ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2020

SKANDÁL V EVROPSKÉ KOMISI

Myslivost 6/2020, str. 72  Bohumil Straka, Daniel Švrčula
Provalilo se, že „nestranné“ úředníky pro zákaz olova úkolovali lobbisti z globální ekoneziskovky Evropská komise naprosto nepřijatelným způsobem napřímo lobbuje a navádí experty členských států EU, aby ovlivnili hlasování zástupců členských států EU ve prospěch zákazu olověného střeliva a rybářských olůvek.
Ba co víc, ukázalo se, že „noty“ k tomu jim napsali ekoextrémisté z Birddlife, což je velká globální neziskovka se stovkami zaměstnanců a více než půlmiliardovým rozpočtem. Že úředníci EK nejsou až tak odborně a politicky nezávislí a nepodjatí sice každý mohl už delší dobu tušit, ale důkazy na to nikdy nebyly.
Proč se to tedy provalilo, a „kde udělali soudruzi chybu?“, jak zní slavná hláška z filmu Pelíšky? Usvědčili se totiž sami. Může za to nepozornost šéfa sekce ochrany přírody Evropské komise DG ENV, který zapomněl vymazat skutečného původního autora - neziskovku Birdlife ve vlastnostech úředního dokumentu EK nabádajícího k zákazu olova, který ke své škodě pověsili veřejně na web EK.
A jak to všechno dopadlo? Čtěte dále.
 
Kterak úředníci Evropské komise nepřijatelně ovlivňovali hlasování států EU za zákaz olova
 
Evropská komise, konkrétně DG ENV (generální ředitelství odpovědné za evropskou politiku EU týkající se životního prostředí, v překladu z bruselštiny pro obyčejné lidi - pod tímto názvem se prakticky skrývá ministerstvo životního prostředí EU) v úředním dokumentu napřímo lobuje experty členských států EU - členy NADEG (výbor odborníků pro směrnici EU o ptácích a směrnici EU o stanovištích, který se konal ve dnech 6. až 7. května 2020), aby ovlivnili hlasování zástupců členských států EU ve výboru REACH (tj. Evropský výbor pro registraci, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek pod DG ENVI resp. DG GROW), „...k zajištění pozitivního hlasování pro návrh Evropské komise“ na zákaz olova na mokřadech.
 
Klíčový důkaz, aneb černý sen každého ekolobbisty - když zapomene v úředním dokumentu svoji „firmu“
 
Klíčovým zjištěním je, že po rozkliknutí skrytých vlastností oficiálního úředního dokumentu Evropské komise DG ENV NADEG týkající se návrhů na zákaz olova je vidět, že skutečným původním autorem nejsou žádní nestranní nezávislí úředníci EK, jak by to mělo správně být, ale lobbisté z globální ekoneziskovky Birdlife.
Dále lze dalším rozkliknutím ve vlastnostech zjistit, že vysoce postavený úředník Evropské komise Dr. Nicola Notaro, který je šéfem ochrany přírody EK DG ENVI a doktorem environmentalistiky a práv, pouze naposledy nahrál tento dokument předem připravený neziskovkou Birdlife.

Screenshot-2020-04-30-at-16-08-54.png
 
A jaké názory k tomuto skandálu zazněly?
 
Bohumil-Straka-portret-dvojka-borlice.jpgDr. Ing. Bohumil Straka, člen zahraniční komise ČMMJ: „Jsme přesvědčeni, že se jedná o zcela nepřijatelný úřední postup Evropské komise, kdy neodborně politicky lobbuje za hlasování v členských státech EU, protože již dvakrát selhala se svým návrhem na zákaz olova.
Konkrétně Evropská komise vyzývá národní experty skupiny NADEG, aby působili na jinou (citlivou) složku, která spadá do kompetence výboru REACH. Je zjevné, že toto je v rozporu s kodexem chování, který Komise přijala, a porušení úředních postupů EU a zásad transparentnosti, neutrality, nezávislosti a odbornosti.
Je pro nás nepochopitelné, jak může DG ENV se společnou kompetencí pro soubor podle nařízení REACH (s DG GROW) lobovat jinou skupinu odborníků Evropské komise, tak aby její členové ovlivnili stanovisko členů jiného výboru.“
 
svrcula-web.jpgIng. Daniel Švrčula, sekretariát ČMMJ: „Podle zásad řádného legislativního procesu Evropské unie představitelé Evropské komise nesmějí lobovat představitele členských států.
Navíc podle článku 133 nařízení REACH, rozhodnutí přijímá výhradně výbor REACH., který již dvakrát návrhy Evropské komise na zákaz olova na mokřadech odmítnul a žádá jejich přepracování. Přepracování návrhu na zákaz olova žádá zejména proto, že současný návrh Komise ignoruje stanovisko agentury ECHA (Evropská chemická agentura) a zavádí ochranná pásma kolem mokřadů (ECHA nedoporučila), krátké přechodné období (dokonce kratší než to, které ECHA doporučovala), vágní zákaz držení olověného střeliva, které automaticky kriminalizuje myslivce a střelce, a také velmi široce definuje mokřady, což je pro účely tohoto nařízení příliš složité pro to, aby ji mohli občané a policisté v terénu realizovat. Například i kaluž po dešti o velikosti 1 m2 bude považována za mokřad podle Ramsarské definice mokřadů, která je využita v návrhu nařízení. Komise ve svém návrhu tuto problematiku zcela ignorovala. Odmítavé stanovisko k zákazu olova přijala i Sněmovna Parlamentu ČR.“
 
pplk-Pavel-Cerny-logo-Liga-Libe.jpgMgr. Pavel Černý, pplk.. v.v. a prezident lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní uvedl: „Je skandální, že autory oficiálního úředního dokumentu Evropské komise DG ENV NADEG je globální lobbistická organizace Birdlife International.
Takový postup a počínání úředníků expertní skupiny Evropské komise je v zásadním rozporu s principy transparentnosti, nezávislosti a nepodjatosti Evropské komise. Není přece možné, aby podklady pro jednání složek Evropské komise a expertů členských států EU s dopadem na stovky milionů občanů EU, připravovaly netransparentně nějaké nevládní lobbistické organizace místo nezávislých a neutrálních úředníků“


 
tomas-zdechovsky-web.jpgMgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, europoslanec (KDU-ČSL, EPP), myslivec: Europoslanec Zdechovský jako první z politiků EU upozornil na nepřijatelné počínání Evropské komise ve věci zákazu olova, a zaslal stížnost 4. května 2020 k rukám eurokomisaře pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijuse Sinkevičiuse a komisaře pro vnitřní trh Thierry Bretona, kterou komentoval slovy: „Jsem hluboce znepokojen tím, že v procesu není dostatečně dbáno na principy řádné správy, zejména transparentnosti a nestrannosti, které jsou základním stavebním kamenem fungování Evropské komise. Vyzval jsem proto oba zodpovědné komisaře k nápravě tohoto nesprávného úředního postupu“.
Europoslanec Zdechovský se tématice potenciálního zákazu olova dlouhodobě věnuje, staví se proti úplnému plošnému zákazu olověného střeliva a rybářských olůvek a Evropské komisi poslal již dříve několik interpelací. Celá stížnost europoslance je k dispozici zde:
www.zdechovsky.eu/aktuality/
 
cernochova.jpgMgr. Jana Černochová, poslankyně Parlamentu ČR (ODS), aktivní střelkyně: Poslankyně Černochová již dlouhodobě vyvíjí úsilí ve prospěch rozumné zbraňové legislativy. Jako první z domácích politiků upozornila na netransparentní postup Evropské komise poslankyně, a tuto skutečnost přednesla během své interpelace na schůzi Poslanecké sněmovny 5. května 2020 k informaci o probíhajícím schvalovacím procesu rozšíření zákazu používání olova: „Možná se to zdá někomu směšné, ale víte, včera jsem se dozvěděla zcela zarážející informaci o probíhajícím pochybném schvalovacím procesu rozšíření zákazu používání olova v mokřadech i mimo ně. Již zítra a pozítří – proto to navrhuji teď – proběhne zasedání expertní skupiny Evropské unie pro směrnici o ptácích a jejich stanovištích, takzvaný NADEG, která bude kromě jiného hodnotit zákaz olova. Úředníci Evropské komise totiž poslali členům, expertům z členských států Evropské unie, podklad k tomuto bodu.
V těchto podkladech – a teď mě prosím dobře poslouchejte – vyzývají, aby experti ovlivnili hlasování zástupců členských států Evropské unie ve výboru REACH. To je Evropský výbor pro registraci, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek.
Přímo v podkladu vyzývají – cituji přesně - „k zajištění pozitivního hlasování pro návrh Evropské komise rozšiřující zákaz olova v mokřadech“.
Tento postup úředníků Evropské komise je zcela nepřijatelný a domnívám se balancuje na hraně rozporu s pravidly legislativního procesu Evropské unie, pokud již není za ní. Je nepřijatelné, aby představitelé Evropské komise, tím spíše úředníci, vyvíjeli nátlak na národní experty, aby ti zajistili pozitivní hlasování ve prospěch Komise. Nejenže je to v rozporu s kodexem chování, který Evropská komise přijala, ale jedná se i o porušení úředních procesů a zásad transparentnosti, neutrality, nezávislosti a odbornosti.
Diskuze ve výboru REACH již nejde směrem, který by si asi Evropská komise přála. Tento výbor již dvakrát odmítl návrhy Evropské komise a žádá jejich přepracování.
Ale aby toho nebylo málo, autorem uvedeného dokumentu, rozeslaného národním expertům v rámci NADEG je podle zjištěných informací nevládní organizace BirdLife International.
Nejednalo se tedy ani o práci úředníků Evropské komise. Ti totiž představují v této posloupnosti pouze prostředníka, skrze kterého plynou zájmy nevládní ekologické organizace, která vyzývá experty členských států Evropské unie, aby ovlivňovali politická rozhodnutí jejích čelních představitelů.
Chtěla bych tedy navrhnout, aby nás Vláda seznámila s aktuálním stavem jednání a s tím, jakým způsobem bude řešit tento pofidérní a neregulérní postup úředníků Evropské komise, kteří de facto plní zadání ekologické nevládní organizace a tlačí na experty členských států Evropské unie.
Vyslyšeli již naši experti volání ekologické neziskovky a zajistili pozitivní hlasování pro návrh Evropské komise? Ráda bych slyšela, co na to pan ministr životního prostředí a pan předseda Vlády. Už je kontaktovali, zajistili jejich hlasy?
Zajištění řádného procesu přijímání regulací, které přímo dopadají na velkou část našich občanů, by mělo plnit základní parametry a principy dobré správy, nestrannosti a transparentnosti. Jak to chce Vláda zajistit? Ohradí se proti postupu úředníků Evropské komise a neziskovky?
S Evropskou komisí stále probíhají jednání a měli bychom znát postoj a další kroky vlády, která na jednání vysílá své úředníky, naše experty. Zároveň bychom mohli vládu podpořit svým usnesením, aby měla silný mandát a mohla se postavit další zbytečné regulaci, což v minulosti deklarovala.
Ale důležitější jsou činy. Chtěla bych upozornit, že není času nazbyt. Návrh Evropské komise již byl projednán ve výboru REACH, teď se bude důležitě jednat zítra a pozítří a rozhodnutí finální se očekává odhadem někdy v červnu 2020. Takže není času nazbyt.
Prosím pana ministra životního prostředí a pana premiéra, aby měli to, co jsem řekla, v patrnosti a bojovali za zájmy našich rybářů a střelců.“
 
T-Larsson-picture.jpgTorbjörn Larsson, prezident Evropské myslivecké federace FACE:
Evropa potřebuje jasnou a rychlou odpověď na nárokovaný nesprávný úřední postup
 
Vyjádření prezidenta Larssona ze dne 7. května 2020: „Národní a evropští politici momentálně vyjadřují obavy nad způsobem, jak Evropská komise (DG environment) postupuje s navrhovaným zákazem užívání olověného střeliva na mokřadech pod nařízením REACH.
Je tvrzeno, že jednotka ochrany přírody pod DG Environment porušila pravidla tím, že nabádala zástupce ministerstev v expertní skupině, aby podpořili kladné stanovisko k právnímu návrhu (olověné střelivo na mokřadech), které je ve výlučné kompetenci formálního výboru (REACH).
Požádal jsem proto o naléhavá setkání s komisařem pro životní prostředí, oceány a rybolov a komisařem pro vnitřní trh.
Evropská unie (EU) je založena na pevných zásadách demokracie, transparentnosti a právního státu. Neexistuje žádný prostor pro procedurální chyby v souborech, které ovlivňují miliony občanů a Evropa potřebuje včasnou a jasnou odpověď na tyto nároky. FACE úzce spolupracuje s oddělením ochrany přírody, které je odpovědné za provádění směrnic EU o ochraně přírody.“
 
Stručný právní rozbor postupu Evropské komise od právníka z Bruselu
 
Jeden zkušený právník blízký Evropské komisi, který z pochopitelných důvodů nechce být jmenován, nám poskytnul následující stručný právní rozbor (přeloženo z angličtiny):
DG ENV (Generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí) se dopouští pochybení tím, že se snaží ovlivnit politický proces podle nařízení REACH, protože působnost NADEC je čistě technická. Toto je velmi nestandardní.
Za prvé, na rozdíl od důsledného opětovného potvrzení zásady delegování pravomocí Evropského soudního dvora bylo pozvání DG ENV politické – nikoli technické - povahy. Namísto lobování zástupců NADEG, aby ve Výboru EU pro REACH prosazovali kladné stanovisko k návrhu EK na omezení olověného střeliva na mokřadech mokřadů, mělo DG ENV pouze oznámit další krok postupu nebo nadcházející vývoj.
Za druhé, uvedená výzva je mimo předmět poslání NADEG (tj. Provádění směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích) a její zvláštní mandát.
Za třetí, zásady řádné správy vyžadují, aby orgány EU nejen přijímaly nestranná a objektivní rozhodnutí, ale aby byly během postupu vedoucího k přijetí rozhodnutí vnímány jako nestranné. Instituce EU a jejich zaměstnanci se musí navíc vyhnout jakýmkoliv krokům, které by mohly vést ke zpochybnění jejich nestrannosti.
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že vyvstávají vážné pochybnosti, že instituce vyvolává dojem, že již dospěla k závěru, pokud jde o věc, která je v procesu u jiného výboru. Tím pádem toto postrádá výhodu spravedlivého a férového postupu.
 
Dříve přijaté usnesení Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 24. 9. 2019 ohledně olova.
 
Poslanecká sněmovna:
I. i nadále odmítá, aby orgány Evropské unie disproporčně zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky;
II. vyzývá Evropskou komisi, aby při zpracování a předkládání jakékoliv unijní legislativy důsledně dbala na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí EU a nezneužívala své právo vydávat prováděcí předpisy s tzv. přímou účinností a tím ztěžovala řádné a plnohodnotné projednávání návrhu v ostatních volených orgánech EU;
III. vyzývá všechny orgány EU, aby při zpracování a schvalování jakékoliv unijní legislativy důsledně dbaly na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí EU;
IV. vyzývá Vládu, aby v případě dalších kroků v regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku a legálního držení zbraní, byla aktivní ve vyjednání s dalšími členy EU a zajistila tak potřebnou podporu a spojence pro zastavení neopodstatněných restrikcí práv občanů;
V. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Vlády České republiky, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu a další představitele orgánů EU a parlamentů členských států Evropské unie.
 
A jak ten skandál dopadnul?
Napřed hráli pštrosa, ale pak stáhnuli zkorumpovaný bod z programu!
 
Poté, co se kauza Evropské komise provalila, tak hned úředníci zvolili klasickou taktiku pštrosa strkajícího hlavu do písku čekajícího, že problém sám zmizí. Tedy dělat jakože nic a odstraňovat následek nikoliv příčinu problému.
Konkrétně úředníci nahradili docela nestandardně jednací dokumenty formátem Acrobat reader s příponou „.pdf“ místo původních dokumentů obvyklého formátu Word s příponou „.doc“. Pro ty, co se moc nevyznají v počítačích, podstatou je, že ve formátu pdf, který je určen pouze pro čtení, nikoliv pro úpravy, zmizela kompromitující informace o původním autorovi Birdlife.
Během krátké doby ale další europoslanci z různých stran a různých zemí situaci natolik rozvířili, že pštros musel vystrčit hlavu z písku, a během videokonferenčního jednání expertů členských států EU NADEG 7. května 2020 nakonec stáhnuli celý bod „olovo“ z programu a nebudou ani o něm jednat až do rozhodnutí příslušeného výboru pro chemické látky REACH, který má rozhodovat během června 2020.
 
Jak máme teď jako občané po takové kauze věřit nějakým odborným studiím Evropské komise?
 
Ukázalo se, že nikým nevolení a nikomu neodpovědní úředníci Evropské komise DG ENV, kteří si hrají na etalon dobra pro občany, jsou místo nezávislé odbornosti ve vleku lobbistů a čistě politických zájmů. Bude teď pro občany hodně těžké uvěřit nějakým odborným studiím a závěrům Evropské komise, resp. chemické agentury ECHA, o naléhavosti zákazu „vysoce toxického“ olova. Bude těžké uvěřit, že studie a závěry také nejsou zmanipulované a prolobbované.
 
Je smutné, že ze strany Evropské komise nejsou argumenty mysliveckých, střeleckých a rybářských organizací vůbec brány v potaz (na rozdíl od ekoneziskovek). Evropská komise navíc pod politickým tlakem „ochranářů“ překračuje doporučení její vlastní specializované chemické agentury ECHA, což je dost nestandardní.
Čekáme tedy na vyjádření představitelů Evropské komise. Situaci podrobně monitorujeme a budeme s napětím sledovat další vývoj situace a dále vás informovat.
 
Jak se říká, bitvu jsme vyhráli, ale ještě musíme vyhrát nikdy nekončící válku o spravedlnost, odbornost a transparentnost.
 
Ing. Bohumil STRAKA, PhD. a Ing. Daniel ŠVRČULA
Zpracování dat...