ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Rozcestník české myslivosti

Myslivost 1/2018, str. 6 Martin Horálek
Počet komentářů: 0
Pomalu nám končí čas naháněk a společných honů na drobnou zvěř. Potkali jsme kamarády, setkali se s těmi, jež známe roky. Zavzpomínali jsme na doby minulé, debatovali o časech přítomných. Mluvili jsme o tom, co nás v myslivosti těší, ale ještě víc o tom, co nás štve nebo mrzí. Společné lovy jsou v tomto ohledu vlastně jakýmsi sociologickým průzkumem do hlubin myslivcovi duše. A právě nad touto sondou bych se rád na chvíli zastavil. Více >
Rozcestník české myslivosti

Ještě jednou k úpravě členského příspěvku

Myslivost 1/2018, str. 14 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Na jednání Sboru zástupců v Benešově dne 17.11. byl součástí programu také bod týkající se úpravy výše členského ročního příspěvku člena ČMMJ. O vyjádření jsem požádal předsedu ČMMJ Ing. Jiřího Janotu Více >
Ještě jednou k úpravě členského příspěvku

Delegát nebo zástupce?

Myslivost 1/2018, str. 17 JUDr.Petr Vacek
Počet komentářů: 0
Jak je to s rozhodováním delegátů na Sboru zástupců Na Sboru zástupců dne 17.11.2017 byla poměrně živá diskuze. Jednotliví delegáti vyjadřovali své názory, pocity, postřehy. Argumentovali, proč lze nebo proč naopak nelze navrhované záležitosti řešit tak či onak. Velmi pozorně jsem diskuzi sledoval a uvědomil jsem si, že převážná část delegátů vůbec nevnímá, respektive nesprávně vnímá, rozdíl mezi zástupcem na základě plné moci (například na okresním mysliveckém sněmu) a delegátem (na Sboru zástupců). Proto jsem se rozhodl napsat tento krátký příspěvek. Více >
Delegát nebo zástupce?

Jak spolupracujeme a plníme povinnosti

Myslivost 1/2018, str. 17 JUDr. Petr Vacek
Počet komentářů: 0
Jak spolupracujeme v rámci ČMMJ a jak plníme povinnosti z rozhodnutí nejvyššího orgánu ČMMJ Když jsem začal v listopadu 2015 pracovat v Myslivecké radě ČMMJ, měl jsem představu, že budeme přátelsky spolupracovat a snažit se věci řešit dobře podle ekonomických a právních požadavků současné doby. Že to půjde pomaleji, než naši členové očekávali, mi bylo zřejmé. Věci jsou stále složitější, lidé mají více starostí, méně času pro myslivost atd. Více >
Jak spolupracujeme a plníme povinnosti

Sešel se rok s rokem, co nového v Halali?

Myslivost 1/2018, str. 24 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Opakovaně a neustále je mezi myslivci probírána činnost a aktivity HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s., kde došlo před více než rokem k zásadní změně vedení. V posledním čísle Myslivosti roku 2016 jsem požádal o rozhovor nového předsedu představenstva, bavili jsme se o plánech a výhledech. A protože rok utekl jako voda, opět jsem tedy zaklepal na dveře Ing. Vladimíra Sládečka a požádal ho, aby svůj první rok ve vedení Halali popsal a nastínil členům ČMMJ jaká je aktuální situace v naší myslivecké pojišťovně. Více >
Sešel se rok s rokem, co nového v Halali?

Několik otázek pro zástupce okresních mysliveckých spolků

Myslivost 1/2018, str. 18
Počet komentářů: 0
Koncem listopadu jsme požádali všechny okresní myslivecké spolky o zaslání odpovědí na několik otázek, které se odvíjely od skutečnosti, že na podzimním Sboru zástupců bylo hlasováno o zvýšení členských příspěvků ČMMJ. Zvýšení členských příspěvků sice hlasováním neprošlo, ale bylo doprovázeno některými zajímavými vyjádřeními zástupců OMS. Zcela určitě je třeba o tomto diskutovat a dát prostor k vyjádření názorů. Více >
Několik otázek pro zástupce okresních mysliveckých spolků

Africký mor prasat

Myslivost 1/2018, str. 13 Miloš Ježek
Počet komentářů: 0
Konec měsíce listopadu a prosince byl zřejmě navenek jedním z nejklidnějších od začátku vypuknutí nákazy ve Zlínském okrese. Během této doby se neudálo nic zásadního, nicméně situace je pozitivní pouze navenek. Zásadní ovšem je, že nákaza se dosud nerozšířila mimo oblast pachových ohradníků. Nicméně stále se vyskytují v oblasti čerstvě nalezená nebo ulovená pozitivní divoká prasata. Jejich počet stoupl na 175 uhynulých pozitivních divokých prasat nalezených uvnitř ohradníků a 14 pozitivních kusů ulovených nebo odchycených. To představuje navýšení pozitivních kusů o více než 30 za poslední měsíc. V oblasti mimo pachové ohradníky bylo nalezeno doposud více než 70 uhynulých divokých prasat, ale ta naštěstí byla negativní. Více >
Africký mor prasat

ROUNDUP, glyfosát a hospodaření se zvěří

Myslivost 1/2018, str. 8 Petr Marada, František Havránek
Počet komentářů: 1
Se stejnou razancí jako o africkém moru prasat se mezi zemědělci, ale také lesníky, hovoří o přípravcích na ochranu rostlin, speciálně herbicidu s obchodním označením ROUNDUP, který obsahuje účinnou látku glyfosát. Vzhledem k tomu, že používání tohoto herbicidu je v České republice velmi časté a významným způsobem ovlivňuje životní prostředí, je třeba se touto problematikou z pozice myslivců, kteří vytváří a pečují o odpovídající životní prostředí pro volně žijící zvěř, zcela vážně zabývat. Více >
ROUNDUP, glyfosát a hospodaření se zvěří

Zima a zvěř

Myslivost 1/2018, str. 30 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Znalci pranostik a přírodních jevů, které naznačují průběh budoucí zimy, se předhánějí v odhadech tvrdých a třeskutých mrazů. Tak snad abychom si k zavážení příkrmů připravili řetězy, nebo alespoň (jako kdysi) sněžnice a pořádné batohy? Zvěř, hlavně ve volnosti, by si měla v přirozeném prostředí se zimou poradit bez větších problémů. Nebo můžeme zimu považovat za regulační faktor? Více >
Zima a zvěř

Předcházet škodám zvěří na chmelu nabývá na významu

Myslivost 1/2018, str. 34 Josef Ježek
Počet komentářů: 0
Pěstování chmele je v kulturní krajině nepřehlédnutelné. Dřevěné opěrné sloupy se tyčí do výšky 7 metrů, dráty nebo lana je vzájemně propojují. Každoročně se na přelomu března a dubna zavěšuje na strop konstrukce chmelový drátek, po kterém se 2-3 révy samy vinou, aby na konci června dosáhly maximální výšky. Poté nastává fáze kvetení a tvorby hlávek, po dvacátém srpnu se chmel sklízí. Více >
Předcházet škodám zvěří na chmelu nabývá na významu

Vybrané kapitoly ze zoologie konfliktních druhů zvěře

Myslivost 1/2018, str. 44 Martin Ernst
Počet komentářů: 0
Bobr evropský (Castor fiber) V současnosti je v České republice bobr evropský zařazen do skupiny silně ohrožených živočichů a nelze jej myslivecky obhospodařovat. Na našem území se sporadicky vyskytoval již v 17. století a byl zde vyhuben v polovině 18. století. V pozdějších letech došlo k zavedení jeho polodivokých chovů na panství A. Schwarzenberga v tzv. bobrovnách a bobr se postupně opět dostává do volné přírody, kde působí škody. Více >
Vybrané kapitoly ze zoologie konfliktních druhů zvěře

Léčit či neléčit, víc otazníků než jistot

Myslivost 1/2018, str. 48 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Léčebné zásahy proti parazitům zvěře už mají pestrou historii a prošly řadou legislativních změn. Pohleďme do minulosti. Rafendazol se začal používat v polovině osmdesátých let, Cermix v polovině devadesátých let. Myslivecká veřejnost s nimi byla seznámena na semináři, konaném v roce 1993 na LZ Židlochovice. Více >
Léčit či neléčit, víc otazníků než jistot

CZ 550 Safari Classic II

Myslivost 1/2018, str. 38 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Lovecká zbraň byla vždycky tak trochu ve vleku zbraní vojenských, myslivci s jistým zpožděním vždycky přejímali armádní zbraně, zejména pušky. Když se podíváte na vývoj vojenských pušek od asi druhé poloviny 19. století, je to jako detektivka a akční film dohromady. Válcový odsuvný závěr poprvé použil Johann Nicolaus von Dreyse u slavné pruské „jehlovky“ model 1841. Tím odstartoval v Evropě éru pušek nabíjených zezadu jednotným nábojem. V roce 1866 Francie zavedla pušku Mlle 1866 (Chassepot) nabíjenou nábojem s kovovou nábojnicí. V roce 1869 zavedli Švýcaři první opakovačku, Vetterli, s trubicovou nábojovou schránkou. Francouzi kontrovali puškou Mlle. 1874 (Gras), konverzí „chassepotky“ na opakovačku doplněním svislé nábojové schránky. Více >
CZ 550 Safari Classic II

Rozhodčí pro posuzování výkonu

Myslivost 1/2018, str. 56 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Radost i starost kynologie Blíží se začátek nové výcvikové sezóny. K dispozici jsou termíny všech typů zkoušek, soutěží a memoriálů od těch nejjednodušších až po ty, které lze nazvat vrcholovými. Občas je asi na místě si položit otázku, proč vlastně psi na takové akce hlásíme. Někdo chce získat loveckou upotřebitelnost, jiný splnit podmínky pro zařazení do chovu, další touží po šampionátech a ti méně zkušení si přejí, aby někdo moudřejší posoudil vlastnosti jejich psa. Ve všech uvedených případech mají nepomíjitelnou úlohu rozhodčí pro posuzování výkonu loveckých psů. Právě oni rozhodují o tom, s jakým výsledkem pes zkoušku nebo soutěž ukončí. V praxi to znamená, že se na ně soustřeďuje pozornost vůdců i korony a ne vždy je jejich situace jednoduchá. Více >
Rozhodčí pro posuzování výkonu

Policie versus divočáci

Myslivost 1/2018, str.55 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
O odstřelu divočáků na Zlínsku Do lovu černé zvěře ve Zlínském kraji, kde propukla nákaza Africkým morem, se zapojila v říjnu loňského roku také Policie České republiky. Jak probíhala spolupráce mezi myslivci a policií a jak samotný lov probíhal, jsem se pro čtenáře Myslivosti dotazoval policejního prezidenta genmjr. Tomáše Tuhého. Více >
Policie versus divočáci

Cesta za zvěřinou s příběhem

Myslivost 1/2018, str. 58 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Už před více lety jsem byl účasten jednání při zavádění systému laických prohlížitelů zvěřiny, navštívil jsem také malé bourárny v sousedním Rakousku. Už tehdy jsme s přáteli spekulovali, kdy a zda vůbec se podaří podnítit rozvoj malých bouráren a zpracoven zvěřiny pro několik místních mysliveckých sdružení také u nás, zda se podaří iniciovat výrobu regionálních zvěřinových specialit. Proto mně udělalo radost, že jsem dostal informaci o jedné z prvních vlaštovek v tomto směru u nás, kontakt na nově vznikající bourárnu ve Zbýšově u Brna. Více >
Cesta za zvěřinou s příběhem

Mýty a pověry okolo bowhuntingu

Myslivost 1/2018, str. 74 Marek Kožušník
Počet komentářů: 0
Nejvíce se vždy obáváme neznámého. Proto je veřejnost ostražitá vůči myslivcům, proto se myslivci bojí narušení svých staletých tradic nějakými novátory s výkonnými kladkovými luky. Pojďme se přestat obávat a začít o věcech na rovinu mluvit. Věcně a konkrétně. V lednu 2012 jsem ještě vůbec netušil, že se lukostřelba a lov lukem stanou mou životní vášní. Úplnou náhodou jsem tehdy v hlubinách internetu narazil na článek „Lov lukem - zlo, které způsobuje asi polovinu nesmrtelných zranění“. Přečetl jsem ho a uložil si do podvědomí jednoznačnou informaci, že lukem se neloví, protože je to mimořádně neetické, skoro až zvrhlé počínání. Více >
Mýty a pověry okolo bowhuntingu

Kamzík ze Štýrska

Myslivost 1/2018, str. 92 Dušan Pořízka
Počet komentářů: 0
Do Rakouska jezdím celý život velmi rád. Tato země je pro mne jakýmsi vzorem téměř ve všech směrech a kdybych nežil u nás, rozhodně bych chtěl žít tam. Mám zde i spoustu mysliveckých přátel ještě z doby, kdy jsem doprovázel první porevoluční lovecké hosty na Libavé. Byli to právě Rakušané a byli skvělí. Na nic si nehráli a chovali se k nám naprosto přátelsky a korektně. Více >
Kamzík ze Štýrska

Hravé Vánoce v Rudolfinu

Myslivost 1/2018, str. 80 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
V neděli 3. prosince se po roce ve Dvořákově síni pražského Rudolfina opět sešli myslivci a přátelé lovecké hudby na 8. ročníku koncertu České myslivecké vánoce. Letošním tématem byla hra. A muzikanti si hráli hned dvakrát. Jednak na hudební nástroje, ale do mnohých skladeb komponisté ukryli různé hudební hrátky a finesy. Posluchači mohli posoudit, jak vnímají hravost italští komponisté, jak čeští, a také porovnat evropskou tvorbu s exotickou hudbou z dalekého Japonska. Více >
Hravé Vánoce v Rudolfinu
Zpracování dat...