Časopis Myslivost

Nenechme se manipulovat

Myslivost 1/2020, str. 26  Kamil Zahradník
Na základě výstupů ze seminářů věnovaných velkým šelmám a jejich vlivu na činnost hospodářů v krajině, které jsme společně s redakcí časopisu Myslivost uspořádali nedávno v Oznici na Vsetínsku a následně ještě v Martínkovicích na Broumovsku, byl velký ohlas účastníků na téma vzniku škod způsobených spárkatou zvěří na lesních porostech. Reagovali jsme tak na nedávno masívně šířící se fámy a lži ze strany pseudoochranářů, že spárkatá zvěř je celoplošně a dlouhodobě na celém území ČR přemnožena. Neustále se omílala mantra o nějakých 7 miliardách škod ročně způsobených zvěří jen na lesních porostech.
Dále se stále opakovala záměrně zavádějící informace, že myslivci nechávají záměrně přemnožovat spárkatou zvěř, která v podstatě znemožňuje jakýkoliv pokus o opětovnou obnovu našich poškozených lesů kůrovcovou kalamitou, že za kůrovce nakonec vlastně mohou myslivci, že nestíhají a nechtějí ani nijak stavy spárkaté zvěře regulovat.
Jakákoliv argumentace byla ihned napadána ze strany „duhových pomatenců“, že naše myslivecké statistiky stejně k ničemu nejsou, protože jsou zcela vymyšlené a neodpovídají realitě. Že jedinou možností je nějakým způsobem myslivce, a to nejlépe jejich vlastní rukou, donutit kompletně veškerou spárkatou zvěř vystřílet, a tím zachránit naše lesy od zkázy, za kterou vlastně nesou vinu jen myslivci.
Toto se nám poslední dobou snažila média a ekoaktivističtí pomatenci vnutit a klidně takto doslova manipulovali širokou veřejnost. Není náhodou, že právě nesmyslná data o 5 až 7 miliardách škod ročně na lesních porostech, někteří rádoby experti si to i zvesela navyšovali rovnou na 8 miliard ročně, se začala objevovat právě v době, kdy startovala duhová manipulativní a lživá kampaň Zachraňme lesy, o které si myslím, že byla skutečným IQ testem našeho národa a široké laické veřejnosti.
V co tato kampaň nakonec vyústila již dnes víme, jednalo se o snahu kompletně si přepsat a podvolit si právě připravovaný zákon o lesích, podle duhové propagandy a s následným podlým přílepkem zákona, který zároveň mění i zákon o myslivosti. Naštěstí se to celé aktivistům moc nepovedlo a zpackáno bylo více, než si to sami představovali, a naštěstí až tak moc původních ekoteristických návrhů v zákoně o lesích nezůstalo. A naštěstí pro myslivce bude alespoň seriózně kompletně otevřen zákon o myslivosti a nesmyslné a nedomyšlené návrhy budeme moci smáznout jako rosu na listu.
Abych začal popořadě - samotný údaj o 7 miliardách škod začali ochranáři používat minimálně půl roku předtím, než vůbec někdo zveřejnil toto husnumero podložené jediným výpočtem. Následně byl sice předložen výpočet, ale přestože se v zadání snažili vybudit dojem seriózního výpočtu, výpočet spíše připomínal generátor náhodných čísel, který se pouze teoreticky odvolává na výpočet škod v minimální oblasti a byl následně podle statistik průměrně převeden na celkovou plochu lesů a druhové skladby v ČR.
Navíc tam byly započítány absolutní nesmysly, jako náklady na preventivní ochranu před škodami zvěří. A to ani nerozlišili, jakou ochranu mají na mysli a rovnou raději celou paušalizovali. Nebylo uvedeno, zda se jedná o ochranu chemickou, mechanickou nebo biologickou. Byl to vlastně takový velký hrnec, do kterého se přihazovala čísla, jako když pejsek a kočička vařili dort, hlavně že toho bude hodně.
Navíc každý student střední školy ekonomické jasně potvrdí, že například náklad na oplocenku nejsou zrovna náklady na škody způsobené zvěří! Tady se jedná o náklady na výrobu, nikoliv za způsobené škody, jedná se o preventivní opatření.
Takových perel tam bylo více, jako například: „Výpočet zbytečně vynaložených nákladů na obnovu lesa kvůli vlivu zvěře na lesní ekosystém“. No myslím, že ekoaktivisté asi úplně zapomněli, že zvěř, která je v lese podle nich vlastně zbytečně, je ve skutečnosti opravdu býložravá, a to, že se živí ve svém přirozeném prostředí, je pro ni opravdu normální.
Myslím, že zadání bylo jasné, vytvořit souhru čísel, kterých se budou laici bát a budou jim připadat naprosto věrohodná, když už jsou tam ty obrázky, vzorečky a tolik čísel, dat a tabulek pohromadě a odborníci si zase nebudou chtít krátit čas, aby přepočítávali takovou snůšku čísel. Tím se snažili vytvořit dojem, jak je situace v našich lesích díky zvěři katastrofální. Jednalo se vlastně jen o fakt poukázat, jak jsou myslivci neschopní a jak každý občan doplácí na jejich kratochvíli v miliardách ze svých kapes.
Myslím, že myslivci mají k dispozici data z Českého statistického úřadu – ČSÚ, která jsou k dispozici jak na stránkách samotného statistického úřadu, tak i na stránkách ÚHÚL.
Graf nám jasně vypovídá, že škody způsobené zvěří jsou poměrně přesně vyčísleny a dlouhodobě uchovány a jasně ukazují naopak na konzistenci výše škod a dokonce nedávná Inventarizace škod zvěří na lesích, která se prováděla v roce 2005, dále v roce 2010 a naposledy v roce 2017 jasně deklaruje, že dlouhodobě se daří škody zvěří na lesních porostech dokonce snižovat.

Graf-skody-zveri.jpg

Dále pokud budu porovnávat uváděná data a graf škod, byla škoda v roce 2017 historicky jedna z nejvyšších za poslední roky a přitom závěry inventarizace z roku 2017 hovoří o dlouhodobém mírném snižování škod, tak v porovnání je rok 2018 s jasným poklesem způsobených škod. Tedy podle ČSÚ jsou škody za rok 2018 ve výši 25,5 milionu Kč a podle mluvčí LČR je jejich nahlášený stav jen 19,5 milonů Kč.
Nenechme se tedy balamutit o nějakých fiktivních miliardách, obzvláště, když výsledek zmíněný v dokumentu byl vypočten s přesností plus minus na 2 miliardy korun, tedy něco mezi 5 až 7 miliardami. To už samotné vzbuzuje úsměv.
Nemohu nechat bez komentáře také jeden argument z veřejně šířené lži, a to, že v uváděných škodách není napočítáno vše a pokud je, tak jsou často nevymahatelné. Tohle je už skutečně na hraně, ne-li za ní. Prosím poptejte se svých revírníků, zda si mohou dovolit ten komfort, vám jen tak nenapočítat škody, které na svém úseku mají. Je to nesmysl, i oni mají nad sebou kontroly, které jezdí a sčítají a ptají se, zda bylo vyčísleno vše tak, jak se má. Mají z toho pak velmi tvrdé postihy.
Takže opět nepravda a co se týká nevymahatelnosti škod, prosím poptejte se uživatelů, jak je koncipována smlouva na pronájem honiteb a jak mají ve smlouvách zakotveno placení a vymáhání škod a budete velmi překvapení, že toto je takřka nemožné nevymoci. Nehledě na to, že uživatelé například u LČR mají navíc mimo smlouvu i podepsány osobní směnky. Takže opět zavádějící argument.
Navíc co se týká veřejnosti, je v kampani zcela opomenut fakt, že podle zákona o myslivosti si hradíme jako uživatelé veškeré škody z vlastních kapes. Nikoliv jako u pseudodochranářů, kde za jejich vlky platíme škody úplně všichni z našich daní, tedy i ti, kteří je tu nechtějí (ty vlky), nebo ti, které tyto šelmy přímo bytostně poškozují při jejich hospodářské činnosti.
 
Dalším velkým mýtem byla dezinformace, že je všechna zvěř v ČR kompletně přemnožena a že myslivci neplní svoji úlohu a nejsou schopni zabránit dramatickému nárůstu spárkaté zvěře. Opět k vyvrácení stačí, pokud si vezmeme jen statistiku odstřelu, která je opět veřejně dostupná a dokonce pravidelně vychází všechny statistiky i na stránkách tohoto časopisu.
O to více mě překvapilo, že se mě účastníci ptali, kde jsem k těmto datům přišel a že tohle nevěděli, že bychom to měli zveřejnit. Jakoby myslivci sami rezignovali na možnost své protiargumentace a nebo jim bylo zatěžko si dané informace dohledat. Tedy opět tabulka, kde jsou podle statistik evidovány všechny hlavní druhy spárkaté zvěře, které jsou nejčastěji předmětem škod v lesních porostech.

odstrel-statistika.jpg

Z tabulky je na první pohled patrné, že dlouhodobě stavy spárkaté zvěře narůstají. Je na první pohled jasné, že se s daným stavem bude muset ze strany myslivců něco dít a budeme muset se spárkaté zvěři více věnovat. Zároveň nám však tabulka říká, že se žádná populační exploze a prudký nárůst v posledních pár letech neděje. Situace lovu a odstřelu je zvyšující se, ale nikoliv expanzní.
Pro porovnání jsem údaje dal do grafu, kde je jasně znázorněn nejen populační nárůst kopírující stav odstřelu, ale především jasně a zřetelně ukazuje nárůst odlovu vybraných druhů spárkaté zvěře. Tedy to, co myslivci v reálu skutečně dělají a to, co je nepopiratelně jejich zásluha.

odstrel-jeleni.jpg

odstrel-danci.jpg

odstrel-cerna.jpg

Konkrétně u vysoké zvěře je nárůst odstřelu o více než 6500 kusů za poslední dekádu a u daňčí zvěře dokonce více jak o 10 000 kusů, tedy takřka o třetinu více. Toto je prosím zásluha především myslivců. Neznamená to, že bychom s tím měli být spokojeni, že to stačí, ale je to údaj, který jasně popírá fámu, že myslivci nic nedělají, nebo situaci nezvládají.
Na druhou stranu je to zrcadlo, že rozhodně není zvěře méně a méně, jak mnohdy od myslivců slyším, nebo že už je vše vystřílené a není to, co bývalo. Tato porovnání ať si každý projde se svým svědomím.
 
Taky je zavádějící a mylná další lež, resp. mýtus, který ochranáři rádi používají, že nám všem pomůže vlk či ostatní šelmy a že myslivci mohou být rádi, že tyto šelmy tady vůbec máme. Tohle může říct jen zmatený člověk, který neměl ještě ani možnost seznámit se se skutečným stavem věci, tedy veřejně dostupnými informacemi, ale raději hlásá bludy. Kolik bychom tady museli mít šelem, aby byly schopny ulovit celkový počet odlovených kusů v ČR? Jen to tedy jen další výkřik z naprosté neznalosti.
Do posledního grafu jsem dal odstřel černé zvěře, což je samostatná kapitola. Vidíme, že zásluhou myslivců se v roce 2017 podařil historicky nejvyšší odstřel zhruba 230 tisíc kusů. Je to nárůst oproti počátku dekády o více než 90 000 kusů. Jsem si takřka jistý, že takové množství při obrovské reprodukční schopnosti černé zvěře by nezvládl jakýkoliv počet šelem na našem území.
 
Vše co jsem zde napsal, neberte prosím jako nějakou ódu na bezchybnou práci nás myslivců, nebo nedej bože jako nějaké pozitivní zhodnocení, jak problémy se spárkatou zvěří umíme řešit a jak jsme dobří.
Chtěl jsem jen ukázat reálná data a porovnat je v kontextu s kampaní, která se proti myslivcům obecně vede. Chtěl jsem jen předložit záměrně obecně známá data, abyste si sami mohli vytvářet protiargumenty a oponovat protistraně proti jejich manipulaci a lžím.
Neberme prosím aktuální stav jako dogma. Sám jsem zvědavý, jak se bude situace se škodami na obnově aktuální krizové situace v lesích po masívní obnově kultur vyvíjet. Zda budeme schopni jako myslivci v dané situaci obstát před veřejností a zda dokážeme i sami svým správným výběrem a řešením přírodě pomoci v jejím zotavení.
Nikdy v minulosti ještě nabyla spolupráce mezi lesníky a myslivci tak důležitá jako dnes a v nejbližších letech. Přátelé, máme tu krizi, která v moderní historii naší země, lesnictví a myslivosti ještě nikdy nebyla. To že přišla, nemůžeme nijak zpětně ovlivnit, ale co můžeme, je započít opravdovou spolupráci při jejím řešení společně mezi lesníky a myslivci jako skutečnými odbornými hospodáři v krajině. Tato krize je také naše jedinečná příležitost, že nikoliv nějací rádoby ochranáři, ale MY jsme skutečným platným činitelem v ochraně přírody a krajiny a že dokážeme situaci vyřešit, aniž bychom sahali k jednostranným populistickým řešením, jako je vystřílení celé populace spárkaté zvěře jak po nás chce pseudoochranářská lobby.
Kamil ZAHRADNÍK
Lesnicko dřevařský vzdělávací institut
Zpracování dat...