Časopis Myslivost

Kamzík vrchovský na Slovensku

Myslivost 8/2019, str. 20  Juraj Ciberej
Kamzičia zver má veľmi starý pôvod, ktorý sa odvodzuje od vyhynutej antilopy – Pachygazella granger, známej z obdobia čínskeho pliocénu (asi pred 12 miliónmi rokov). Historicky doložené nálezy kamzíkov sú známe z posledného interglaciálu (Ris-wurm), čiže z obdobia neandertálskeho človeka, a to asi 115 tisíc rokov pred naším letopočtom. Predkovia kamzíkov žili v Ázii a až neskôr sa rozšírili po celej Európe. Svedčia o tom nálezy kostrových pozostatkov. Kostrové nálezy v Európe pochádzajú až z konca pleistocénu, t. j. z doby pred 30 000 – 40 000 rokmi, keď rozširovanie zaľadnenia od severu a z Álp donútilo kamzíky zostúpiť z vrcholov hôr do nižších polôh vrchovín s menej studeným podnebím. To vysvetľuje, prečo sa našli kostrové zvyšky týchto vysokohorských živočíchov takmer po celej Európe. Až po skončení poslednej doby ľadovej (würmu) pred niekoľkými tisícmi rokov sa kamzíky znova vrátili do vyššie položených lesov a skalísk, kde žijú dodnes.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
Zpracování dat...