ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2017

Dětské hubertohraní pošesté

Myslivost 8/2017, str. 134  Oldřich Koudelka
Tradice jakékoliv akce, včetně těch mysliveckých, se počínají utvářet již krátce po procitnutí myšlenek na jejich zrod v srdcích jejich tehdy ještě neznámých iniciátorů a zakladatelů. Tato definice je dlouhodobě vlastní všem z okruhu spolupracovníků ředitele svätoantonského Lesnického a mysliveckého muzea inženýra Mariána Číže. Před časem byla dána do vínku nově vznikajícím Dětským dnům sv. Huberta. Ty oslavily v druhé polovině června již šesté narozeniny. Byli jsme při tom.
 
Jak ten čas letí!
Zdá se to teprve nedávno, když se na pomyslném dětském hřišti zámeckého nádvoří a především překrásného a prostorného pažitu anglického parku coburgovského zámku zářícího z lesů pod Sitnem, sešly stovky dětí z celého Slovenska na prvním ročníku Dětských dnů svatého Huberta. Ony, jejich učitelé a doprovod, a samozřejmě i organizátoři, vstupovali do neznámého pohádkového příběhu a nikdo tehdy netušil, zda se bude líbit či nikoliv.
Ale on se nejen líbil, ale doslova nadchnul! Zdejší Lesnické a myslivecké muzeum touto nevídanou akcí rozšířilo svoji už beztak bohatou nabídku kulturně společenských a vzdělávacích akcí, které nemají v středoevropském prostoru obdobu.
Mladšímu bratříčkovi „dospěláckých“ Dnů sv. Huberta tradičně přeje počasí. Nejinak tomu bylo i letos, byť to první ráno vypadalo na pořádnou bouřku. Na tvářích ostřílených organizátorů byla znát radost z opětovného setkání s dětmi, na těch nových pak očekávání a rovněž překvapení nad rozměrem a duší této nebývalé myslivecké a dětsky hravé hubertovské podívané.
Povolaným nad povolané, kdo by měl s odstupem času objektivně zhodnotit první i následné ročníky Dětských dnů sv. Huberta, je bezesporu ředitel muzea inženýr Marián Číž. „Žijeme také zvláštne časy – financie chýbajú a média mýlia ľudí,“ řekl nám ředitel. „Z televízie, tlače i iných elektronických médií sa na nás usmievajú celebrity, ktoré okrem toho, že vedia vulgárne vystupovať, veľa toho nedokážu. Hrdinami sa, žial, stávajú tý, ktorí ubližujú, mocní tohto sveta sa nám snažia nahovoriť, že najdôležitejšie sú zisky a následky krízy najviac pociťujú práve tý, ktorí sú prirodzene skromný, pokorný. V týchto pomýlených časoch, je velmi málo vzácných, dobrých ľudí, ktorí sa dokážu zorientovať a myslieť pri všetkých dnešných problémoch na to najdôležitejšie – na budúcnosť našich detí, našej prírody a krajiny. Takýmito vzácnými ľuďmi sú aj všetci, ktorí v roku 2012 pomohli pripraviť a realizovať naše výnimočné kultúrno-naučné podujatie. To sa prvý raz uskutečnilo v rámci júna – Mesiaca poľovníctva a ochrany prírody. Celkom sa na ňom zúčastnilo 1 915 detí a 356 dospelých. Za šesť rokov sa konania účastnilo vyše trinásť tisíc detí a ich pedagogického aj rodičovského doprovodu! Myslím, že to hovorí za všetko. Dojíma ma to!“
 
Úspěšný scénář
Myšlenka uspořádat podobnou akci se zrodila v hlavě vynikajícího sokolníka, výborného pedagoga, velkého přítele svätoantonského muzea a ředitele Základní a mateřské školy Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach Mgr. Pavla Michala.
Scénář byl zdánlivě jednoduchý – lesníci, myslivci a studenti lesnických škol, jako průvodci, budou postupně provádět vybrané skupiny – třídy dětí ze základních a mateřských škol z celého Slovenska po stanovištích, kde se dozvědí poutavou formou mnohé o přírodě, kde se zabaví, zasoutěží si a samozřejmě se i poučí. A tak se v koloběhu pracovišť dozvědí například jak si lesní zvěř a ptactvo navzájem pomáhají s rostlinami, která zvířata nosí rohy a pro změnu parohy, uvidí mysliveckou expozici v muzeu, ukázky sokolnického a kynologického výcviku, seznámí se s preparáty ptáků a drobných živočichů, ale také s jejich hlasy v podání předních slovenských vábičů, navštíví divadelní představení Legenda o svatém Hubertovi v podání žáků svätoantonské základní školy, shlédnou filmy s mysliveckou a přírodní tematikou, zasoutěží si v hodu „flinty do žita“, zastřílejí na laserové střelnici, seznámí se s náročnou činností jeskyňářů, vyzkouší si vábení jelenů, zajezdí si na koni či vlastnoručně zhotoví ptačí budku.
 
Nadšení organizátorů
Scénář je jedna věc a vlastní realizace věc druhá. Při organizačním zajištění tak masové akce je nezbytné myslet opravdu na všechno. Nejen na zajištění průvodců po jednotlivých stanovištích, samotných „lektorů“, ale třeba také na bezpečné zaparkování desítek autobusů v podhradí, zabezpečení zdravotní služby, nezbytného pitného režimu, chodu toalet, stinného odpočinkového místa, stravování pro hosty a mnoho dalších úkonů.
Naštěstí již na prahu prvního ročníku si myšlenka získala tolik nadšených a zejména ochotných příznivců, že vše běží bezchybně a na jedničku! Děti si domů odvážejí plné batůžky zážitků a nových vědomostí o přírodě, lese a jeho obyvatelích. Každá třída navíc dostane ptačí budky, které si děti samy vyrobily a také sazeničku stromku, který po návratu domů ozdobí nejbližší okolí jejich školy. Každé dítě rovněž obdrží vstupenku na „dospělácké“ Dny svatého Huberta, které se budou konat druhého a třetího září.
 
V široké paletě zajímavých informací a bezesporu nových zážitků se jen těžko bude hledat, co se dětem nejvíce na letošním šestém ročníku líbilo. „Ťažko povedať. Opýtaj sa tých desiatich tisícovek detí, ktoré nás v priebehu tých rokov navštívili,“ řekl nám ředitel muzea a duše akce Ing. Marián Číž.
A my se skutečně zeptali. Caparti nejvíce hovořili o úžasné práci mladých sokolníků ze základní školy v nedalekých Štiavnických Baniach, vábičích zvěře Jozefovi Hlásnikovi a Aloizovi Kaššákovi, trubačích pod vedením Edmunda Hatiara a Veroniky Vallové či skupině pracovníků Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši Peterovi Holúbkovi, Martinovi Veckovi, Valentovi Jančim a Eve Farkašovské. Novinkou byla možnost vyzkoušet si moderování televizního pořadu o zvěři a přírodě pod vedením „televizáka“ Ľubomíra Kľúčika. Každý by se jim rád vyrovnal a třeba tomu tak někdy v budoucnosti skutečně bude, třeba tato úžasná akce přivede do mysliveckých a přírodumilovných řad nové, tolik potřebné generace.
Inu, co se v mládí naučíš… A o tom vlastně Dětské dny sv. Huberta ve Svätom Antone především jsou!
Oldřich KOUDELKA
Ilustrační snímky autor
 
Zpracování dat...