ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2017

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ

Myslivost 10/2017, str. 128  Jiřina Špálová
Vzdělávání je jednou z významných činností jednotlivých okresních mysliveckých spolků. Když jsme počátkem loňského roku připravovali školení pro lektory a zkušební komisaře ČMMJ, věděli jsme, že bude pro velký počet osob, budeme muset pokrýt celou republiku a bude to spousta času příprav a pak i samotného školení. Samotné školení proběhlo koncem minulého a počátkem letošního roku na devíti místech po celé republice. Bylo řízené a organizované Kulturně-propagační komisí ve spolupráci se sekretariátem ČMMJ a doporučenými odborníky z ostatních komisí ČMMJ. Celkem bylo proškoleno téměř 1300 osob.
To, že naše rozhodnutí bylo správné, jsme si prověřili díky zpětné vazbě, účastníci odevzdávali odpovědní dotazníky, na nichž velká část lektorů školení vítá a doporučuje pravidelně opakovat.
Všichni přítomní měli možnost se ke školení anonymně vyjádřit. Vrátilo se nám 81 % dotazníků, nejvíce v Liberci (98 %), nejméně v Litoměřicích (72 %). Obecně bylo hodnocení pozitivní - jak hodnocení celého kurzu, tak i srozumitelnost a přínos přednášek. Školení by doporučilo 95 % zúčastněných a 97 % jej považovalo za přínosné.
 
Školení má několik základních cílů. Jedním z nich je aktualizace seznamu lektorů, dále kontrola potřebného vzdělání podle platné legislativy a získání aktuálních kontaktů. Kromě jiných údajů jsme žádali elektronické adresy na lektory, abychom zrychlili komunikaci a zároveň mohli lektory přímo oslovovat. Bohužel nás trochu nemile překvapilo nás, že 14 % lektorů elektronickou komunikaci mailem vůbec nepoužívá. V celkovém počtu už to není nezanedbatelné množství.
Dalším cílem je sjednocení úrovně znalostí uchazečů o lovecký lístek na všech OMS a sjednocení způsobu zkoušení a hodnocení znalostí při zkoušce.
Účastníci získali během školení pracovní materiály a průkazy odborné způsobilosti, kterými se budou muset od 1. 1. 2018 prokazovat.
Významná je pro nás samozřejmě i zpětná vazba od lektorů a zkušebních komisařů. Získali jsme i několik podnětných připomínek, které jsme využili při zpracovávání jednotných okruhů a otázek pro zkoušky. Okruhy i otázky už byly finalizovány a budou do konce roku distribuovány na jednotlivé okresy.
 
Z prozatím proškolených účastníků můžeme shrnout několik údajů. Výuka a příprava uchazečů je evidentně výsadou mužů (94 %), ale zastoupení odpovídá celkovému počtu žen v myslivosti. Více než polovina školitelů má vysokoškolské vzdělání. E-mail nepoužívá 14 % lektorů, 4 % lektorů neuvedlo telefon.
Nad čím jsme se pozastavili, a co nám dělá trochu starosti do budoucna, je věkový průměr lektorů. Celkem 47 % proškolených lektorů je ve věku 61 - 88 let a jen 14 % je ve věku do 40 let. Vážíme si samozřejmě práce zkušených praktiků, ale také se ptáme, zda a jak na OMS připravují své mladší kolegy. Práce lektora je natolik náročná a zodpovědná, že ani nejlépe připravený čerstvý absolvent vyšších odborných zkoušek nemůže začít přednášet bez zkušeností a přípravy. I vlastní výuku se musí naučit, a proto jsme do našeho školení zařadili základy pedagogiky. Ale víme, že praxe je mnohem náročnější. Počet lektorů podle krajů je také různorodý -  od 48 do 168. Data je možné selektovat až na jednotlivé okresy, z některých OMS se přihlásil jen jeden lektor (kdo tam tedy učí a zkouší?), z většiny kolem 15 lektorů (klasický příklad dvou zkušebních senátů), jeden OMS vyslal dokonce přes 30 lektorů.
 
Pokud se ještě závěrem vrátím k odevzdaným dotazníkům, rádi jsme využili některé poznámky k úpravě okruhů a otázek. Často jsme se setkávali s výhradami, zda je nutná přítomnost místopředsedy u zkoušek a zda by nebylo možné přesunout nemoci zvěře od kynologie jinam. V obou případech je nutné respektovat současnou platnou legislativu.
Rozhodně je velký zájem o jednotné prezentace a materiály, které by odpovídaly požadavkům na první lovecký lístek a nebyly zbytečné obsáhlé. 
Zájem je i o sjednocení požadavků na praktickou činnost uchazečů.
Účastníci také hledali otázky na řešení věkového průměru členské základny. V několika málo dotaznících jsme se setkali s vulgárními výrazy - to se pak můžeme ptát na úroveň přednášek, když lektor neudrží emoce ani při písemném projevu.
Obecně pro nás ale byly dotazníky jednoznačně přínosem a všem, kteří je odevzdali, děkujeme.
Pokud jsou mezi čtenáři zájemci o Vyšší odborné myslivecké zkoušky, které jsou podmínkou pro výkon lektora a zkušebního komisaře ČMMJ, je možné se hlásit na Ministerstvu zemědělství, které bude v příštím roce zkoušky organizovat. Více informací naleznete na www.mze.cz.
 
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se školení zúčastnili, zaměstnancům sekretariátu a všem přednášejícím, kteří spolupracovali při přípravě i samotných přednáškách. Vím, že jsou to hodiny práce, který by asi každý raději trávil ve svých domovských honitbách. Ale vzdělávání je velice důležitou činností na všech OMS a věříme, že shodná úroveň přednášených informací a jednotná hloubka požadovaných znalostí, budou pozitivním přínosem pro lektory i adepty.
Jiřina ŠPÁLOVÁ
předsedkyně KPK ČMMJ
 
Poslední letošní dva termíny
školení lektorů a zkušebních komisařů
 
Pro komisaře, kteří se z různých důvodů nemohli školení zúčastnit, jsme připravili ještě dva podzimní termíny.
Jsou vhodné také pro nové lektory a komisaře, kteří ještě počátkem roku nedosáhli potřebného vzdělání podle legislativních norem.
Celodenní školení, které je pro všechny lektory a zkušební komisaře ČMMJ povinné, proběhne 19.11 v Praze a 26. 11. v Brně.
Uchazeči, kteří nevyužili předchozích termínů, se mohou hlásit prostřednictvím OMS, klubu nebo přímo na sekretariátu ČMMJ. Cena je 300 Kč / osoba.
 
19. 11. 2017
Česká zemědělská univerzita
Kamýcká 129
Praha
Budova SIC, hlavní sál
 
26. 11. 2017
Mendelova univerzita
Zemědělská 1665/1
Brno
učebna Q01
Zpracování dat...