ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2023

Ohlédnutí za Zlatou srnčí trofejí 2023 a informace k ZST 2024

Myslivost 11/2023, str. 153  Patricie Jakešová
V předchozích číslech časopisu Myslivost jste měli, prostřednictvím shrnutí vedoucích soustředění obou kategorií Národního finále Zlaté srnčí trofeje, možnost seznámit se s průběhem a bohatým programem, který jako obvykle vyvrcholil předáváním cen těm nejlepším. Národní finále proběhlo v rekreačním areálu Jizbice pod Blaníkem, které v minulosti již soustředění hostilo. Je nutno podotknout, že vzhledem k pravidelně se měnícímu místu konání Národního finále není vždy jednoduché najít místo, které by splňovalo parametry a současně bylo i volné v námi požadovaný termín.
Podívejme se také na trochu statistiky, které dokreslí celý letošní ročník letošní Zlaté srnčí trofeje. Po řadě místních kol se okresní finále konala v 39 OMS v rámci celé České republiky s celkovým počtem 1454 dětí. V některým OMS, jako například OMS Opava, se podařilo uskutečnit okresní finále úplně poprvé od doby zahájení ZST. Pro porovnání v roce 2022 se konalo okresní kolo v 32 OMS, v roce 2021 v 11 OMS a v roce 2020 proběhlo ve 30 OMS. V době covidu okresní kola neproběhla a je jen dobře, že se nám společnými silami jak ze strany ČMMJ, tak i ze strany OMS podařilo vše vrátit, a dokonce počet zapojených OMS i navýšit. Je důležité zmínit, že se již ozývají další OMS, kde by také rádi okresní kola v novém ročníku uspořádali.

RZD_0221.jpg

Co se letos opravdu povedlo je, že se v letošním roce podařilo zajistit rekordní počet partnerů a firem, které poskytly nejen materiálovou, ale i finanční podporu. Letos se nám na ČMMJ podařilo získat 21 partnerů, díky jejíž podpoře si všechny děti a také všichni vedoucí, kteří se zúčastnili národního finále, odnesly spoustu zajímavých cen. Především díky podpoře partnerů jsme mohli uspořádat pro každou kategorii dva celodenní výlety, strávit půlden na střelnici, ukázat dětem Blanicko, zajistit ukázky sokolníků a mnoho dalších aktivit.

RZD_9935.jpg

V letošním roce doznaly také změny trofeje pro vítěze, a věříme, že jejich držitelé jsou s nimi spokojeni. Jen pro představu, podpora není jen o pouhém telefonátu, ale znamená to v mnoha případech osobní návštěva u partnera, prezentace akce a následná dohoda, která s sebou nese i závazky z naší strany.
Letos po skončení soustředění se také uskutečnilo setkání vedoucích, na kterém došlo k symbolickému předání štafety loučících se dnes již bývalých vedoucích a organizátorů soustředění manželů Vaníčkových, pokračovatelům Bc. Ladislavovi Pařilovi a Ing. Bc. Janě Kollandové a také mnoha dalším, kteří se na celé akci také již dlouhodobě podílejí. Bez vedoucích a dalších by skutečně nebylo možné celou finálovou akci zorganizovat, proto jmenujme například Mgr. Blanku Pátkovou, Martina Závišku nebo Ondřeje Kopeckého.

P8190106.JPG

Jak už bylo uvedeno v úvodu, najít vhodné místo není jednoduchá záležitost, letos jsme kontaktovali a objeli více než dvacet míst, která buď nevyhovovala lokalitou, cenou nebo termínem. Nicméně jsme velmi rádi, že již nyní můžeme uvést, že příští ročník Národního finále Zlaté srnčí trofeje se uskuteční v Mezinárodním táboře Zálesí Mladé Bříště na Vysočině.

ZST-24_DL_Stranka_2.jpg

Úplně poprvé v historii konání Národního finále se nám v rámci ČMMJ podařilo získat záštitu radního a kraje Vysočina, kde máme tedy dohodnutou podporu a také díky tomu budeme moci celkovou cenu finálového soustředění snížit.
Máme již také dohodnuty i některé partnery, kteří jsou připraveni naši akci, Národní finále Zlaté srnčí trofeje 2024 podpořit. Hledáme také podporu pro okresní kola a doufáme, že uspějeme s návratem ke krajským kolům, která jsou poptávána i ze strany vedoucích kroužků z okresů, kde prozatím okresní kola neprobíhají.
Je již dnes možné říct, že intenzivně pracujeme na uspořádání dalšího setkání vedoucích, které má svoji tradici a koná s vždy každých pět let. V roce 2025 by mělo proběhnout na Křivoklátě a momentálně nám zbývá k doladění dohody jen pár detailů.
 
Děkujeme Všem, kteří se svojí neúnavnou prací s námi zapojujete do Zlaté srnčí trofeje, která je unikátním projektem ČMMJ v rámci nejen zemí Evropy.
 
Ing. Patricie JAKEŠOVÁ
vzdělávání a práce s mládeží
sekretariát ČMMJ
 

Zpracování dat...