ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Africký mor prasat

Myslivost 1/2018, str. 13  Miloš Ježek
Konec měsíce listopadu a prosince byl zřejmě navenek jedním z nejklidnějších od začátku vypuknutí nákazy ve Zlínském okrese. Během této doby se neudálo nic zásadního, nicméně situace je pozitivní pouze navenek. Zásadní ovšem je, že nákaza se dosud nerozšířila mimo oblast pachových ohradníků. Nicméně stále se vyskytují v oblasti čerstvě nalezená nebo ulovená pozitivní divoká prasata. Jejich počet stoupl na 175 uhynulých pozitivních divokých prasat nalezených uvnitř ohradníků a 14 pozitivních kusů ulovených nebo odchycených. To představuje navýšení pozitivních kusů o více než 30 za poslední měsíc. V oblasti mimo pachové ohradníky bylo nalezeno doposud více než 70 uhynulých divokých prasat, ale ta naštěstí byla negativní.
Zároveň se pokračuje i v intenzivním lovu. V tzv. červené zóně (18 honiteb uvnitř pachových ohradníků, nebo v honitbách bezprostředně na ně navazujících) se ulovilo nebo odchytilo více než 500 divokých prasat, z čehož policejní odstřelovači mají na svém kontě více než 150 kusů. Celkem tedy v této oblasti bylo uloveno nebo uhynulo téměř 750 kusů.
Ve zbytku okresu Zlín se celkem ulovilo již více než 1400 divokých prasat. Bohužel stále platí nařízení Státní veterinární správy, že divoká prasata z celého okresu Zlín musejí být likvidována v asanačních ústavech, a to i přesto, že v listopadu SVS avizovala schválení eradikačního plánu nákazy, která počítala se zmenšením zamořeného území a možnosti využití ulovené zvěřiny černé zvěře z velké části okresu Zlín.
V oblasti intenzivního lovu bylo od července uloveno více než 10 tis. kusů černé zvěře a zároveň pokračuje i vyplácení „zástřelného“ za černou zvěř ve zbytku České republiky po odevzdání vzorku k vyšetření na Aujezského chorobu.
Bohužel ostražitost a strach z afrického moru prasat trochu opadá. Poté, kdy nedošlo k rychlému šíření nákazy, mnozí myslivci dospěli k názoru, že vše byla jen velká nafouknutá bublina. Bohužel tomu tak ale skutečně není!
Strašákem pro nás může být případ z Polska, kdy po třech letech relativně ohraničeného výskytu poskočila nákaza o více než 100 km a byla nalezena dvě pozitivní divoká prasata nedaleko Varšavy.
A tak se bohužel stále setkáváme s tím, že černá zvěř je šetřena, je omezován lov, a nebo dokonce rušeny leče probíhajících loveckých akcí, s tím, že již bylo uloveno dost zvěře.
Takové jednání je ale velmi krátkozraké, protože jediný nástroj, který může omezit dopady a šíření nákazy, je zásadní snížení hustoty divokých prasat. A toho nedosáhneme během krátké doby.
Kdy jindy, když ne právě nyní mají myslivci jako celek šanci ukázat, že jsou skutečně schopnými manažery zvěře, a dokáží s ní zacházet podle aktuálních potřeb.
Anebo toto neprokáží, a v budoucnu bude velice obtížné obhájit jejich důležitost a nepostradatelnost před novými výzvami a kompetentní orgány budou raději hledat jiná řešení, například ve formě nasazení profesionálních jednotek. Je nanejvýš potřebné, aby si toto uvědomili všichni myslivci!
Držím palce těm, kteří se v současné době věnují lovu černé zvěře s nebývalou intenzitou a doufám, že jim vydrží tento elán i v novém roce, kdy od 1. ledna již nebude vypláceno tisícikorunové „zástřelné“. 
Nutno ovšem zmínit, že zástřelné by bylo vhodné zachovat, a to zejména ve vztahu k aktuální situaci vývoje trhu se zvěřinou z ulovené černé zvěře. Ve většině oblastí totiž došlo k razantnímu snížení výkupních cen na úroveň 20 Kč/kg a někde i méně. Za takového stavu bude motivace myslivců k redukci velice nízká, protože jsou postaveni před nerudovskou otázku „Kam s ním?“.  Zejména těžší kusy již skutečně nikdo nechce a náklady na jejich prodej a vynaloženou energii mnohdy převyšují utržené finanční prostředky z prodeje.
Výzva jménem africký mor prasat je tedy evidentně stále velice aktuální a doufám, že i v roce 2018 budou kompetentní orgány situaci intenzivně řešit a myslivci k ní budou přistupovat s respektem a náležitou odpovědností.
Na závěr bych chtěl poděkovat myslivcům ze Zlínského okresu a zejména těm z červené zóny. Poděkovat veřejně za jejich osobní nasazení v posledních měsících, kdy právě oni se významnou měrou podíleli na tom, že nákaza se do současné doby nezačala šířit a umožňují nám ostatním vykonávat takovou myslivost, jakou jsme doposud znali – tedy klidnou a pohodovou. Takovou bohužel v současné době zlínští myslivci skutečně nemají a právě to bychom si my všichni ostatní měli uvědomit.
Miloš JEŽEK
 
Zpracování dat...