ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Nominační soutěž na MRK 2023

Myslivost 6/2023, str. 68  Čestmír Šrámek
Letošní nominační soutěž na MRK, která se konala 6.–8. května 2023 byla první kynologickou akcí ze seriálu plánovaných oslav 100. výročí založení naší stavovské organizace Českomoravské myslivecké jednoty. Vrátila se po 16 letech opět do kraje, kde lovecká kynologie má dodnes vysokou úroveň, bohatou tradici hluboko sahající do minulosti a ohař byl a je dodnes nejužívanějším a nejpočetnějším loveckým psem.
Uspořádáním této významné akce byl pověřen Okresní myslivecký spolek Břeclav, který má už bohaté zkušenosti s pořádáním MRK a MKP a dalších vrcholných kynologických akcí. Místo konání a pořadatel nebyli vybráni náhodou. Stal se jím kraj přátelských a pracovitých lidí, s početnými vinohrady a letos bohužel zmrzlými meruňkovými sady, a hlavně obětavými myslivci v centru Hanáckého Slovácka. Pořadatelem byl Myslivecký spolek Šitbořice a celé zázemí bylo umístěno po celé tři dny konání akce v místní sokolovně, kterou dal k dispozici bezplatně obecní úřad. V sokolovně byla instalována ke 100. výročí založení ČMMJ regionální myslivecká výstava bohatá na trofeje ulovené zvěře, fotografie z celoroční činnosti myslivců a dětského kroužku Mladých myslivců, myslivecké preparáty a nádherné ručně vyřezávané rámy obrazů s loveckou tematikou a dřevěné vyřezávané podložky pod trofeje. Za celé tři dny ji zhlédli nejenom účastníci nominační soutěže, ale řada rodičů s dětmi a ostatní zájemci ze Šitbořic a okolí, kteří se na ni přišli podívat. Součástí výstavy bylo i promítání filmů z pořadu ČT Tisíc let české myslivosti, pravidelná přednáška a vždy živá diskuze. Celou výstavu uspořádal a celé tři dny vedl vždy usměvavý a obětavý člen MS Šitbořice Václav Nečas, který byl zároveň autorem nádherných řezbářských modelů. Protože jsme byli na jižní Moravě, byla součástí i výstavka moravských vín s degustací a přednáškou.

MRK-web.jpg
 
Myslivecký spolek Šitbořice, v čele s jeho předsedou Antonínem Zoubkem, má bohaté zkušenosti s pořádáním kynologických akcí. Už jsme zde zhlédli velmi úspěšné vrcholné akce, a to Porovnávací zkoušky německých krátkosrstých ohařů mezi rakouskými a moravskými chovateli, Memoriál Jindřicha Steinitze, Memoriál Františka Vojtěcha a řadu okresních akcí.
Nominační soutěž trvá sice tři dny, ale každý den se koná samostatná akce, na které startuje vždy 12 ohařů. S nimi přijedou nejenom vůdci psů, ale i jejich doprovod. A hlavně mnoho kynologů, kteří se zajímají o výcvik ohařů. Pro tyto účastníky je nutné nachystat také občerstvení, bez kterého by nebyl úspěch akce úplný. Pořadatel očekával veliký zájem návštěvníků, proto nachystal suroviny na přípravu jídel pro 600 účastníků na celé tři dny. Když se ale první den prodalo 350 obědů, nezbylo než doplnit další zásoby a celou noc připravovat jídlo na další den. Nápad to byl opravdu rozumný, protože další den přijelo návštěvníků ještě víc.
Kolony parkujících aut na jednotlivých pracovištích byly až neuvěřitelné. Stejně jako obětavý přístup všech členů MS Šitbořice. Od rána do večera bylo k dispozici teplé a velice chutné jídlo podávané ochotnými kuchaři v zeleném, kteří odvedli za celé tři dny neskutečnou práci.
Každý den jsem měl velice příjemný zážitek při procházení kolem kuchyně. Vždy jsem viděl uznávaného špičkového chirurga MUDr. Romana Pěčka z Úrazové nemocnice Brno, jak s úsměvem na rtech celé tři dny stojí u dřezu a umývá nádobí. Jak sám říká, nejmilejší jeho relaxací je výměna bílého pláště za zelený klobouk a všechny činnosti s ním spojené. Naštěstí jsou mezi námi i takoví myslivci.
Celé tři dny nás svojí milou přítomností doprovázela Kateřina Zborníková, pracovnice Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.
Každý den soutěže měl slavnostní zahájení a zakončení včetně představení psů, jejich vůdců a rozhodčích. Význam akce byl vždy umocněn přítomností a přivítáním od starosty Šitbořic Mgr. Lukáše Fraňka, předsedy OMS Břeclav Víta Svobody a tajemníka Luboše Grbavčice. Kynologickou komisi ČMMJ zastupoval její předseda Josef Novák.
Každá skupina měla svého vedoucího, který ji zavedl na místo konání akce a po skončení ji zavedl opět zpět do centra soutěže, kde se skupiny střídaly. Proto nikdo nebloudil a nebyly časové prodlevy.
Polní práce, bez finančních nároků za nájem, se konaly v honitbách Zeči, spol. s r. o. Boleradice, MS Šitbořice a MS Nikolčice. Pořadatel vybral pro všechny startující stejně vzrostlé porosty ozimých pšenic, aby všichni psi měli vhodné porosty a hledali ve stejných podmínkách.
Počasí bylo doslova aprílové, slunečno, dešťové přeháňky, silný déšť a silný chladný vítr. Práci na poli posuzovali František Zahradníček – OMS Trutnov, Ing. Pavel Konečný – předseda kynologické komise OMS Břeclav a Pavel Hermann – OMS Nový Jičín.
Vodní práce, bez finančních nároků za nájem, probíhaly v honitbě MS Diváky. K dispozici byl vhodný rybník s vodní zvěří, rákosí bylo suché s dostatečně velkou plochou. Posuzovali Marek Latina – OMS Brno–město, MVDr. Luboš Šlapanský – OMS Brno–venkov, Emil Vysloužil – OMS Vyškov.
Lesní práce byly umístěny do listnatého čistého lesa. Disciplíny se zkoušely v rovinatém terénu. Přítomnost daňčí zvěře v lese komplikovala práci na pobarvené stopě některým ohařům. Práce psů nebyly tentokrát naštěstí rušeny přítomností houbařů ani cykloturistů. V lese posuzovali Pavel Fedorko – OMS Brno–venkov, Bronislav Procinger – OMS Břeclav, Miroslav Rýsl – OMS Rychnov nad Kněžnou, Ladislav Brunclík – OMS Znojmo, Ing. Petr Oliva – OMS Znojmo.
Zvláštní poděkování patří Ing. Pavlu Veselému, majiteli Zeči, spol. s r. o. Boleradice, který poskytnul bez finančního nároku za nájem polní a lesní honitbu a také bezplatně ubytovací prostory v areálu firmy v Martinicích. Samozřejmě také všem členům MS Šitbořice, kteří celou akci zrealizovali.
Memoriály jsou dvoudenní a kladou veliké nároky na organizaci a realizaci. Třídenní kvalifikace je ale opravdovou prověrkou myslivecké spolehlivosti a obětavosti. To myslivci v Šitbořicích prokázali na všech úrovních.
Nominační soutěž ozdobil svým mistrovským troubením a krásným zpěvem Aleš Ševčík, který byl zároveň organizátorem a vedoucím polních prací.
Největší zásluhu a podíl na úspěchu celé akce měl vedoucí úseku myslivosti Zeči, spol. s r. o. Boleradice, uznávaný myslivec, chovatel a úspěšný cvičitel loveckých psů Jiří Studýnka, který celou akci zorganizoval, řídil a zabezpečil její hladký a bezproblémový průběh.
Dosažené výsledky svědčí o úrovni výcviku a připravenosti předvedených psů. Z dvaceti ohařů, kteří postupují na Memoriál Richarda Knolla, skončili pouze tři psi v I. ceně, sedm ohařů v II. ceně a deset ve III. ceně. Jedná se o nejhorší výkony předvedených ohařů v dosavadní historii nominační soutěže, protože tolik psů ve III. ceně na MRK zatím nikdy nepostoupilo.
  MVDr. Čestmír ŠRÁMEK, CSc.
   vrchní rozhodčí

MRK-tab.jpg
 
Zpracování dat...