ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2022

Workshop o práci s mládeží

Myslivost 12/2022, str. 150  Kamila Kaasová
Jak podchytit mladé lidi a rozvíjet u nich zájem o myslivost bylo náplní mezinárodního workshopu ČMMJ
Ve druhém listopadovém týdnu proběhlo v pražském hotelu Green Garden setkání ČMMJ se zástupci mysliveckých organizací Slovenska, Maďarska, Slovinska, Polska a Bulharska.
 
Jak pracují s mládeží 15+ v dalších zemích?
Zajímavé poznatky ze středeční prezentace aktivit s mládeží shrnula jedna z přednášejících dam – Ing. Patricie Jakešová. V rámci mezinárodního setkání proběhlo několik velmi přínosných a zajímavých workshopů. Jedním z nich byl workshop věnovaný práci s mládeží v myslivosti. Za českou stranu prezentovala činnost ČMMJ s důrazem na Zlatou srnčí trofej Mgr. Jarmila Vaníčková za pomoci Ing. Patricie Jakešové. Jarmila ukázala zajímavé materiály využívané v kroužcích, které jsou zpracovány samotnými vedoucími kroužků, rády jsme se pochlubily časopisem Malá Myslivost, který je součástí odborného časopisu Myslivost a dalšími zajímavými zdroji z dílny samotné ČMMJ, jako například Poznáváme zvířátka s jezevcem Béďou nebo pexeso. V rámci prezentace byla popsána detailně Zlatá srnčí trofej, byla zmíněna veškerá úskalí, která tkví především v nedostatku vedoucích a naproti tomu velkému zájmu mezi dětmi.  

workshop-2.jpg
 
Workshopu zaměřeného na práci s mládeží se zúčastnili zástupci z Bulharska, Slovinska, Maďarska a CIC. V každé prezentaci zaznělo něco zajímavého. U kolegů z Bulharska to bylo více o hledání cesty, jak se do aktivit pustit. V současnosti jdou cestou organizování jednodenních výprav do přírody, kde je kombinována teorie s praxí. Vše je teprve v začátcích a potýkají se s nedostatkem financí. Velmi inspirativní byla prezentace kolegů ze Slovinska, kteří mají velmi dobře propracovaný systém vzdělávání především mládeže, u které sázejí na další profesní rozvoj v oblasti myslivosti. A protože je toto naše velká slabina, odnesly jsme si mnoho ponaučení, jak pracovat s mládeží 15 a více u nás v České republice. U zástupce Maďarska, který současně zastupoval i CIC, jsme mohli obdivovat velmi dobře propracovaný systém tzv. „lesnických škol“, které se věnují volnočasovému vzdělávání dětí v oblasti myslivosti a lesnictví. Poučná prezentace s dobrým nápadem byla za CIC, kdy byla prezentována ukázka společného workshopu zástupců Slovenska a Maďarska, při využití zdrojů z projektu Erasmus 15+, se zapojením mládeže. Erasmus 15+ by mohl být zajímavým zdrojem tolik potřebných financí na pořádání zajímavých akcí pro všechny, kteří se chtějí věnovat práci s mládeží
a dětmi a současně se sebevzdělávat, v našem případě v oblasti myslivosti a lesnictví.
Na závěr lze říct, že možnost zúčastnit se workshopu s mezinárodní účastí byla velmi přínosná, doufejme, že tyto akce budou pokračovat i nadále a především, že budeme mít možnost využít nabyté zkušenosti a znalosti v další práci, v tomto případě s mládeží a dětmi. A to hlavní je, že když dáme hlavy dohromady, máme šanci uspět. 
Ing. Patricie JAKEŠOVÁ

workshop-1.jpg
 
Využití programu Erasmus+
Čtvrteční odpoledne bylo věnováno možnostem využití programu Erasmus+, který by se mohl stát zajímavým nástrojem k tomu, aby se mladí se stejnými zájmy, v našem případě o myslivost a ochranu přírody, mohli vydat za poznáním do dalších zemí, případně uspořádat různě dlouhé společné aktivity na dané téma. 
Hlavním cílem programu, jak bylo prezentováno, je dostat mladé lidi „do pohybu“ a umožnit jim vzdělávání neformálním způsobem, například i krátkodobými pracovními stážemi či dobrovolnictvím v různých zemích EU.
Možností a variant bylo přítomným představeno mnoho, podrobnější výstupy budou zpracovány do některého z nejbližších čísel časopisu. 
Kamila KAASOVÁ
Zpracování dat...