Časopis Myslivost

Šíření vlka v Dolním Sasku

Myslivost 11/2018, str. 18  Miloš Ježek
V současné době se i v České republice začíná čím dál intenzivněji hovořit o šíření vlka a je téměř jisté, že v české krajině najde trvalé místo k životu. Příkladem nám může být Německo, kde již vlk obsadil velkou část krajiny a rychlost jeho šíření překvapuje všechny zainteresované subjekty.
Právě rychlost šíření v Německu by pro nás měla být upozorněním k tomu, aby kompetentní orgány začaly řešit aktivní management populace vlka a nepostupovaly laxně, tak jak jsme tomu byli svědky v minulosti u některých jiných druhů chráněných živočichů.
Na stránkách www.wolfsmonitoring.com byly uveřejněny mapy zaznamenávající výskyt vlka v Dolním Sasku, druhém největším spolkovém státě Německa od roku 2011, kdy bylo s monitoringem aktivně započato.
Na mapkách jsou znázorněny čtverce o velikosti 10x10 km, ve kterých byla potvrzena přítomnost vlka, a to tak, že se nejedná o kumulativní znázornění, ale o potvrzení výskytu vlků v každém jednotlivém roce.
K hodnocení přítomnosti vlka je používána mezinárodně uznávaná metodika SCALP, která hodnotí data na stupnici C1, C2 a C3, kdy C1 představuje tzv. tvrdá data s téměř 100% jistotou rozpoznání vlka; C2 představuje data, u nichž se s vysokou pravděpodobností lze vyloučit záměnu s jiným druhem a kategorii C3, což jsou data těžko verifikovatelná. V mapách jsou proto uvedeny záznamy pouze v kategorii C1 a C2. Data reprezentují zároveň pouze údaje ze spolkového státu Dolní Sasko, nikoliv z celého Německa.
Z uvedených map je tedy patrné, že během sedmi sezón se vlk rozšířil na rozsáhlé území a podobný údaj reprezentuje i počet smeček v celém Německu.
V sezóně 2016/2017 bylo podle oficiálních údajů 60 smeček, 13 vlčích párů a 3 rezidentní vlci. V sezóně 2017/2018 se již hovoří o 80 smečkách a celkový počet vlků v Německu je odhadován až k 800 kusům.
Trvalo tedy pouze několik let, než se vlk masivně rozšířil. V Čechách se zdá, že máme již první roky za sebou (pozorování se objevují již téměř ve všech pohraničních horách a stále častěji i na mnoha místech ve vnitrozemí) a je na čase, aby odpovědné orgány skutečně začaly konat.
Je na čase, aby ke společnému stolu zasedli myslivci, zemědělci a ochranáři přírody a drželi se při diskuzi tvrdých faktů a nikoliv subjektivních pocitů, které vyvolávají často pouze nevraživost a nedůvěru.  
Miloš JEŽEK,
KMLZ, FLD ČZU, ČMMJ
 
image016.png

Smečky (rudeln), páry (paar), a residentní vlci (residenter) v Německu v sezóně 2016/2017
Zpracování dat...