ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Jaké jsou nejnovější trendy v myslivosti v Česku?

Myslivost 7/2018, str. 3 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Taková otázka mi byla položena redakcí jednoho deníku a já se hned na začátku ptám, co je to vlastně nový trend v myslivosti? Nové způsoby lovu? Nové druhy pomůcek, optiky a střeliva? Nové poměry v myslivosti z hlediska legislativy? Více >
Jaké jsou nejnovější trendy v myslivosti v Česku?

Ohlédnutí i pohled do budoucna

Myslivost 7/2018, str. 8 Jiří Janota
Počet komentářů: 0
Z projevu Ing. Jiřího Janoty, předsedy ČMMJ na Sboru zástupců dne 9.6.2018 v Benešově Vážené dámy, vážení pánové, kolegové myslivci, vzhledem k tomu, že se nacházíme v polovině funkčního období Myslivecké rady ČMMJ, dovolím si zhodnotit uplynulé období. Již od prvních zasedání Myslivecké rady jsme deklarovali, že musíme být otevřeni ve svém jednání vůči myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. Většina námi uskutečněných kroků je pravidelně zveřejňována v zápisech z jednání, ve větší míře jsme začali informovat na internetových stránkách, facebooku a informace myslivcům jsou předkládány prostřednictvím časopisu Myslivost. Více >
Ohlédnutí i pohled do budoucna

JAK PÍT BEZ VODY…

Myslivost 7/2018, str. 14 Štěpán Neuwirth
Počet komentářů: 0
… je otázka, kterou vyvolala média na konci dubna a počátku května roku 2018, kdy se začala přetřásat velmi závažná problematika nedostatku vody. Bombastické titulky jako - ČESKO POMALU VYSYCHÁ. A BUDE HŮŘ! - uváděly články plné informací o suchu, nedostatku vody, umírajících lesích, vysychajících tocích, rybnících a přehradách. Jeden by řekl: Novináři objevili Ameriku! Nabízí se otázka: Proč až v těchto dnech? Více >
JAK PÍT BEZ VODY…

I ty česká myslivosti!

Myslivost 7/2018, str. 18 Milan Cihelka
Počet komentářů: 0
Současná česká myslivost může zájemcům o tuto činnost nabídnout v zásadě pouze tři směry. Udělejme si adeptský kurs, získejme lovecký lístek a jděme do praxe. Co zjistíme? Více >
I ty česká myslivosti!

Těžký život bažantů

Myslivost 7/2018, str. 20 -ACh-
Počet komentářů: 0
Mnoha myslivcům připadá, že k tomu, aby se v honitbě každého roku zvýšily stavy drobné zvěře, postačí postavit několik zásypů a vystřílet škodnou. Kdyby to bylo tak jednoduché, už bychom měli ve většině oblastí vhodných k chovu drobné zvěře tisíce bažantů, koroptví a zajíců. Jen málokdo si však přitom uvědomuje, že k dosažení tohoto cíle, v případě bažantů a koroptví, je bezpodmínečně nutné chránit … hmyz! Více >
Těžký život bažantů

Muflonia zver

Myslivost 7/2018, str. 24 Prof. Ing. Juraj CIBEREJ, CSc.,
Počet komentářů: 0
Na úvod niekoľko viet z histórie a introdukcie muflóna. V súčasnosti na základe archeologických nálezov a genetických analýz sa stále viac približujeme k presvedčeniu, že muflón je zdivenou formou domestikovanej ovce z Malej Ázie, ktorá sa na Korziku, Sardíniu a Cyprus dostala v stredoveku pri sťahovaní národov, resp. kmeňov. Dr. Tibor Thuróczy v knihe Naša zverina (1935) uvádza: „Za mufloniu zver môže ďakovať Slovensko i celá Európa grófovi K. Forgáchovi, majiteľovi gýmešského latifundia. Nepopieram, že na kontinente aj inde bol už udomácnený muflón. V cisárskej obore v Lainzi pri Viedni už pred niekoľkými desaťročiami osadili muflónov, ale vo voľnej prírode nenachádzal sa pred Gýmešom nikde.“ Více >
Muflonia zver

Lov tetřeva a tetřívka v Rusku

Myslivost 7/2018, str. 29 Jan Štach
Počet komentářů: 0
Tetřev hlušec (Tatrao urogallus) bohužel v posledních padesáti letech ztratil ve střední Evropě převážnou část svého území. Znatelný úbytek je hlavně v rovinách a pahorkatinách, kde zůstaly jen zbytky jeho původního stavu, většinou je podporován vysazováním mladých ptáků odchovaných ve voliéře. Více >
Lov tetřeva a tetřívka v Rusku

Šakal obecný (Canis aureus)

Myslivost 7/2018, str. 30 Ing. Martin ERNST, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Šakal obecný (Canis aureus) patří společně s liškou, které je nejvíce podobný, vlkem a psíkem mezi psovité šelmy, obývající evropský kontinent a je jediným druhem šakalů, žijícím mimo africký kontinent. Jirků a kol. (2018) ve vědecké publikaci uvádějí, že pozdní pleistocén a historické rozšíření šakala obecného v Evropě bylo omezeno na části Balkánu a Panonské pánve, přičemž od poloviny 20. století dochází k jeho rychlému rozšiřování. Především v posledních dvou desetiletích lze v rámci Evropy hovořit o jeho expanzi dále na sever a západ (Dánsko, Německo, Nizozemsko, Švýcarsko), do střední (Česká republika, Polsko, Slovensko) a východní Evropy (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Ukrajina, Rusko). Více >
Šakal obecný (Canis aureus)

Poľovačka na srnce pod riekou Tisza

Myslivost 7/2018, str. 34 JUDr. Miroslav BILSKÝ, DiS.
Počet komentářů: 0
V druhej polovici apríla nastal konečne čas, keď sa po rozľahlých poliach Maďarska opäť zazelenali široké lány obilia, lucerny a repky. To je práve čas, keď je možné srncov najlepšie nájsť. Tohtoročnú sezónu som sa rozhodol zahájiť v novej oblasti, na samotnom východe Maďarska pod riekou Tisza. Neodradila ma ani obrovská vzdialenosť a po niekoľkých hodinách strávených v aute na diaľnici, sme už vystupovali pri poľovnom dome, kde nás veľmi srdečne prijali a pohostili. Více >
Poľovačka na srnce pod riekou Tisza

Věda vs. Tradice

Myslivost 7/2018, str. 35 ZH
Počet komentářů: 0
Výroční členská schůze dospěla k bodu „diskuze“, což bývá bod nevyzpytatelný, protože nikdo nikdy neví, jaký problém se může momentálně „vylíhnout“. Po nezbytných „pozdravných projevech“ hostů výroční schůze se přihlásil postarší, zasloužilý člen. „A co říkáte trofejím na okresní chovatelské přehlídce?“ Pravda, chovatelská přehlídka proběhla před čtrnácti dny a byla, dá se říci, takovou „typickou českou“. Převážně „vzorný“ odlov průběrných srnců napříč všemi věkovými třídami – a průšvihy při odlovu mladých srnců, byť „medailových“, přesto však ulovených ve věku 2-3 let. Snažil jsem se mysliveckému seniorovi vysvětlit, že názory na průběrný odlov a výši odlovu se v nynější době mohou diametrálně lišit u vykonavatele práva myslivosti a majitele honitby. Nutno podotknout, že u majitele honitby je právě ona kvantita rozhodující… Více >
Věda vs. Tradice

O zvěřině, myslivosti a zámeckém hospodaření

Myslivost 7/2018, str. 36 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Zámek Jemniště si pamatuji z dětských let, jako místo tradičních školních výletů pražských škol. Léta jsem tam nebyl, mnohé se na Jemništi změnilo. Hlavní změna ale nastala v souvislosti s restitucemi, panství Jemniště je zpět ve vlastnictví rodu Sternbergů. A v podstatě jen náhodou jsem zaregistroval na pultu jednoho řeznictví vkusně balenou dělenou zvěřinu s etiketou Zvěřina z Jemniště. Stačil jeden telefonát a už sedím v zámecké restauraci, mým hostitelem je Jiří Sternberg, majitel zámku a muž, který má nejen onu zvěřinu v dobrém slova smyslu „na svědomí“. Více >
O zvěřině, myslivosti a zámeckém hospodaření

MALÁ BOURÁRNA ZVĚŘINY

Myslivost 7/2018, str. 41 Pavel Forejtek
Počet komentářů: 0
Současná legislativa umožňuje uživatelům honiteb zpracovat a prodat část ulovené zvěře ve vlastním zařízení – bourárně. Základem bourárny musí být chladírna, následující část tvoří nečistý prostor, určený pro stahování, resp. škubání zvěře a třetí provozní část tvoří čistý provoz, kde je zvěřina rozdělena/rozbourána na jednotlivé díly, zabalena a uložena do chladicího zařízení. Součástí každé bourárny musí být prodejní místo. Jednotlivé prostory bourárny musí být vzájemně stavebně odděleny. Variantou může být oddělení plastovými oddělovacími stěnami. Více >
MALÁ BOURÁRNA ZVĚŘINY

Úlohy a ciele v poľovníctve na Slovensku sú jasné

Myslivost 7/2018, str. 42 Anton Blatný
Počet komentářů: 0
Vláda Slovenskej republiky dňa 29.11.2017 schválila Koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike - národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri. Zo schváleného materiálu vyberáme: Více >
Úlohy a ciele  v poľovníctve na Slovensku sú jasné

LOVECKÝ NŮŽ

Myslivost 7/2018, str. 54 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Z hlediska historie a tradic v myslivosti jako nejstarší pracovní nástroj z oblasti chladných zbraní stále všichni používáme lovecký nůž. Dříve byly běžnými chladnými zbraněmi ještě lovecké kopí, většinou s krátkou záštitou a dřevěnou dlouhou rukojetí zpevněnou obtočeným koženým páskem. K zárazu zvěře černé sloužil kančí mečík s rozšířenou čepelí u špičky a s otvorem pro menší záštitu, která bránila k příliš hlubokému proniknutí a uvíznutí v těle zvěře s možností opakovaného vpichu. Velmi univerzální byl lovecký tesák, který sloužil jednak k zárazu zvěře při lovu, k rušení zvěřiny, ale také k ceremoniálním účelům. Lovecký tesák byl vždy součásti výstroje mysliveckých uniforem nejen na šlechtických panstvích, ale udržel se tak i do 20. století, kdy byl před 2. světovou válkou součástí služebních slavnostních obleků i zaměstnanců státních lesů nebo vojenských lesů a statků, zavěšený na slavnostním opasku s přezkou se státním znakem. Více >
LOVECKÝ NŮŽ

Partneři dobré věci

Myslivost 7/2018, str. 56 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jak se mohli pozorní čtenáři dočíst v dubnové Myslivosti, začátkem letošního roku se zrodila nová akce s názvem Partneři dobré věci, aktivita spolupráce myslivců, členů Českomoravské myslivecké jednoty s Policií České republiky. Prvopočátečním myšlenkou byla snaha co nejlépe ochránit majetek nejen myslivců, nejen proto je podtitulem akce i heslo Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům! Samozřejmě i já jsem zaregistroval výhrady ve smyslu, že se snažíme vytvářet novodobé pomocníky VB, práskače a bonzáky. Naprostý omyl a nepochopení! Více >
Partneři dobré věci

Teplo ze Želetavy

Myslivost 7/2018, str. 84 Marcela Kasinová
Počet komentářů: 0
Musím hned v úvodu říci, že je pro mne na chalupě symbolem klidu a pohody bohulibé teplíčko, praskání polen v kamnech a plápolající plameny za okénkem ve dvířkách. Kamna jsou to samozřejmě zelená, kachlová. Vždy jsem obdivovala krásná kachlová kamna, proto jsem byla doslova fascinována expozicí stylových kachlových kamen s mysliveckými motivy v jedné z výstavních hal na letošní výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem. Letos poprvé se na výstavě představila firma Želetavská kamna, která nabízela stylová kachlová kamna, dotazy od návštěvníků výstavy nebraly konce, evidentně expozice zaujala nejenom mne. Více >
Teplo ze Želetavy
Zpracování dat...