ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Několik otázek pro zástupce okresních mysliveckých spolků

Myslivost 1/2018, str. 18 
Koncem listopadu jsme požádali všechny okresní myslivecké spolky o zaslání odpovědí na několik otázek, které se odvíjely od skutečnosti, že na podzimním Sboru zástupců bylo hlasováno o zvýšení členských příspěvků ČMMJ. Zvýšení členských příspěvků sice hlasováním neprošlo, ale bylo doprovázeno některými zajímavými vyjádřeními zástupců OMS. Zcela určitě je třeba o tomto diskutovat a dát prostor k vyjádření názorů.
Samozřejmě jsme nikoho k odpovídání nenutili, záleželo jen a jen na svobodném rozhodnutí, zda zástupce okresu odpoví a přispěje tak do diskuze. Přinášíme první zaslané odpovědi tak, jak postupně jednotlivé okresy poslaly, odpovědi jsou označeny systémem „SPZ“ okresů, pro ty, kteří by snad nevěděli, první odpovědi přišly od okresů: LT = Litoměřice, FM = Frýdek-Místek, TU = Trutnov, KI = Karviná, PHA 10 = Praha 10, ZR = Žďár nad Sázavou, HK = Hradec Králové, JH = Jindřichův Hradec, NB = Nymburk, CV = Chomutov a PU = Pardubice.
Budou-li přicházet další odpovědi z dalších okresů, postupně uveřejníme v dalších číslech Myslivosti.
 
Jaký trend z pohledu počtu členů vašeho okresního mysliveckého spolku očekáváte na přelomu roku?
LTM: Očekáváme každoroční pokles 5-10 %, je to trvalý stav.
FM: Mírný úbytek
TU: Bez výraznější změny až mírný pokles, důvodem je hlavně věk.
KI: Podle připisovaných plateb na příští rok a následné roky soudíme na stejný stav nebo mírný pokles
PHA 10: Bohužel očekáváme jako každoročně mírný úbytek asi 7 % členů.
ZR: Setrvávající, možná mírný nárůst.
HK: Pokles o asi 20 členů, pokles v kategorii řádných příspěvků, stagnaci v kategorii důchodců
JH: Pokles počtu členů asi o 10 %
NB: Stejný
CV: Neočekáváme žádný velký výkyv, to znamená plus minus 20 členů
PU: Pokles o asi 5%.
 
Pokud členové končí, co si myslíte, že je hlavní příčinou toho, že na další rok nezaplatí?
LTM: Nedostatečná komunikace OMS - člen pobočného spolku.
FM: Dva hlavní důvody: 1. Neloví - nemají pojištění, 2. Levnější pojišťovny bez členství v ČMMJ
TU: Směs mnoha okolností = celkové politické klima - nechuť k podpoře organizovaných obyvatel („mimo samozvané ochránce přírody“). Dědictví minulých vedení ČMMJ, které zásadně poškodilo vědomí řadových myslivců o sounáležitosti se svojí stavovskou organizací, která je má zastupovat. Bohužel faktické působení ČMMJ na poli myslivecké politiky si mnozí neuvědomují a berou to za samozřejmost, nespojují si to s existencí a prací ČMMJ, protože to tak bylo „vždy“. Demagogicky se naučili schovávat za formuli „a co za své peníze dostávám“ nebo „nebudu dávat peníze do něčeho, co někde tam nahoře prošustrují“. Tedy vidím to, že na poli propagandy, agitace se nedostatečně prezentuje co je i běžně produktem existence této myslivecké organizace a obráceně co by tím pádem zmizelo ze scény života společnosti (není alternativa). Mnozí se za uvedené formule schovávají, většina obyvatel si neumí udělat názor a přijímají heslovitá vyjádření z okolí a medií, protože se jim nic nechce dělat, angažovat se. Platíme také za skutečnost, že nemáme přímý kontakt na členy, jsou rozptýleni „v davu“, což je zrovna u nich prvkem pocitu bezmoci a nemožnosti třeba uplatnit svůj názor. Chtějí od nás (ČMMJ) konkrétní výsledky v reálném čase. Jako příklad uvedu situaci kolem „Jungmannovy“, kdy mají pocit, že se nic neděje, pro ně „jedeme ve starých kolejích“, protože podané trestní oznámení nezaregistrovali a v každém případě se nic nedozvědí do vydání soudního výroku, který může trvat roky.
Vidím, že bychom strašně moc potřebovali mít k členům aktivní tok informací, který do značné míry plní náš časopis „Myslivost“, ale ten odebírá jen část členů. I případ-ný přenos informací e-mailem to nenahradí. Tedy velice se mi líbila myšlenka Ing. Janoty o získání „grantů, dotací na naši činnost na úrovni ústředí“, že by nám to například mohlo umožnit členům poskytovat tento časopis, když ne zdarma k členství, tak s výraznou slevou.
KI: Věk a zdraví u starších členů, u části mladších členů zřejmě nechuť být jakkoli organizován a také snaha ušetřit – není žádná zákonná členská povinnost
PHA 10: Na našem OMSu je pokles hlavně z důvodu stárnutí členské základny.
ZR: Přetrvávající názor, že ČMMJ nevýrazně hájí zájmy myslivců, zejména v otázkách nezaviněných škod zvěří, dále nehorázným finančním nákladům od LČR za nájmy honiteb atd.
HK: V současné době je to především věk a zdraví
JH: Pojištění si členové zaplatí jinde, např. u ČPP, když má pojištěno auto, nebo přívěs, traktor atd., je částka pojištění 250 Kč. To je rozdíl proti 800 Kč. Další příčinou je ukončení činnosti starších členů. Velmi často zní otázka: co pro mne ČMMJ udělá? Pak je třeba jasně říci odpověď, co dělá. Z minulých let si dobře pamatujeme hospodaření ČMMJ, a co vše zmizelo. Každý člen si pokládal otázku: mám u toho být? Mám tam cpát peníze, které pak někdo rozkrade? Nové vedení a jeho činnost není dostatečně transparentní! Jeden člen mi odpověděl, že se ČMMJ utluče sama a on na to nemusí přispívat. Podívejme se na nový zákon o myslivosti a například pasáž o škodách. Ptám se, kdo za nás loboval, kdo jednal na ministerstvu. Jako člen nejsem spokojen s vedením ČMMJ. Až přijde zdražení, zvážím ukončení i já po 35 letech v ČMMJ.
Členství v ČMMJ si zachovávají ti, kteří chtějí dělat psy, tam je sleva na zkoušky. Proč ČMMJ nemá uzavřeny výhodné smlouvy s dodavateli krmiv, oblečení, obuvi, zbraní, střeliva atd. pro členy ČMMJ výhodněji. A celá řada dalších námětů. Na svoji činnost si bude muset ČMMJ přivydělat reklamou, sponzorskými dary, internetovým prodejem, případně prodejem na okresech. Ne jen nečině sedět a říkat, že dole se nic nedělá. Ona střelba do vlastních řad se nevyplácí. Ústředí ČMMJ jsou zaměstnanci za peníze ČMMJ a členové jsou myslivci jako zájmová skupina s činností zdarma. To je ten podstatný rozdíl. Zatím je to tak, že ČMMJ je závislá na členovi, ale člen na ČMMJ ne! Toto kritérium je třeba respektovat.
NB: Cena pojištění, nečinnost ČMMJ vůči členské základně.
CV: Věk, konec aktivní činnosti
PU: Velká část vlivem stárnutí členské základny, nemoc, stáří i úmrtí. Další zřejmě necítí nutnost jednoty, často se setkáváme s argumenty „výhodnějšího pojištění“, které některé komerční pojišťovny nabízí i jako bonus při ostatním pojištění sjednaném na fyzickou i právnickou osobu.
 
Přicházejí-li naopak noví členové, jaké jsou podle vás hlavní důvody, proč do ČMMJ vstupují?
LTM: Většinou rodinní příslušníci tradičních myslivců a přicházejí i blízcí zástupci zemědělsky hospodařících subjektů.
FM: 1. Tradice v rodině, 2. výhodnější poplatky za kynologické akce, 3. u nás střelnice zdarma a další
TU: Že jsme je připravovali na získání prvního loveckého lístku, výjimečně jednotlivci na základě příkladu kolegy člena ČMMJ. Co jsem zaregistroval je, že uvažují sem tam o povinném členství ve spolku, aby dosáhli na výhody kolektivního pojištění u Halali při mysliveckých akcích, tedy to by byla také odpověď na otázku „co my za členství dostáváme“ a vidím to v následujícím období jako nejperspektivnější motivaci mezi myslivci k členství v ČMMJ.
Napadá mě, že by bylo velmi vhodné, kdyby každý člen dostal při zaplacení příspěvku letáček, na kterém by bylo vysloveně heslovitě za odrážkami vypsáno co ČMMJ „dělá“. Už jsme takový podobný jednou dostali ve formě jakoby záložky.
KI: Patřit k silné organizaci a také přijetí za člena do MS/HS
PHA 10: Někteří adepti po složení zkoušek a nahodilí zájemci (kynologové), případně nově přistěhovaní.
ZR: Nové členy získáváme hlavně z řad uchazečů o 1. lovecký lístek, kdy mají zahrnuto členství do poplatku za kurz a z řad studentů lesnických a zemědělských škol.
HK: V největší míře se jedná o adepty, dále pak kynology, rozhodčí apod.
JH: Trocha nostalgie. Znám celou řadu těch, kteří vstoupili, a když nechtěli dělat „psy“, pak hned zase členství ukončili. Každý z nich měl pocit, že mu ČMMJ nic nenabízí.
NB: Držení psa – levnější poplatky – kynologické akce zkoušky o I. lovecký lístek.
CV: Adepti po úspěšném složení zkoušky, aktivní kynologové (sleva na akce), obnova zbrojního průkazu
PU: V našem okrese je podmínkou pro zařazení do kurzu žadatelů o lovecký lístek vstup do ČMMJ a uhradit jako součást kurzovného i členský příspěvek a pojištění. Zatím nebyly zásadní připomínky a počty žadatelů se i mírně zvedly. Po ukončení kurzu a následném složení zkoušek tito původně adepti zůstávají členy asi tak z 60 %, zejména ti, kteří se věnují kynologii.
 
Jaké procento členů (opravdu jen odhadem) přichází na vašem okrese zaplatit osobně na sekretariát OMS, jaké procento platí elektronicky přímo přes Dianu, přes kluby, a nebo jiným způsobem?
LTM: 75 % osobně/ 25 % bankovním platebním příkazem
FM: 95 % osobně a 5 % elektronicky
TU: Nepočítáme-li členy, jimž to zaplatí jejich zaměstnavatel, tak přes 90 %. Jinak nám posílají peníze na účet a pracovník sekretariátu je zanese do systému. Přímo do „Diany“ to není.
KI: Asi 90 % členů platí přímo na OMS
PHA 10: Téměř 100 % členů chodí platit osobně na OMS.
ZR: Osobně na sekretariát dojde asi 95 % členů, zbytek platí na účet. Průkazky pak chtějí poslat e-mailem.
HK: Asi 10 % platí přes účet, zbytek je cash buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce mysliveckého spolku
NB: 99 % osobně, 1 % elektronicky
CV: 10 % převodem na účet OMS, 90 % přímo na OMS
PU: Osobně 60 %, Diana 5 %, pokladník či jiný člen výboru dílčího MS 35 %
 
Dokážete alespoň v řádu desítek či stovek odhadnout počet myslivců na vašem okrese, kteří nejsou členy ČMMJ, ale myslivost přitom ve vašem okrese, a nebo jinde vykonávají?
LTM: Odhadem třetina až polovina držitelů loveckých lístků se nesbližuje s činností ČMMJ (v rámci našeho OMS se jedná o 300 až 500 osob).
FM: Minimálně 100 až 200 myslivců
TU: Nemáme podle čeho určit = nesledovali jsme, ale s ohledem na skutečnost, že zde značnou část členů tvoří zaměstnanci řekněme veřejných, obecních institucí (jejich lesů) a jednoho, dvou spolků, kde se rozhodli pro povinné členství, soudím, že by to mohlo být kolem 40 %, což je asi 350 lidí
KI: Zhruba 100 nečlenů
PHA 10: Toto číslo v Praze nelze odhadnout.
ZR: Odhadem asi 400 lidí.
HK: Na okrese Hradec Králové je vydáno 1150 loveckých lístků a členů ČMMJ bylo k 31.12.2016 celkem 863.
JH: V našem Mysliveckém spolku z 11 členů 3 v ČMMJ, z toho 2 důchodci, 1 hajný LČR hrazeno pojištění u ČPP nemá potřebu hradit členský příspěvek, 7 členů pojištěno asi za 250 Kč u ČPP.
NB: Na okrese je 1384 myslivců, členů OMS Nymburk je 584
CV: Asi 50 %
PU: Při započítání i těch, kteří jsou členy místních spolků ( jsou i takové MS na našem okrese, kde počet členů ČMMJ je nižší než polovina, někdy i třetina) se jedná asi o 300 osob
 
Jaké výhody nebo bonusy nabízíte členům, případně jaké navrhujete argumenty pro to, abyste myslivce získali pro členství v ČMMJ, aby zaplatili i na další rok?
LTM: V našem OMS se daří udržovat podporu ORP, pojišťovna Halali nabízí členům nový přístup. Předpokládáme, že poplatkem financujeme myslivost.
FM: 1. Kynologické akce, pro naše členy 50 % levnější poplatky, 2. kurz na mysliveckého hospodáře, o 40 % levnější kurz, 3. Střelnice, nastřelování, střelba s dlouhých i krátkých zbrání zdarma, 4. Vyznamenání pro naše členy, na žádost mysliveckých spolku zdarma, 5. Slevy na akcích pořádané okresem, 6. Služby pro členy - levnější dárkové zboží, peroxid, knihy, cermix, minerální lizy, kalendáře, nože, kožené zboží, oblečení, dárky pro děti, a ostatní zboží a služby žádané našimi členy.
TU: Je to například poloviční poplatek při kynologických akcích, snížené startovné na střeleckých akcích a bezplatné užití střelnice pro nastřelení zbraně, pokud se uskutečňuje hromadně v jednom termínu. Jinak individuální termín si člen dojednává se správcem střelnice, ale poplatek za užití nehradí.
Argumentujeme, že členství je podporou stavovské organizace, která je díky tomu významným hráčem na poli myslivecké politiky a respektovaným partnerem při jednáních i ve sdělovacích prostředcích (ale tam jen, když se to jim hodí). Uvádíme i co ČMMJ zabezpečuje v rámci mysliveckých aktivit. A také, že výše členského příspěvku je minimální, aby na druhou stranu umožňovala dotační politiku. Stálo by za to neoficiálně porovnat s jinými zájmovými svazy.
KI: Poskytujeme slevy na veškeré platby, které souvisejí s mysliveckou činností – zkoušky psů, závody ve střelbě, dále provádíme výběr členských příspěvků přímo na akci MS/HS, v informátoru zasíláme upozornění na končící členství v daném roce
PHA 10: Pro starší členy osobní kontakt s informacemi z ČMMJ a kulturní akce OMSu (ples).
ZR: Kompletní myslivecký servis, informace, zajištění krmiv, léčiv, mladé zvěře, slevy při zkouškách psů a při střelbě na naší střelnici, apod.
HK: Jednoznačně potřebou jednotné silné organizace. Dále změnami, které se v jednotě udály za poslední dva roky. A jako bonus to jsou ceny kynologických a dalších akcí
JH: Žádné. Jsme jedna ČMMJ, a pokud vím, nemá v programu žádné bonusy. Některé okresy dávaly svým členům po zaplacení kalendář, někdo možná něco jiného. Předpokládal bych, že situace by měla být všude stejná v rámci ČMMJ. Proč ČMMJ nedá pro členy ČMMJ slevu na časopis Myslivost?
NB: Pojištění psů a v občanském životě
CV: Slevy na kynologických akcích, práce v jednotlivých komisích, rozhodčí z výkonu
PU: Podstatné jsou výrazné slevy na poplatky a zápisné na jednotlivé akce, zejména u majitelů psů, ale i na ostatní akce pořádané OMS (střelecké akce), platící člen na další rok obdrží zdarma stolní myslivecký kalendář s dotiskem ročního přehledu hlavních akcí na okrese, je zařazen do e-mailové komunikace s OMS a dostává pravidelné informace, na střelnici OMS má výraznou slevu při kondiční střelbě, na kterou se může přihlásit i individuálně
 
Jak je z vašeho pohledu významné spojení členského příspěvku a pojištění do jedné platby?
LTM: Myslím, že je to bezvýznamné, různé okresy používají naprosto odlišné přístupy, i jednotliví členové toto umí využít rovněž diferencovaně.
TU: Bohužel řadoví členi to vnímají jako nejdražší pojištění na výkon myslivosti a porovnávají to s jinými komerčními pojistkami. Při diskuzi připustí, že to má dvě složky – pojištění ze zákona a členský příspěvek „ale je to nejdražší“. Již minimálně registrují, že tam je i úrazové pojištění a vůbec netuší rozdíly ve výši plnění proti komerčním pojišťovnám. Myslím, že je to díky tomu, že naštěstí obecně pojistných událostí při výkonu myslivosti je minimum, a tak myslivci nemají praktické porovnání skutečných výší plnění, a tím nevidí přednosti pojištění u Halali.
Rozhodně si myslím, že by to mělo mít dopad do pojistných plánů Halali, kdy by mělo být pojištění na výkon myslivosti i nabízeno široké myslivecké veřejnosti, ale o něco dráž než členům (rozdíl za členy dotovat ze strany ČMMJ), a to i v případě úrazového pojištění, ale o znatelný rozdíl od komerčních pojišťoven, protože by nám do Halali mohli přeskočit.
KI: Naši členové znají skladbu včetně rozdělení členského poplatku a spojení příspěvku s pojištěním berou samozřejmě
PHA 10: Zjednodušení agendy pro členy přímo na OMS.
ZR: Výhodné, neboť pojištění stabilizuje členskou základnu. Oddělením pojištění a členství by stav členů dále poklesl.
HK: Podle ohlasů členů je toto spojení spíše problematické. Členové by uvítali oddělení členského příspěvku od pojištění.
JH: Až nebude spojeno, pak zbytek si bude chtít zaplatit samostatné pojištění, ale členský příspěvek ne. Názorný příklad jsou revírníci LČR. Pojištění mají a proč by platili členský příspěvek. A to je LČR, jak čtu v Myslivosti, hlavním partnerem ČMMJ.
NB: Členské příspěvky samostatně
CV: Bez spojení s pojistným, by členské příspěvky neplatili, zůstal by minimální počet členů
PU: Velice významné, nedoporučujeme oddělit (pokud nebude členství podmínkou pro výkon práva myslivosti)
 
Myslíte si, že je třeba členský příspěvek zvyšovat? V případě že ano, kolik si myslíte, že by byla odpovídající či ještě únosná částka, o kterou by se mohlo členství zvýšit?
LTM: Zvýšení poplatku je třeba řádně obhájit, a zdůvodnit před členskou základnou naprostým zprůhledněním hospodaření. Zvýšení o 100 Kč by bylo únosné.
FM: Ne, ČMMJ musí hledat jiné činnosti k získání peněz, tak jak to musíme dělat my na okresu. Dokud bude v ekonomice existovat inflace, tak se nedá nic jiného očekávat. Vždy to bude o „politickém rozhodnutí – reakci členské základny“, protože výše příspěvku s ohledem na růst cen je logická a lidi dají jinde peníze i ve větší míře, a to i v jiných oblastech zájmové činnosti (za koníčky), i když zase se tím pádem snaží ušetřit jinde. Z diskuze na posledním sboru zástupců bude asi nejrozumnější dát do stanov (při nějaké větší novele) periodické navyšování a tyto stanovy dostat v papírové podobě ke všem členům, protože na elektronickou podobu nelze spoléhat. Internet má zatím jen část členské základny (staří členové jej nemají a neumí s ním) a nedá se na něm stavět.
KI: OMS Karviná nepotřebuje zvýšení členského příspěvku, ale po seznámení členské základny s předloženým návrhem, který se projednával na Sboru zástupců, jsme nezaznamenali žádné negativní ohlasy
PHA 10: Zvýšení příspěvku povede k rozkladu členské základny, zdroje je nutné získat jinak, například aktivitami pro stát.
ZR: Pro okres zvýšení příspěvků nepřináší žádnou výhodu. Při posledním zvyšování členských příspěvků se sledovaný záměr, tj. navýšení finančních prostředků pro OMS, z důvodu úbytku členů nenaplnil – naopak se příjmy z členských příspěvků pro OMS snížily. Jakékoliv zvýšení je členskou základnou vnímáno negativně.
HK: Zvýšení považujeme za potřebné jak pro ústředí, tak hlavně pro OMS. Při počtu +/-850 členů je to pro nás významný přínos. Navrhovaná částka je rozumným kompromisem mezi potřebou navýšení a jeho únosností.
JH: Já si myslím, že ne. Zvýšení způsobí další odliv členů. Je třeba lépe hospodařit a hlavně ve vrchních patrech začít něco dělat. Zatím mi jako členovi nepřipadá přílišná pracovní aktivita, a když, tak taková, která neodpovídá mým představám.
NB: Ano, 200 Kč jednorázově.
CV: Členové by neměli problém s navýšením členských příspěvků, kdyby neexistovaly kauzy „Jungmannova“ atd…
PU: Velice choulostivá otázka, domníváme se, že by nastal i určitý úbytek členů, pokud bychom přistoupili na navýšení bez projednání. Doporučujeme ale více diverzifikovat výši poplatků. Například u výdělečných členů vzhledem k růstu průměrných platů za poslední tři roky navýšit až o 300 Kč, důchodcům však velmi opatrně, 50 až 100 Kč a těm opravdu starým, věrným členům nad 75 let nenavyšovat vůbec.
 
Jaké hlavní formy komunikace se členy na vašem okrese používáte? Které se vám osvědčily a nebo které chcete v příštím roce zavést?
LTM: Forma OMS - uživatel honitby, z 1/3 to nefunguje, představitelé honiteb se neztotožňují s ČMMJ, nebo s jejími představiteli. Rád bych zavedl komunikaci přímo OMS - člen, ale na to není systém ČMMJ vůbec připraven k cílené komunikaci s členskou základnou, která má rozdílné roztříštěné zájmy (kynolog, sportovní střelec, poplatkový lovec).
FM: Osobní kontakt, telefonicky, email, webové stránky, facebook a zpravodaj OMSu
TU: Bohužel to cítím jako slabinu v naší práci. Snažíme se získat e-mailové spojení na členy, abychom byli schopní s členy komunikovat, a to obousměrně, ale jsou takoví, kteří nám jej nedají, protože nemají internet, nebo řeknou, že nechtějí. Pak máme k dispozici jen konané akce, sněm a případný individuální kontakt. Z těchto důvodů se snažíme udržet provoz kanceláře, který se osvědčuje kromě jiného v případech, kdy si naši členové i ostatní myslivci nevědí rady. Na známé internetové adresy přeposíláme věci z „mysliveckého života“.
KI: Komunikujeme pomocí mailu každou novinku a minimálně čtyřikrát do roka vychází informátor OMS
PHA 10: Převážně osobním kontaktem, potažmo informace přes internet, hlavně pro mladší členy.
ZR: Předávání informací e-mailem, osobní styk s členy z jednotlivých honiteb.
HK: Myslivecké sdružení obesíláme každý měsíc Oběžníkem, ve kterém jsou základní informace o činnosti ČMMJ a OMS. Dále každoročně na sněmu po jarním Sboru zástupců. A letos proběhl druhý ročník „Setkání mysliveckých společností na Hájence“ a toto neformální setkání děláme po podzimním Sboru zástupců
JH: Mail, pošta, osobní kontakt.
NB: Osobní kontakt, maily, web
CV: Elektronicky, osobně, poštou, informační nástěnka
PU: Www stránky OMS, e-mailem na sdělené adresy, 2x ročně Zpravodaj OMS a 1x ročně Kynologický zpravodaj OMS, osobní komunikace členů MR a všech komisí na akcích, honech i schůzích MS
 
Jak hodnotíte informovanost z ústředí vůči okresním mysliveckým spolkům? Co by se mohlo či mělo v tomto smyslu zlepšit?
LTM: Informovanost nefungovala, za poslední dva roky se zlepšuje. Zavedl bych jasný organizační řád, zpřehlednil bych webové stránky.
FM: V poslední době výrazné zlepšení informovanosti
TU: Myslím, že funguje dostatečně, ale nejsem schopný posoudit její rozsah a vhodnost. S poskytnutými informacemi pracujeme. Vidím, že úroveň naší práce přímo odvisí od časových možností, které máme díky intenzivnímu vypětí dnešní doby.
KI: Informovanost je dobrá a díky mailové komunikaci i včasná
PHA 10: V informacích jsou velké rezervy, včetně časopisu Myslivost (obecný názor členů: mnoho reklam).
ZR: Členové jsou informováni převážně prostřednictvím odborných časopisů, kde počet odběratelů stále klesá. Pro závažné informace by bylo vhodné využívat běžných informačních medií (noviny, televize, radia)
ZR: V poslední době se zlepšila díky elektronické komunikaci. Žádoucí je periodická osobní návštěva funkcionářů ČMMJ zajímajících se o stávající problémy jednotlivých okresů.
HK: Považuji informovanost za dobrou, kladně hodnotím i přístup pracovníků sekretariátu. Nesetkal jsem se zatím s tím, že by mi někdo odmítl poskytnout jakoukoliv informaci, radu nebo pomoc. Za to jim všem díky.
NB: Informovanost je dobrá
CV: V současné době absolutně bez problémů
PU: Informovanost se s novým vedením poněkud zlepšila, ale co naplat, chybí zejména jasná, rychlá a řádná odezva vedení a sekretariátu při řešení různých záležitostí (máme na okrese letošní vlastní zkušenost s plněním či spíše neplněním dohodnutých postupů při řešení společného majetku na okrese).
 
Jak hodnotíte informovanost z ústředí přímo vůči jednotlivým myslivcům na okrese? Jaká byste navrhovali zlepšení případně jaké formy a kanály komunikace s řadovými členy používat?
LTM: Rovněž obdobná situace, ale ještě horší pro vzdálenější přístup. Časopis Myslivost bych rovněž členovi zasílal v rámci členství, zpřehlednil bych webové informace, tady je primární kontakt člena přes OMS, kde jasně musí být funkční styčný zástupce.
KI: Informace z ústředí jako řadový člen dostávám pouze v časopise Myslivost a Svět myslivosti. Všechny informace které dostaneme na OMS, jsou neprodleně přeposílány mailem k jednotlivým členům
PHA 10: Informovanost vůči členům žádná, lze ji řešit pomocí OMS.
ZR: Členové jsou informováni převážně prostřednictvím odborných časopisů, kde počet odběratelů stále klesá. Pro závažné informace by bylo vhodné využívat běžných informačních medií (noviny, televize, radia)
HK: Představa, že budou pracovníci sekretariátu komunikovat s každým z asi 60 000 členů je nereálná. Internetové stránky ČMMJ jsou dostatečné, stránky Myslivosti už byly i lepší, co se týká aktualizací. Komunikační kanál by měl být ČMMJ – OMS – MS Spolky/myslivci. Ta komunikace k jednotlivým myslivcům by měl být úkol nás okresů.
JH: Informovanost vůči členům je slabá, ne-li žádná. Časopis Myslivost, oběžníky, web, mail, letáky.
NB: Žádnou. Elektronicky informovat. Je to negativním jevem v ČMMJ
CV: Současná forma: internet, časopis Myslivost a osobní informovanost od jednatelů
PU: Rozhodně pokračovat se zveřejňováním aktuálních informací na www stránkách, dále promyslet nezastupitelnou úlohu časopisu Myslivost, například zavést vyloženě metodickou přílohu s možností jejího jednoduchého odnětí a archivování.
 

Zpracování dat...