Časopis Myslivost

Sucho, kůrovec a zajíc

Myslivost 8/2019, str. 10  Jiří Kamler, Vlastimil Skoták
Nová výzva uživatelů lesních honiteb Katastrofální důsledky sucha kombinovaného s postupující kůrovcovou kalamitou na naše lesy, jsou asi všem myslivcům zřejmé a o jejich příčinách a možnostech řešení se vedou laické, odborné i politické debaty. Příroda ovšem nečeká, až se debatování převede do strategických rozhodnutí a praktických opatření a v honitbách jsme konfrontováni s realitou celoročního rušení zvěře intenzivní těžbou, postupně se rozrůstajících holin na úkor lesních porostů a měnícího se rázu celé krajiny, včetně negativních dopadů na erozi, vodní režim atd. Je dobré si uvědomit, že zatímco lesní personál je v tomto čase maximálně vytížený, z mysliveckého hlediska prožíváme během hromadného kácení napadených porostů relativní klid. Tím nemáme na mysli nerušené posezení na kazatelně, ale klid z hlediska našich povinností.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
Zpracování dat...