ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Jak spolupracujeme a plníme povinnosti

Myslivost 1/2018, str. 17  JUDr. Petr Vacek
Jak spolupracujeme v rámci ČMMJ a jak plníme povinnosti z rozhodnutí nejvyššího orgánu ČMMJ Když jsem začal v listopadu 2015 pracovat v Myslivecké radě ČMMJ, měl jsem představu, že budeme přátelsky spolupracovat a snažit se věci řešit dobře podle ekonomických a právních požadavků současné doby. Že to půjde pomaleji, než naši členové očekávali, mi bylo zřejmé. Věci jsou stále složitější, lidé mají více starostí, méně času pro myslivost atd.
S potěšením mohu konstatovat, že pokud se jedná o spolupráci v Myslivecké radě, tak se moje představa naplnila. Pokud se ale jedná o spolupráci Myslivecké rady s některými okresními mysliveckými spolky a některých okresních spolků mezi sebou, byl jsem nemile překvapený. A právě o jeden konkrétní případ bych se, ne zrovna rád, chtěl se čtenáři Myslivosti podělit.
Nejvyšší orgán ČMMJ – Sbor zástupců rozhodl na svém zasedání dne 10.6.2016, že pobočné spolky ČMMJ, z.s. mají zasílat sekretariátu ČMMJ každoročně ekonomické výsledky svého hospodaření za účelem uveřejnění na webových stránkách ČMMJ, z.s.
Řada pobočných spolků toto rozhodnutí splnila. Některé okresy splnily rozhodnutí sice po urgencích, mnohdy se značným prodlením, ale splnily. Chápu, je to nová skutečnost, nový požadavek, někdy můžeme zapomenout atd.
Ale dva pobočné spolky, konkrétně OMS Nymburk a OMS Praha 7, toto rozhodnutí Sboru zástupců přes opakované urgence nesplnily dodnes.
Myslivecká rada na svém jednání dne 12.12.2017 proto rozhodla, že pobočným spolkům OMS Nymburk a OMS Praha 7 nebude uděleno pověření (č. 2/2002) k organizování zkoušek z myslivosti, pověření (č. 3/2002) k organizování zkoušek pro myslivecké hospodáře a pověření (č. 4/2014) k organizování zkoušek psů z výkonu.

Asi si řada z nás klade otázku, musí to dojít až takto daleko? Proč to nejde vyřešit jinak? Naši členové si přáli a přejí změny k lepšímu. Změny se dějí v celé naší společnosti a také v ČMMJ. Dějí se rychle, někdy bývá docela problém všechny změny zaznamenat, porozumět jim a realizovat je.
Základem změny k lepšímu v ČMMJ a základem naší činnosti je ale přece spolupráce, dobrá spolupráce. Když jsem tento článek psal, tak jsem si v duchu říkal, co se na uvedených okresech stalo nebo se děje. Co je příčinou takového nedobrého stavu spolupráce? Je to nepořádek, nevůle, osobní antipatie? Lze ale takto popsanou nečinnost tak dlouhou dobu (rok a čtvrt!) omlouvat? Vždyť je to neplnění rozhodnutí nejvyššího orgánu ČMMJ, a to přímo nejvyššími orgány dotčených okresů! Vždyť i zákonné předpisy vyžadují veřejnou publikaci určitých dokumentů v obchodním registru a toto není v daném případě plněno!
Věřím, že došlo k politováníhodnému nedorozumění a že se podaří rychle uvedené jednání napravit. Budu čekat, jak rychle se změna dostaví, a děkuji všem za pochopení.
Petr VACEK,
předseda OPK ČMMJ
Zpracování dat...