Časopis Myslivost

VÝR VELKÝ Hnízdní bionomie

Myslivost 8/2020, str. 42 
Období toku, parametry hnízd, počátek a velikost snůšek, vejce Obsazování teritoria Výr velký je v evropských zemích stálým druhem. Vybranému hnízdišti je po dlouhé roky věrný. V mimohnízdním období se převážně zdržuje ve svém loveckém a hnízdním teritoriu.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
Zpracování dat...