Časopis Myslivost

Patron českých myslivců – sv. Eustach

Myslivost 9/2017, str. 79  Oldřich Tripes
Po přečtení tohoto nadpisu mnohý náš myslivec se bude domnívat, že se jedná o nějaké nedorozumění, či hrubou chybu. Vždyť přeci náš patron je sv. Hubert! Kult svatého Huberta je v naší zemi tak mnoho rozšířen, že řada myslivců jiného patrona nezná. A současný trend výstavby nových kapliček, pomníčků a různých památek českými myslivci stále více posiluje povědomí, že pro ně je jediným patronem jen Hubert. Jeho pozice je stále posilována každou novou kapličkou, ale i každým přípitkem po úspěšném lovu levou rukou. A právě tato skutečnost, a možná i to, že 20. září jeho svátek v křesťanském kalendáři nenajdete, když byl odtud vytlačen německým Helmutem a ruským Olegem, mne vedlo k tomu, abych se ho v tomto nerovném klání před naší mysliveckou veřejností trochu zastal.
 
Vždyť Eustach byl dříve! Žil již v I. století, jmenoval se Placidus a byl to vynikající vojevůdce vojska císaře Trajana, které však pronásledovalo křesťany. Byl ženatý s Theopistou a měl syny Agapita a Theopista. Žil jako zámožný člověk, vyznamenal se udatností a ač pohan, konal milosrdné skutky. Velmi rád chodil na lov.
Při jednom takovém lovu narazil na skupinu jelení zvěře, z níž nejsilnější jelen se odloučil a prchal do lesa. Placidus zahořel touhou jelena ulovit a pronásledoval ho. Po dlouhé a namáhavé době spatřil konečně jelena na vrcholu skály. Zvedl luk, namířil, když vtom spatřil mezi parohy svítící kříž.
Že jsem to popletl? Že tato legenda patří k Hubertovi? Nikoliv! Tomuto našemu prvnímu patronovi tato legenda patřila dříve. To spíše v případě knížete Huberta „byla opsána“?
Legenda dále traduje, že lovec po zhlédnutí nadpřirozeného jevu prý slyšel tajemný hlas: „Placide, proč mne pronásleduješ? Jsem Kristus, jenž za spásu tvoji a všeho lidstva zemřel na kříži.“
„Co mám učiniti?“, ptal se lovec a dostal odpověď, že se má nechat pokřtít.
Po návratu domů celý rozechvělý se dozvěděl od manželky, že i ona zaslechla vyzvání ke křtu.
Placidus vyhledal křesťany, podrobil se křtu, přijal jméno Eustach a nechal pokřtít celou rodinu.
Druhého dne se od dalšího zjevení dozvěděl, že bude podroben trpkým zkouškám, ale vytrvá-li, dostane se mu odměny.
Nejdříve začalo Eustachovi umírat služebnictvo, pak mu zahynula veškerá zvířata, zloději mu vyloupili a zapálili obydlí. Pohanské obyvatelstvo přisuzovalo pohromu pomstě pohanských bohů.
Proto se Eustach rozhodl odstěhovat i s rodinou do ciziny a tam hledat obživu. Celá rodina plula lodí do Egypta, avšak po přistání neměl Eustach na celou úhradu plavby lodí prostředky. Kapitán mu vzal jeho ženu a prodal ji do otroctví. Při další cestě mu velké šelmy odnesly oba syny.
Zhroucen a vyčerpán přijal těžkou práci u rolníka a později hlídače polí. Když se později v Římě nedostávalo schopných velitelů, nechal ho císař vyhledat a vrátil mu postavení. Eustach nezklamal a vítězně se vrátil z bojů, do kterých byl poslán. Při návratu ve dvou vojácích poznal své syny a sešel se i se svou ženou, která pracovala jako zahradnice v domě, kam se přišli ubytovat.
Šťastný návrat měl však další zlom. Císaře Trajana vystřídal Hadrián, který vyžadoval od Eustacha, aby obětoval bohům. Ten se ale odmítl provinit věrnosti křesťanství, a proto byl odsouzen k mučednické smrti roztrháním šelmami. Lvi se však nedotkli ani Eustacha, ani jeho rodiny. Proto byl rozžhaven kovový býk, do jehož nitra byla celá rodina Eustachova vhozena. Tak všichni zahynuli.
To se mělo stát 20. září roku 118 (jiný zdroj uvádí rok 120). Jeho památka je uctívána tento den a je zajímavé, že tento den spadá do jelení říje.
Žár mučedníka sice usmrtil, ale nějaké ostatky zřejmě zůstaly, protože jsou uloženy v chrámu sv. Eustacha v porfyrové rakvi, který byl k jeho poctě v Římě vystavěn v 9. století.
Patrona lovců uctívají po staletí jako svého patrona také města Madrid a Paříž, kde v chrámu sv. Eustacha je údajně také část jeho ostatků.
Kult sv. Eustacha se později rozšířil z Francie a Španělska do Belgie a Německa, do našich zemí byl pak zaveden ve druhé polovině 16. století německou šlechtou, která se tehdy zmocňovala majetků mnohých českých rodů.
U nás svatý Eustach inspiroval celou řadu slavných malířů, kteří jej v různých podobách s jeho atributy malovali na plátna nebo tesali do kamene, či jinak zvěčnili, aby mohl překonat celé generace.
Jeho obliba přetrvávala a získávala stále větší vliv v Čechách a na Moravě. Celá řada uměleckých a historických památek nám dosvědčuje, že svatý Eustach byl u nás velmi uctíván jako patron lovu, cechu loveckého a honiteb, zejména pak v 17. a 17 století a objevuje se zejména v interiérech kaplí loveckých zámků a kostelů.
 
Pokusil jsem se tedy o přiblížení nás českých myslivců k našemu prvnímu patronovi, i když je to trochu drsnější příběh, rozhodně méně přijatelný, než romantická legenda o Hubertovi.
Kdybych měl nějakému nevěřícímu Tomášovi k symbolickému setkání s patronem Eustachem radit, tak bych jej předně nasměroval do našeho nestaršího mysliveckého muzea, v loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou je kaple zasvěcena právě sv. Eustachovi. Také první organizace myslivců v Čechách, založená v roce 1692 schwarzenberskými myslivci, se jmenovala Myslivecké bratrstvo sv. Eustacha.
A za všechny menší kapličky v zemi vzpomenu kapličku poblíže hradu Křivoklát, ke které chodí pravidelně uctívat tamní myslivci nejen svého patrona, ale také své zemřelé a padlé kamarády ve válkách.
Nerad bych udělal zmatek v patronech myslivců, ale na závěr musím ještě zmínit, že ještě máme naše české patrony - sv. Prokopa a sv. Ivana. Žili stejně jako sv. Jiljí v poustevnických jeskyních, pečovali o zraněné laně a údajně se živili jejich mlékem. I ty lze považovat tak trochu za „polopatrony“ českých myslivců.
Oldřich TRIPES
 
 
Zpracování dat...