ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

50. Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

Myslivost 9/2021, str. 119  Ladislav Pařil
v Bystřici pod Lopeníkem - kategorie „A“
 
Letošní jubilejní ročník se konal v pohádkově krásné krajině Bílých Karpat v rekreačním středisku MONTELOPE v katastrálním území obce Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku. Od 3. 7. do 17. 7. probíhalo soustředění soutěžících v kategorii A – to znamená dětí, které před prázdninami absolvovaly maximálně pátý ročník základní školní docházky. I kvůli koronavirovým obavám rodičů se letos zúčastnilo pouze 31 mladých soutěžících – 21 chlapců a 10 dívek. Ubytovaní jsme byli v dřevěných chatkách a stravovat jsme se docházeli do přilehlé zděné budovy v areálu rekreačního střediska.
V sobotu po poledni rodiče začali na místo přivážet své ratolesti, a tak jsme na večeři byli již v kompletním složení.
Po večeři následoval zahajovací večerní nástup všech zúčastněných a poté i první vycházka s vedoucími, která byla věnována seznámení účastníků a krátké, spíše psychické, přípravě na nedělní testy, které jsou první částí soutěže jednotlivců. Ty se skládaly z testových otázek, kdy se správná odpověď vybírala vždy ze tří možností, a dále z popisu obrázků jelena evropského a shozu daňka evropského mysliveckou mluvou.
Během odpolední vycházky se děti dozvěděly správné znění odpovědí i s odborným doplněním od svých oddílových vedoucích a poté vymýšlely název oddílu na téma „dary lesa“. Jednotlivé oddíly se tedy pojmenovaly: Paroháči, Žaludi, Hřiby a Kyslíci.
Po večeři nadešel čas pro seznamovací besedu, kdy nám o okolí, přírodě i místním mysliveckém hospodaření poutavě vyprávěli Libor Beníček předseda OMS Uherské Hradiště a Jan Čepek. Děti se zaujetím naslouchaly a vyprávění našich milých hostů protkaly i řadou věcných a často i překvapivě odborných dotazů. Večer jsme zakončili seznamovacím táborákem s opékáním špekáčků.

vsichni-s-kynology-1.jpg

Na pondělní dopoledne jsme měli naplánovanou sokolnickou ukázku, kterou sponzorsky zajistila firma BestHunting CZ, spol. s r.o. manželů Jiřího a Jitky Fišara. Dravce výborně představil a předvedl sokolník Milan Straka, i jeho vyprávění doplnily děti zvídavými otázkami, které nás dospělé ubezpečily, že příroda je skutečně zajímá.
Od pondělní odpolední vycházky nastal čas pro intenzivní přípravu na druhou část soutěže – na poznávačku. Výuka probíhala s oddílovými vedoucími během každodenních vycházek do okolní přírody i během výukových bloků, v průběhu nichž přednášeli vybraní vedoucí na téma lovectví a zoologie, střelectví, kynologie a stopy zvěře.
To vše bylo prokládáno sportovními utkáními mezi oddíly v kopané i vybíjené a i výsledky těchto sportovních klání se započítávaly do celotáborové hry.
Taktéž byla odstartována soutěž v odlévání stop zvěře, které oddíly nacházely při svých vycházkách spojených s odbornou výukou v terénu.
Jelikož jsme bydleli v chatičkách, vydaly se děti se svými vedoucími na jednu noc přespat k myslivecké chatě patřící MS Troják Bystřice pod Lopeníkem. Chatu jsme měli k dispozici, ale protože bylo pěkné počasí, všechny děti rády přespaly venku pod širým nebem, což pro většinu z nich bylo dosud nepoznaným dobrodružstvím.
Úkolem každého tábořícího oddílu bylo připravit dříví a ohniště, aby si mohli k večeři uvařit kotlíkový guláš, z něhož odebrali vzorek, který později hodnotila nezávislá komise, a výsledky se započítaly do celotáborové soutěže.
tabulka.jpgDále probíhala i výuka v oddílech, kdy se při vycházkách po okolí děti učily poznávat stopy zvěře, místní rostlinstvo i myslivecká a lovecké zařízení. V botanice se také v průběhu soustředění mohli naši mladí soutěžící sami zdokonalovat přímo v prostorách správní budovy, kde byly ve sklenicích vystaveny rostliny s popiskem označujícím správný název.
Ve čtvrtek odpoledne k nám zavítali pozvaní kynologové z Uherskohradišťska se svými čtyřnohými kamarády. Každý z vůdců představil své plemeno a přímo i svého psa. Celou ukázku pro nás zorganizovala a slovem nás jí provedla Ing. Jana Kollandová.
Na páteční dopoledne jsme měli pozvaného Ing. Petra Šimčíka, který si pro nás připravil zajímavou ornitologickou přednášku protkanou doplňkovými minikvízy, ve kterých za správnou odpověď náš přednášející odměňoval opravdu šikovné a bystré posluchače.
Poté již nadešel čas posledních příprav a pilování nedostatků před závěrečnou poznávací stezkou. Ta byla naplánována na neděli. Stezku jsme i přes deštivou předpověď opravdu absolvovali v neděli, protože na další den byla pravděpodobnost deště stejná. Soutěžící určovali pobytové stopy, rostliny, myslivecké vybavení, čelisti, shozy, zbraně, lebky, psy, myslivecká zařízení i trofeje. Správné odpovědi dětem sdělili vedoucí po skončení této části soutěže. Večer jsme účastníky za snahu a duševní vypětí při individuální části soutěže odměnili první diskotékou, která měla nečekaně velký úspěch.
V dalších dnech nás čekaly výlety i střelecké soutěže. Nejdříve se všichni účastníci společně vydali na nedalekou rozhlednu na Velkém Lopeníku, ze které je skvělý výhled na okolní kouzelnou krajinu.
Tradičně proběhla soutěž ve střelbě ze vzduchovky, v níž zvítězil Vojtěch Launa s výsledkem 48 z padesáti možných. Střelba ze vzduchovky byla hodnocena i oddílově do celotáborové soutěže. Nově proběhla soutěž ve střelbě na laserové brokové střelnici, kterou obsluhoval a zapůjčil Ing. Martin Fojt.
V úterý po snídani jsme se objednaným autobusem vypravili na celodenní výlet. První část naší cesty nás zavedla do expozice Živá voda v Modré. Zde jsme si prohlédli skrze prosklený tunel vedoucí pod dnem vodní plochy naše sladkovodní ryby. Ve venkovních prostorách objektu byly k vidění rostliny typické pro biotop Bílých Karpat a Chřibů. Velkou pozornost jsme také věnovali stádu praturů, nad jejichž ohradou jsme procházeli po dřevěné lávce.
Poté jsme se přesunuli do sousedícího Archeoskanzenu Modrá. Opevněným hradištěm z dob Velké Moravy nás provedl znalý průvodce a zde jsme si dopřáli i krátkého odpočinku a osvěžení před další cestou, jež nás tentokráte zavedla do Obory Obelisk Ing. Františka Fabičovice. Oborou nás provedl oborník Petr Dvořák, který si pro nás kromě skvělého výkladu připravil také přehled shozů a některých trofejí z obory. Návštěvu jsme zakončili opékáním špekáčků a občerstvením vychlazenými nápoji – to vše pro nás nechal připravit pan majitel.
V dalších dnech nás čekala až do slavnostního vyhlášení již jen zábava, hry a soutěže počítané do výsledků celotáborové hry.
První veselou událostí byla „Huráolympiáda“, při které zápolí oddíly mezi sebou v netradičních sportovních disciplínách, a pro pobavení všech táborníků se účastní i oddíl vedoucích.
Se čtvrtečním odpolednem nadešel čas oddílové soutěže Cesta za pokladem, kdy děti po oddílech prochází pomocí šifer a indicií pohádkovou trasou, na které na ně čeká plnění různých úkolů na stanovištích pod dohledem přestrojených vedoucích a na konci i poklad v podobě sladkostí a jiných drobných odměn.
Již tradiční je soutěž „Bavíme se sami“, při které děti předvádí svým vedoucím, co si v průběhu tábora připravily pro jejich pobavení. Jednotlivé disciplíny jsou písnička nebo básnička, pokřik, scénka, a vlajka oddílu. Všechny nás překvapilo, jak byly děti šikovné a vynalézavé.
Nadešel i čas pro ukázku vábení různých druhů zvěře, kterou dětem zkušeně prezentoval Jakub Hanzl. Ve čtvrtek večer jsme ještě uspořádali táborák, který jsme zahájili přednáškou s ukázkami lovecké hudby, dále děti zahrály na vlastní hudební nástroje, které si přivezly, poté následovala hra na kytaru a také společný zpěv.
Na noc jsme měli připravenou stezku odvahy. Letos však byla nakonec neplánovaně poněkud netradiční…Našemu „trofejáckému“ kamarádovi Stanislavu Náhlíkovi se podařilo ulovit sele prasete divokého, a tak jsme jej požádali, aby i s úlovkem přijel. Přestože tedy čerstvě probuzené děti očekávaly, že se vydají na stezku odvahy, sledovaly „v přímém přenosu“ vzdání pocty ulovenému kusu, předání úlomku úspěšnému lovci i ošetření úlovku
V pátek odpoledne proběhlo za účasti hostů z řad OMS Uherské Hradiště, zástupců ČMMJ i sponzorů dlouho očekávané slavnostní vyhlášení výsledků národního finále. Za zvuků loveckých fanfár v podání Ing. Martina Fojta přebírali všichni mladí soutěžící pamětní i hodnotné ceny podle toho, jak se kdo umístil.
Po večeři přišlo na řadu vyhlášení mezioddílové soutěže, v níž členové vítězného oddílu i letos obdrželi pěkné nože. Z předem stanoveného programu zbývala jen rozlučková diskotéka, na které se děti opět skvěle bavily až do prodloužené večerky.
Ráno nadešel čas poslední odlehčené rozcvičky následované snídaní, po které již všechny čekal odjezd do jejich domovů. Ač se některým účastníkům ze začátku malinko stýskalo po domově, při odjezdu se nenašel snad vůbec nikdo, komu by nebylo líto, že letošní ročník je u konce.
Závěrem bych chtěl za všechny účastníky poděkovat ČMMJ, že tuto nádhernou soutěž pořádá, a dále pak členům MS Troják Bystřice pod Lopeníkem a Janu Čepkovi z honitby MARLAND Vyškovec za zajištění pravidelných čekaných pro všechny děti.
Tato akce by se jen stěží obešla bez podpory Ministerstva zemědělství a státního podniku Lesy ČR a také bez sponzorů, mezi které patřili: BestHunting CZ, spol. s r.o. – Jitka a Jiří Fišara, Sellier & Bellot a.s., ARTURE Art & Nature s.r.o., Swarovski Optik, Progles s.r.o., OBORA OBELISK s.r.o. – Ing. František Fabičovic, JduLovit.cz, Česká zemědělská univerzita v Praze, Město Uherské Hradiště, BONAVITA, spol. s r.o., Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.
Největší poděkování bych však chtěl věnovat perfektním vedoucím, kteří věnovali čtrnáct dní ze svého volného času této nádherné soutěži a práci s mládeží. Děkuji tedy Ing. Martinu Fojtovi, Jakubovi Hanzlovi, Bc. Pavlíně Jarešové, Vojtovi Kunešovi, Bc. Ivě Henzlové, Mgr. Renatě Coufalové, Jiřímu Jirouškovi, Martinu Záviškovi, Barboře Kloudové, naší svědomité zdravotnici Jarmile Poljakové a v neposlední řadě zástupkyni hlavního vedoucího Mgr. Blance Pátkové.
 
Úplným závěrem bych chtěl popřát soutěži Zlatá srnčí trofej k letošnímu padesátému kulatému výročí mnoho dalších zdařilých ročníků a poděkovat všem, kdo se podílí na práci s naší mysliveckou mládeží na jakékoliv úrovni.
Myslivosti a soutěži Zlatá srnčí trofej ZDAR!
 
Ladislav PAŘIL,
hlavní vedoucí 50. NF ZST kategorie „A“

Prvni-3_NF-ZST-A-2021-1.jpg

plakat_zst_21_Vitezove.jpg

ucastnici_NF-ZST-A-2021-1.jpg
vsichni-s-kynology-1-1.jpg

Obelisk_vsichni-1.jpg

vylet-na-Velky-Lopenik-1.jpg
Zpracování dat...