MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivosti zdar!

Myslivost 9/2018, str. 3 Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři Myslivosti, je před námi hlavní myslivecká sezona, období lovů společných i osamělých. Období častého a intenzivního setkávání myslivců, poznávání nových kamarádů i vzpomínek na ty, kteří už s námi nemohou být. Tato setkání myslivců při nejrůznějších příležitostech by měla být typická i tím, že jako myslivci vypadáme a jako myslivci se chováme. Více >
Myslivosti zdar!

Proč být vlastně členem ČMMJ

Myslivost 9/2018, str. 8 Petr Urban
Počet komentářů: 0
Vážení přátelé myslivci, v návaznosti na aktuální vývoj v Českomoravské myslivecké jednotě bych Vás rád oslovil s následujícími pocity k současné situaci navýšení členských příspěvků a s tím spojenou otázkou, která zaznívá stále více z Vašich úst - proč být vlastně členem ČMMJ a co mě nebo nám všem členství vůbec přináší? Jednoznačná odpověď není jednoduchá, pokusím se ale na otázku ve stručnosti odpovědět. Více >
Proč být vlastně členem ČMMJ

Spirála s nejasným koncem

Myslivost 9/2018, str. 10 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Změny kolem nás jsou nevyhnutelné. Týkají se společnosti, životního stylu i náhledu mladší generace na svět jako takový. Je to jev, se kterým můžeme souhlasit, nebo nesouhlasit, ale s nímž nic nenaděláme. Osobně nejsem z některých směrů dalšího vývoje nikterak nadšený. Nicméně je chápu jako přirozené a nezastavitelné. Svět se nám zkrátka, řečeno nadneseně a moderně, transformuje před očima. Transformoval se vždy. Více >
Spirála s nejasným koncem

Aby se vlk nažral a koza zůstala celá

Myslivost 9/2018, str. 12 Jiří Šír
Počet komentářů: 1
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství, aneb Aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Dne 9. 7. 2018 vydal náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství Mgr. Patrik Mlynář Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře, který si může každý podrobně přečíst na webových stránkách Ministerstva zemědělství (dále jen MZe). Více >
Aby se vlk nažral a koza zůstala celá

Současný návrat vlků

Myslivost 9/2018, str. 14 Tomáš, Růžička, Martin Strnad, Jan Šíma
Počet komentářů: 4
Vlk se vrací do české přírody, kde byl podobně jako v jiných částech Evropy asi před sto lety vyhuben. V České republice je v současné době pět smeček, což je zhruba 20 až 25 vlků. Tyto šelmy se k nám aktuálně šíří především ze saské Lužice a západního Polska, již dlouhodobější záležitostí je pak výskyt vlků na hranicích se Slovenskem. Aktuální informace o vlkovi poskytují internetové stránky www.navratvlku.cz. Více >
Současný návrat vlků

Návrat vlků?! Očekávaný pomocník nebo nebezpečná šelma?

Myslivost 9/2018, str. 18 Tomáš Havrlant
Počet komentářů: 0
Několik posledních let dochází k zásadní změně v naší krajině. Příčinou je rychlý nárůst populace vlka, který se objevuje v místech, kde byl více než dvě stě let neznámý. K velké radosti aktivistů v oblasti ochrany přírody a ke zděšení obyvatel venkova a hlavně zemědělců, kteří musí řešit nečekané problémy, ohrožující jejich hospodaření v krajině. Introdukce vlka není jen specifikum České republiky, ale s podobným problémem se musejí potýkat hospodáři ve velké části Evropy. Netýká se jen chovatelů ovcí, ale i ostatních domácích zvířat, které si pochopitelně vlk zařadí na svůj jídelníček. Vlk je vrcholový predátor, který nemá v naších podmínkách přirozeného nepřítele kromě člověka. To, co v současnosti zažíváme, je velmi zvláštní. Aby v přírodě došlo k dobrovolné rezignaci jednoho druhu (v našem případě člověka) ve prospěch jiného druhu (vlka) nemá v živočišné říši obdobu. Více >
Návrat vlků?! Očekávaný pomocník nebo nebezpečná šelma?

Konec chovu muflonů na Machovsku?

Myslivost 9/2018, str. 24 Jiří Scholz
Počet komentářů: 1
Nejenom na výstavách v Lysé nad Labem se mohli myslivci seznámit s rekordními trofejemi mufloních beranů pocházející z volného chovu na Machovsku v Broumovském výběžku. Bohužel je velké nebezpečí, že to byly na dlouho poslední trofeje, zdejší chov je akutně ohrožen a příčinou je výskyt vlka. V naší honitbě jsme poprvé zaznamenali výskyt vlků vloni v zimě. Usadili se v Broumovských stěnách. Jedná se o dva kusy. Pohlaví nám není známo. Od té doby jen v naší honitbě prokazatelně vlci strhli čtyři jelení kolouchy, pět srn, tři mufloní berany, tři muflonky a podle pozorování chybí více než jednu čtvrtinu. Dále pak zemědělci a chovatelé nahlásili dvě telata a tři ovce. A to jsou jen nalezené kusy! Více >
Konec chovu muflonů na Machovsku?

Vlci v NP Šumava a NP Bavorský les

Myslivost 9/2018, str. 26 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Dne 21. března 2018 vydala správa Národního parku Šumava následující tiskové prohlášení: „Přítomnost smečky divokých vlků na území Národního parku Šumava vede Správu k přehodnocování dlouhodobě zažitých principů péče o jelení zvěř na území, které má ve správě. Stanovuje se nové území, kde nebude probíhat lov jelení zvěře a zároveň bude připravena nová koncepce přezimovacích obůrek, do kterých se zvěř stahuje v zimním období. Území, kde pracovníci Správy NP Šumava nebudou od nové lovecké sezóny lovit, bude plochou o velikosti přesahující 7000 hektarů v přímém sousedství Národního parku Bavorský les. Tímto územím Správa NP Šumava navazuje na území bez lovu v Národním parku Bavorský les, které tam už existuje. I proto jsme při jeho tvorbě velmi úzce spolupracovali s bavorskými kolegy“. Toto prohlášení mne zaujalo, a proto jsem navštívil vedoucí pracovníky v NP Šumava a položil jim několik otázek. Následně jsem se vypravil do NP Bavorský les a stejné otázky položil i tam. Více >
Vlci v NP Šumava a NP Bavorský les

Africký mor prasat v Lotyšsku

Myslivost 9/2018, str. 29 Linda Dombrovska, Daniel Švrčula
Počet komentářů: 0
Dne 25. 6. 2014 byl nalezen první kadáver prasete divokého, který byl pozitivní na Africký mor prasat (AMP). Od toho dne uplynuly v letošním červnu již čtyři roky a situace stále není zcela pod kontrolou. Vývoj, který je zcela jiný, než ten dosavadní u nás, byl v Lotyšsku. Od tohoto momentu se virus rozšířil z Běloruska a Ruska nejenom do pobaltských států, ale také do Polska, přes Ukrajinu do Rumunska, Moldavska, do Česka a od letošního jara také do Maďarska a do Kaliningradu. Ba co víc, virus se pomalu šíří Ruskem a vypadá to, že další destinací bude Čína a vypadá to, že ho AMP nic nezastaví. O prvních případech AMP, které byly na Apeninském poloostrově, o vlivu člověka a velikosti populace na šíření a o samotné rychlosti šíření jste si několikrát mohli přečíst nejenom na stránkách tohoto časopisu, ale i v jiných médiích a nebo vyslechnout informace na odborných seminářích. Více >
Africký mor prasat v Lotyšsku

Musíme mít rovnoprávné slovo a váhu

Myslivost 9/2018, str. 32 Marcela Kasinová
Počet komentářů: 0
Na podzim nás všechny čekají volby, kromě jiného bude obměněna jedna třetina Senátu. Po uzavření kandidátek jsem prošla některé kandidátky a oslovila jednoho z kandidátů, který veřejně deklaruje, že je jeho celoživotní zálibou myslivost. Mým milým hostitelem byl Doc. MUDr. Ladislav Horák, Dr.Sc. Více >
Musíme mít rovnoprávné slovo a váhu

Obora Janovská dolina

Myslivost 9/2018, str. 34 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Návštěva Janovské doliny je mimořádný zážitek. Málokterá obora je uložena v tak romanticky členitém terénu, kde zapomenete na civilizaci a vnímáte jen sílu přírody. Tady bylo naděleno vše: louky s bohatě a různorodě zarostlými mezemi a remízky, hluboké rokle a vrcholy s rozhledem, nad kterým se tají dech, pestré lesní společenství listnatých a jehličnatých stromů i křovinné kryty. Ryze přírodní útvary obory dotváří horské potoky, které napájejí rybníky a mokřady. Její jedinečnost by nebyla tak výrazná bez karpatských jelenů, černé a srnčí zvěře a patří sem i zajíci. Více >
Obora Janovská dolina

SOKOLNICTVÍ

Myslivost 9/2018, str. 40 Petr Kolomazník
Počet komentářů: 0
Část roku 2018 utekla jako voda, přišel podzim a spolu s ním i čas lovu s dravými ptáky. Jak už jistě zaznělo v mnoha článcích, sokolnictví, tedy lov se cvičenými dravci, má v našich zemích hlubokou tradici, jež sahá až do doby Velkomoravské říše a českého přemyslovského státu. Na tuto tradici navázal Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ), který byl založen v roce 1967 v Opočně pod Orlickými horami. V tomto malebném městě se každým rokem pořádá mezinárodní sokolnické setkání a stejně tak je tomu i letos. V termínu 3. až 7. října 2018 se sjede přibližně sto sokolníků z celého světa, aby předvedli umění sokolnického lovu. Více >
SOKOLNICTVÍ

Sametová myslivecká revoluce v Třebíči

Myslivost 9/2018, str. 42 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
O tom, že procházejí okresní myslivecké spolky v posledních letech jistou proměnou, není třeba pochybovat. Někde se jedná „jen“ o generační obměnu, někde se bohužel došlo až k trpkým koncům v podobě odebrání pověření ke zkouškám. Mnohé spolky proměnu zvládly, mnohé změna bohužel ještě asi čeká. Jedním z těch spolků, kde v posledních třech letech „bublaly emoce“ byl i Okresní myslivecký spolek v Třebíči. A protože se zdá, že zde již „revoluce“ proběhla, navštívil jsem při jedné z letních cest Třebíč a požádal o rozhovor Tomáše Sedláčka – předsedu OMS Třebíč, jednatele Antonína Měrku a místopředsedu Josefa Drmotu. Více >
Sametová myslivecká revoluce v Třebíči

Hledání kliček není řešení problému, směrnici je třeba odmítnout

Myslivost 9/2018, str. 80 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Již delší dobu je velmi žhavá a aktuální diskuze kolem evropské směrnice týkající se omezování svobod majitelů a uživatelů zbraní. Velmi důležitá je ta skutečnost, že jsou ochotni argumentům proti směrnici naslouchat někteří poslanci Poslanecké sněmovny. Několik otázek jsem proto položil Mgr. Janě Černochové, předsedkyni Výboru pro obranu. Kromě jiného je také zpravodajkou novely zákona o zbraních a střelivu. Více >
Hledání kliček není řešení problému, směrnici je třeba odmítnout

Šikovný univerzál svítilna Fenix UC35

Myslivost 9/2018, str. 88 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Svítilny představují jednu ze základních mysliveckých pomůcek, protože velká část loveckých, ale i pobytových a pracovních aktivit, se odehrává za nepříznivých světelných podmínek. Alespoň jednoduchý zdroj osvětlení bychom proto nalezli ve výbavě každého myslivce. Význam loveckých svítilen ještě vzrostl v posledním desetiletí, kdy jsou dosahovány rekordní úlovky černé zvěře, potýkáme se s problémy afrického moru prasat a myslivci běžně řeší otázku vhodného pomocníka pro převážně noční lov divočáků. Není proto divu, že nabídka výrobců cílená na tuto skupinu spotřebitelů roste. Více >
Šikovný univerzál svítilna Fenix UC35

Fotopasti SPROMISE

Myslivost 9/2018, str. 92 redakce časopisu LEF
Počet komentářů: 0
V následujícím příspěvku přinášíme čtenářům recenzi fotopastí, zapůjčených brněnskou pobočkou obchodního řetězce IBO CZ, s.r.o., výhradním dovozcem značky SPROMISE do České republiky. Velký dík patří také Radimovi Plhalovi za rady a zkušenosti s testováním fotopastí. Více >
Fotopasti SPROMISE

MISTŘI EVROPY

Myslivost 9/2018, str. 94 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Sport kdysi byla příprava na boj či lov. Sportovce měl připravit na činnost, která mu zaručí úspěch, ale pokud možno bez fatálních důsledků, pokud by udělal chybu. Většina sportů časem postupně degeneruje. Vynalézají se speciální praktiky, techniky a pomůcky, které sice umožní sportovci zvítězit, ale pro praxi se příliš nehodí. To platí i o střelbě. Klasická mířená střelba, tak jak se provozuje na olympiádě, je dnes sdružená v International Shooting Sports Federation (ISSF) Mezinárodní federaci střeleckých sportů vzniklé již v roce 1907 jako Union International de Tir a dnes sdružující více než 150 zemí. Více >
MISTŘI EVROPY

Na návštěvě v honitbě Mysliveckého spolku Dobřany

Myslivost 9/2018, str. 110 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Před koncem školního roku uspořádali myslivci z MS Dobřany dětský den pro žáky Základní školy v Dobřanech a pro předškoláky tamtéž. Na jeho přípravě i průběhu se podílela většina členů spolku. Pozvánka přišla i k nám do redakce. Při posezení u myslivecké chaty Diana jsme probrali celoroční hospodaření myslivců v dobřanské honitbě s předsedou spolku Marcelem Pastuchem, mysliveckým hospodářem Ing. Miroslavem Lörem a vedoucím kroužku mladých myslivců Pavlem Krákorou. Více >

Krátká úvaha o použití GPS nejen na zkouškách loveckých psů

Myslivost 9/2018, str. 52
Počet komentářů: 0
V posledních letech se díky vývoji elektroniky a informačních technologií velmi rozšířilo používání GPS navigačních pomůcek určených pro psy. U všech loveckých psů jsou vynikající jako pojistka. Možnost najít zaběhnutého psa nebo psa, který se dal na autostop, je neocenitelná. U norníků, slídičů a honičů, pracujících na teplé stopě, nebo u barvářů po vypuštění, jdou však výhody použití mnohem dál. Více >
Krátká úvaha o použití GPS nejen na zkouškách loveckých psů

Africký šampionát potřetí

Myslivost 9/2018, str. 100 Hlúša
Počet komentářů: 0
„Letos žádná podpora pro družstvo nebude, jedeme za své!“ zní mi v uších při návratu ze závodu v lovecké kulové střelbě pořádaném v Bzenci, kde Martin Šlechta informoval o plánu zúčastnit se letošního MS v Africe ve dnech 15. až 21. července 2018. „Do zítřka mi nahlaste, kdo máte zájem – zatím jsme čtyři.“ Více >

48. ročník Národního kola soutěže Zlatá srnčí trofej

Myslivost 9/2018, str. 136 Jana Kollandová
Počet komentářů: 0
Národní kolo po roce opět přivítala s otevřenou náručí Morava, konkrétně okres Šumperk, kemp Bozeňov v Dolním Bušínově. Areál to byl jedinečný a nezapomenutelný svou přilehlou vodní plochou a zejména tím, že zde nebyl žádný telefonní signál. Téma celotáborové soutěže kategorie „B“ (6. až 9. třída) vyplynulo ze současné situace českých lesů, byli to škůdci lesa. Více >
48. ročník Národního kola soutěže Zlatá srnčí trofej

malý Adept myslivosti

Myslivost 9/2018, str. 147 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Chceme podpořit dětské aktivity O tom, že je třeba oslovovat mladou generaci, že nám členská základna stárne a že je třeba vychovat novou mladou krev, bylo napsáno nespočet úvah, článků, vedeno mnoho diskuzí. Českomoravská myslivecká jednota se již řadu let chlubí, a zcela oprávněně, dětskou soutěží Zlatá srnčí trofej. Soutěž vznikla v roce 1970, letos tedy slaví úctyhodných 48 let. Každoroční místní a okresní kola vrcholí letním celorepublikovým finále, o kterém se dočtete kromě jiného i na stránkách tohoto čísla. Více >
malý Adept myslivosti
Zpracování dat...