pro děti připravili poznávání stop zvěře ze sádrových odlitků a ty nejlepší z nich náležitě odměnili nejrůznějšími cenami.
Co rozhodně nesmělo chybět, byla ukázka výcviku a létání se sokolnickými dravci. Tentokrát k nám zavítal Milan Zaleš, který svým velmi poutavým výkladem zaujal všechny účastníky i vedoucí. Děti si nakonec mohly vzít na ruku poštolku vrabčí a na památku se s ní vyfotit, vedoucí si dokonce mohli na ruku přivolat orla mořského, což byl opravdu velký zážitek.
Aktivit bylo opravdu mnoho, a tak nechyběla ani lesní pedagogika pod vedením Ing. Jiřího Flíčka. Soutěžící si zde na krátké trase podél rybníka Olšina vyzkoušeli a natrénovali poznávání bylin, dřevin, ptáků a loveckých psů, což pro ně bylo dobrým tréninkem před stezkou, která následovala zanedlouho poté. Pan Flíček nám pak představil okolní lesy a zvěř, která v nich žije a zodpověděl dětem jejich zvídavé otázky.
Dalším zpestřením programu je každoroční celodenní výlet, který je i prostředkem k poznání širšího okolí. Naše kroky tedy směřovaly do blízkosti Vyššího Brodu, kde má svoje obory společnost Agrowald, s.r.o. Hlavním zájmem nám byl chov bizonů, jakožto poměrně neobvyklá záležitost, ale také jsme nasbírali nové informace, co se týče druhů zvěře, které jsou chované v jednotlivých oborách. Hned poté jsme vyrazili do Rožmberku nad Vltavou, kde jsme byli na prohlídce hradu.
Jednou z nejvíce oblíbenou součástí tábora je spaní pod širákem a vaření kotlíkového guláše, který je podle slov dětí mnohdy nejlepším jídlem tábora. Tentokrát nám bylo vyhrazeno místo u rybářské chaty hned za rybníkem Olšina, takže zde byl i prostor pro vodní radovánky.
Opravdovým vrcholem čtrnácti dní finále, ale i celoročního snažení dětí a jejich vedoucích mysliveckých kroužků, bylo slavnostní vyhlášený výsledků. Nutno podotknout, že letos všem samostatně vyhlašovaným disciplínám vévodily dívky. Ať už se jednalo o nejlepšího střelce nebo nejvíce poznaných sádrových odlitků stop. U výsledků Zlaté srnčí trofeje tomu nebylo jinak, a tak první místo obsadila Michaela Homolková, na druhém místě se umístila Petra Růžková, a na třetím Anna Nekoušová.
Zlatá srnčí trofej je táborem s dlouholetou tradicí, na který se děti vrací několik let po sobě a poté někteří vstoupí do role vedoucích. Právě bez nich by nebylo možné těchto čtrnáct dní zrealizovat a pokračovat v této srdeční záležitosti, která již odchovala mnoho generací lesníků, myslivců a vůbec skvělých lidí. Těmi, kdo děti vedli, vymýšleli veškerý program a patří jim za to velký dík, byli letos Jan Bartlík, Michaela Kučerová, Viktor Kollanda, Hana Kretová, Martin Řezba, Michaela Ryzí, Jindřich Novák, Klára Těthalová, Jan Pangrác, Tereza Pišlová, Václav Stejskal, Roman Navrátil a Aneta Bačová.
Poděkování také patří společnosti VLS, s.p., divize Horní Planá, zastoupené Ing. Petrem Králem, která nám poskytla krásné prostředí a zázemí a setkali jsme se zde s velmi milým jednáním celého personálu, kterému tímto také děkujeme. Dále je zde třeba zmínit jednatelku ČMMJ Martinu Novotnou a Ing. Janu Adámkovou společně se všemi pracovníky, kteří se podíleli na celkové organizaci národního kola a bez nichž by nebylo možné tuto tradici udržovat.
V neposlední řadě je třeba vyjádřit dík všem sponzorům za krásné ceny, a také vedoucím mysliveckých kroužků a rodičům, kteří vedou děti k lásce k přírodě a předávají jim své cenné znalosti a zkušenosti.
Nezbývá než vyjádřit přání, abychom se příští rok sešli na dalším národním kole ve stejně hojném, nebo vyšším počtu.
Zlaté srnčí trofeji zdar!
Aneta BAČOVÁ
zástupkyně hl. vedoucího

Přiložené dokumenty

Vysledkova-listina-B Vysledkova-listina-B (266,00 KB)
Zpracování dat...