ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Vznik republiky a myslivost

Myslivost 10/2018, str. 8 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Dvacátého osmého října 1918, tedy přesně před sto lety, byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějinné kapitoly. Většina české společnosti rakousko-uherský stát nikdy za svůj nepřijala, což samozřejmě platí i o lesnících a myslivcích, kteří již dlouho před vyhlášením samostatnosti usilovali o vznik ryze národních spolků. Vyhlášením první světové války roku 1914 však došlo k odsunutí národnostní otázky ve smíšeném Rakousko-Uhersku do pozadí. Více >
Vznik republiky a myslivost

Lánská obora po vzniku Československa

Myslivost 10/2018, str. 12 Robin Ambrož
Počet komentářů: 0
Se vznikem Československa vznikl i požadavek na zřízení přechodného a letního sídla pro prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka a jeho následovníky. Návrh na zakoupení lánského zámku s přilehlou Oborou a statkem vzešel od tehdejšího kancléře a zaníceného myslivce JUDr. Přemysla Šámala. Více >
Lánská obora po vzniku Československa

Sokolnictví je součást myslivosti

Myslivost 10/2018, str. 19 Lubor a Mirka Křivkovi
Počet komentářů: 0
Archeologické vykopávky prokázaly, že již v období Velkomoravské říše, v době příchodu Slovanských věrozvěstů, uměli lidé lovit zvěř pomocí loveckých dravců. Použití palných zbraní bylo v té době v nedohlednu a o myslivosti v našem pojetí nemohla být žádná řeč. Na našem území, podobně jako v mnoha místech Evropy, patřila zvěř panovníkovi a hon byl záležitostí šlechty. Tedy většinou. Sokolnictví – lov pomocí loveckých dravců měl obvykle jednoduché pravidlo. Panovník měl neomezenou volbu, většinou orla. Šlechta lovila se sokolem, na církevní klér zbyl jestřáb a krahujec. Možná by nám o sokolnictví mohl vyprávět i jeden ze věrozvěstů Cyril, který sokolničil s krahujcem. Více >
Sokolnictví je součást myslivosti

Sto stromků pro republiku aneb Jak se žije myslivcům na severu

Mysklivost 10/2018, str. 20 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Prvotním impulsem k návštěvě severočeské průmyslové metropole byla zmínka o akci se zajímavým názvem – Sto stromků pro republiku. Vyrazil jsem proto na Okresní myslivecký spolek v Ústí nad Labem, kde mne čekali předseda Ing. Bohumír Freiberg a místopředseda Ing. Václav Šutera. Nakonec byla nejen milá návštěva, ale i trochu delší povídání o tom, jak funguje jeden z menších okresních mysliveckých spolků Více >
Sto stromků pro republiku aneb  Jak se žije myslivcům na severu

K MYSLIVECKÉ STATISTICE…

Myslivost 10/2018, str. 26 Ing. Kamil TUREK, Ph.D., DiS., Ing. Eliška FRIEDLOVÁ, Ph.D., Ing. Jan HÁNA, Bc. Miroslav LOTOCKÝ
Počet komentářů: 0
Novinky o stavech a lovu zvěře z roku 2017 se zaměřením na černou zvěř Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) zpracovává mysliveckou evidenci ze všech honiteb v České republice pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe) a výstupy z této evidence za celou republiku a jednotlivé kraje poskytuje Českému statistickému úřadu (ČSÚ) k publikování v rámci statistického zjišťování údajů. Více >
K MYSLIVECKÉ STATISTICE…

Za jeleny do Durynského lesa

Myslivost 10/2018, str. 32 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
Jaké místo má v intenzivně obhospodařované a využívané krajině jelení zvěř? Jakému tlaku čelí a jaké nové výzvy přináší chov vysoké zvěře ve volné přírodě v současné době? Dá se ještě mluvit o myslivosti jako hospodářské činnosti, nebo se z myslivců stává nástroj prosazení často protichůdných cílů různých zájmových skupin využívajících přírodu? O zkušenostech s jelení zvěří v Durynském lese jsem si povídal s Thomasem Fischerem - předsedou Sdružení Durynských jelenářů, Manfredem Ißleibem – členem rady Durynských jelenářů a čestným viceprezidentem Durynského mysliveckého svazu a Frankem Hermannem - jednatelem Durynského mysliveckého svazu. Více >
Za jeleny do Durynského lesa

NA JELENY JAKO VLONI

Myslivost 10/2018, str. 38 Monika Nečasová
Počet komentářů: 0
Říje už je v plném proudu a my bychom rádi opět přizvali čtenáře k účasti na projektu HLASY JELENŮ. I letos je cílem nasbírat co nejvíce nahrávek jeleního troubení, siččího pískání nebo zvuků, které je připomínají, a pokusit se tak zmapovat výskyt jednotlivých druhů jelenů na našem území. Tento rok máme novinku - s nahrávkami se budete moci zapojit i do soutěže o zajímavé ceny. Mimo jiné i o předplatné časopisu, který právě čtete. Více >
NA JELENY JAKO VLONI

Práva nájemce honitby plynoucí z omezení při výkonu práva myslivosti

Myslivost 10/2018, str. 40 Václav Holý
Počet komentářů: 0
V mé advokátní a taktéž myslivecké praxi se v poslední době stále častěji setkávám s problémem existence omezení výkonu práva myslivosti. Proto jsem se rozhodl navázat na diskuzi, jež na toto téma na stránkách časopisu Myslivost probíhala od roku 2008 a dospěla k závěru, že je velmi obtížné domoci se slevy na nájemném v případě omezení nájemce v užívání honitby. Tento závěr se mi nezdál správný, a proto jsem se rozhodl této otázce věnovat podrobněji v tomto článku. Více >
Práva nájemce honitby plynoucí z omezení při výkonu práva myslivosti

Přikrmování srnčí zvěře

Myslivost 10/2018, str. 44 Ivan Soukup
Počet komentářů: 0
O tom, že v přírodě dochází činností člověka ke změnám, které myslivosti neprospívají, není pochyb. Trudná pozorování myslivců byla zveřejněna vícekrát na stránkách tohoto časopisu. Jen myslivec postižený slepotou by nezaznamenal devastaci přírody a v důsledku toho úbytek až vymizení dříve hojné drobné zvěře, nárůst stavů černé a introdukované zvěře, ale i změny v chování, pastevních rytmech, denní nebo noční aktivitě, zdraví a plodnosti naší původní krásné srnčí zvěře. Lze ještě hovořit o přírodě nebo přírodním prostředí, které by mělo být domovem zvěře a mělo by umožňovat i provozování smysluplné myslivosti? Obávám se, že nikoli. Spíše se ztotožňuji s názorem, že příroda byla vinou společnosti změněna jen na zdroj surovin Více >
Přikrmování srnčí zvěře

Norek americký - Nevítaný uprchlík

Myslivost 10/2018, str. 46 Petra Hulvová
Počet komentářů: 0
Každý, kdo se rád toulá podél vody, si přítomnosti této malé šelmy mohl všimnout. Ačkoli se většinou ve volné přírodě chová nenápadně, prozrazují norka často stopy zanechané v bahně u břehu. Naši norci pocházejí převážně z kožešinových farem, a tak není ani výjimkou, že někteří jedinci projevují sníženou plachost a potulují se kolem rybářů ve snaze přiživit se na jejich úlovku. Více >
Norek americký - Nevítaný uprchlík

Suchá realita

Myslivost 10/2018, str. 52 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Není pochyb, že pro řadu z nás myslivost k radostem života patří. Ale kromě radostí s ní souvisí i práce, starosti, zodpovědnost a nutnost používat zdravý rozum a věcná řešení. Letošní léto připravilo situaci, ve které se bez těchto vlastností neobejdeme. Více >
Suchá realita

Myslivost s sebou nese i zdravotní rizika

Myslivost 10/2018, str. 58 Martin Horálek
Počet komentářů: 0
Jenže myslivci je často podceňují Lékařů, kteří mají jako koníček myslivost, znám mnoho. Ale jen výjimečně potkáte člověka, který obojí provozuje s takovou mírou zaujetí a vášně, jako chirurg pražské Nemocnice Na Homolce Stanislav Černohorský. I proto jsem ho požádal o rozhovor. Poměrně překvapivě, leč příznačně, jsme se nakonec setkali v jedné pražské prodejně zbraní a mysliveckých potřeb. Více >
Myslivost s sebou nese i zdravotní rizika

Kahles Helia 56

Myslivost 10/2018, str. 60 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Firma Kahles si v letošním roce nadělila k 120. výročí svého vzniku nové logo a hodně výraznou změnu firemní image. Firemní barvou je nyní skořicově oranžová, logo K ve čtverci nakoso postaveném je tvořené dvěma klíny (nebo hranoly, chcete-li) a je taky hodně dynamické. Firma je dnes propojená s dalším rakouským výrobcem, s firmou Swarovski. A možná, že to bylo právě tohle spojení, které Kahlesu dalo nový impuls. Více >
Kahles Helia 56

Lov je přirozená součást lidského života

Myslivost 10/2018, str. 64 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Myslivci budou mít u mě dveře vždy otevřené Asi všichni máme ještě v živé paměti poslední volbu prezidenta. A tak jakmile jsem zahlédl na billboardech známou tvář, zpozorněl jsem, neboť do Senátu letos kandiduje prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu RNDr. Jiří Hynek. A protože už v minulé volbě se vyjadřoval i k otázce zbraňové legislativy a neskrýval na svém facebookovém profilu, že je myslivec, požádal jsem ho o odpovědi na několik mých otázek Více >
Lov je přirozená součást lidského života

Sauer 303

Myslivost 10/2018, str. 68 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Ačkoliv první samonabíjecí pušky vznikly již před první světovou válkou, myslivci si od nich zachovávali docela dlouho určitý odstup a zdrženlivost. Platilo to dokonce i poté, co druhá světová válka prokázala spolehlivost samonabíjecích pušek – asi nelepším důkazem spolehlivosti těchto zbraní byly americké pušky M1 (tzv. Garand) a ruské pušky SVT 40. Obě dvě tyto zbraně existovaly i v provedení pro odstřelovače. Více >
Sauer 303

DOBRÝ TIP NORMA Tip Strike

Myslivost 10/2018, str. 73 Miroslav Bilský
Počet komentářů: 0
Blížil sa posledný augustový víkend a s ním prišlo aj toľko očakávané mierne ochladenie sprevádzané dažďom. To bol signál aj pre mňa, že nadišiel čas využiť azda jednu z posledných príležitostí na lov srnca. Na tento účel som sa rozhodol otestovať strelu Tip Strike od výrobcu streliva Norma v kalibri 308 Win. Tip Strike sa radí do skupiny mäkkých striel, ktoré výrazne expandujú aj za nižších dopadových rýchlostí, čo som hodlal otestovať v prípade, že sa mi naskytne vhodná situácia strieľať na väčšiu vzdialenosť. Více >
DOBRÝ TIP NORMA Tip Strike

44. ROČNÍK MEMORIÁLU RICHARDA KNOLLA

Myslivost 10/2018, str. 78 Petr Lípa
Počet komentářů: 0
Memoriál Richarda Knolla je vrcholná národní kynologická soutěž ohařů ČR o titul "Všestranný vítěz ČR" o čekatelství titulu CACT. Na této soutěži s tradicí již od roku 1975 startuje nejlepších dvacet ohařů z celé ČR. Na MRK se ohaři kvalifikují na základě všestranných zkoušek z předešlého roku a nominační soutěže. Více >
44. ROČNÍK MEMORIÁLU RICHARDA KNOLLA

Čeští vábiči mistry Evropy!

Myslivost 10/2018 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V sobotu 1.9. se v rámci tradičních Svatohubetských slavností ve Svatom Antonu nedaleko Banskej Štiavnice konalo jubilejní 20. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Hostiteli byli naši slovenští přátelé a tak jsme přijížděli do známého prostředí k dlouholetým dobrým přátelům a zkušeným jelenářům. Více >
Čeští vábiči mistry Evropy!

Židlochovické ozvěny

Myslivost 10/2018, str. 142 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Stalo se již dlouholetou tradicí, že se v historickém prostředí jihomoravského zámku Židlochovice každoročně první čtvrtek v září scházejí vysoce postavení zástupci mysliveckých organizací, státní správy a odborníci ze spolusousedících středoevropských zemí – z České republiky, Rakouska, Německa a Slovenska, aby společně jednali o momentálně aktuálních tématech myslivosti. Pořadatelem je Středoevropský institut ekologie zvěře Brno – Vídeň - Nitra ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Více >
Židlochovické ozvěny

48. ročník Národního finále Zlaté srnčí trofeje

Myslivost 10/2018, str. 136 Martin Záviška
Počet komentářů: 0
Letošní ročník národního finále Zlaté srnčí trofeje, kategorie A, přivedl účastníky do krásného prostředí nedaleko Zábřeha, do Sport a relax areálu Bozeňov. Celkem 59 dětí bylo ubytováno v pěkně zařízených chatkách místního kempu. Po celou dobu pobytu byla možnost využití fotbalového hřiště, hřiště na plážový volejbal a ke koupání přímo vyzývala vodní nádrž v bezprostřední blízkosti kempu. Více >
48. ročník Národního finále Zlaté srnčí trofeje
Zpracování dat...