ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2017

Myslím si, že zatím ještě máme situaci ve svých rukou. Možná, zatím…

Myslivost 8/2017, str. 9  Jiří Janota
Vážení kolegové myslivci, domnívám se, že naprostá většina z vás byla v posledních týdnech informována prostřednictvím sdělovacích prostředků o prvním výskytu afrického moru prasat v ČR. Detailně celou situaci popisuje Ing. Ježek Miloš, PhD. A MVDr. Forejtek Pavel, CSc. v tomto čísle. Pravidelné informace můžete také podrobně sledovat na webových stránkách ČMMJ, z.s.
Chtěl bych vás tímto, vážení myslivci, požádat, abyste celou situaci okolo afrického moru prasat opravdu nebrali na lehkou váhu. To co se děje dnes na okrese Zlín, se může ve velice brzké době odehrávat i ve vašich honitbách. Ať se to může podstatné části z vašich řad nepozdávat, opravdu bude nutno velice rychle přistoupit k navrhovaným opatřením v jednotlivých vytyčených oblastech. Jak můžeme vidět na příkladu z Pobaltských republik a Polska, šíření nákazy zdecimovalo většinu černé zvěře v zasažených oblastech.
Pravdou je, že my máme možná o něco lepší pozici, jelikož alespoň částečně můžeme využít poznatků, které naši pobaltští kolegové získali v uplynulých letech v boji s touto chorobou. Mohli bychom se tak proto částečně vyvarovat některých chybných opatření.
Co je dnes jisté, a víme to poměrně přesně, je skutečnost, že pokud budou v našich honitbách opravdu několikanásobné stavy přemnožené černé zvěře, jen těžko bude možno situaci se šířením moru zastavit.
Apeluji proto na myslivce od Aše po Ostravu a Znojmo, je opravdu nutno podstatně snížit stavy černé zvěře v honitbách. Jsem si vědom, že pro nezanedbatelnou část honiteb se jedná dnes o zvěř hlavní. Podstatná část honiteb je na příjmu z lovu černé zvěře také přímo závislá.
Nicméně, podle zkušeností našich kolegů, pokud se podstatně nesníží stavy černé zvěře, jen těžko budeme moci šíření této nemoci zabránit. Opravdu se chcete v následujících měsících stát pouze asanační jednotkou ve vašich honitbách? Je téměř jisté, že opravdu dojde k vymření většiny černé zvěře na značně rozsáhlém území. Možná si někteří z vás už pozdě uvědomí, že podcenění celé situace bylo velkou chybou.
Na jednáních s pracovníky Státní veterinární správy a společně s pracovníky státní správy myslivosti jsme se snažili nalézt možnosti usnadnění výkonu práva myslivosti ve vztahu ke snížení stavů černé zvěře. Zároveň jsme navrhli finanční kompenzaci a také motivaci k lovu v postižených oblastech.
Nyní bude jen na vás, zda se rozhodnete některá z těchto opatření využít. Budeme se muset vyrovnat se skutečností, že hlavní směr lovu by měl být zaměřen na nositele přírůstku, tedy bachyně. Jsem si plně vědom, co tato věta způsobí mezi vámi, kteří jste po celý život měli na paměti, že bachyně se téměř neloví. Je třeba si ovšem uvědomit, že pokud nebudeme dostatečně lovit, a to i dospělé bachyně, budeme nejpravděpodobněji později jen sbírat a asanovat uhynulé kusy.
Myslím si, že zatím ještě máme situaci ve svých rukou. Možná, zatím…
Ing. Jiří JANOTA
Zpracování dat...