ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2024

Když se minulost převtělí do budoucnosti

Myslivost 3/2024, str. 46  Jiří Kasina, Petr Vacek, Kristýna Zirhut
aneb Sejdeme se zase v Rudolfinu

 

Oznámení konce, resp. změny na koncertu České myslivecké Vánoce zcela očekávaně způsobilo mezi tradičními návštěvníky a posluchači pozdvižení. A tak s jistým časovým odstupem jsem požádal Petra Vacka o odpověď na několik otázek jakožto vysvětlení i těm, kteří tak trochu nevěřícně kroutí hlavou dodnes.

03-Cepska-suita-s-Krystynou-Zirhut.jpg

Pane doktore, na začátek, jak jakožto jeden z „otců zakladatelů“ hodnotíte s odstupem sérii dvanácti koncertů České myslivecké Vánoce?

České myslivecké Vánoce byly naší srdeční záležitostí. Řadu roků nás těšily, dodávaly nám energii a radost. Bylo to ještě o to příjemnější, že jsme cítili obrovskou podporu a vřelý kontakt z publika. Vnímali jsme rudolfinský koncert jako sváteční, noblesní a velmi milé předvánoční přátelské setkání, potěšení s krásnou loveckou a koncertní hudbou. Každý rok jsme se hned po proběhlém koncertě těšili na další ročník a na opětovné setkání s přáteli jak na pódiu, tak i v hledišti.

 Myslím, že jsme to všichni cítili podobně, ale o to víc byla překvapivá oznámená změna, tedy vlastně sdělení, že další ČMV v Rudolfinu nebudou…

 Umět ale včas skončit a odejít, to je velké umění. Člověk toto důvěrně pozná teprve tehdy, když se jej odchod bezprostředně týká, respektive, když ho přímo potká. Musím popravdě říci, že jsme s Petrem Dudou a Petrem Šeplavým po celý rok 2023 diskutovali, jak s koncertem skončit, jak poodstoupit, jak to publiku sdělit. Mnohokrát jsem měl při myšlence na skončení slzy v očích a kamarádi také. Tak hluboce se nás to dotýkalo.

Když jsme už měli o konci našeho angažmá alespoň částečně jasno, vznášela se v našich diskuzích myšlenka, jaké by to bylo, kdyby koncert pokračoval dál. Musel by se toho ale chopit někdo další, přijít s novými myšlenkami atd. Nikdo z nás tří nebyl proti. Naopak, alespoň já jsem vnímal naši určitou naději, možná i potěšení, že by se tak mohlo stát.

Když jsme nad případným pokračováním koncertu přemýšleli, shodli jsme se, že rádi pokračování podpoříme. Dohodli jsme se pouze na jedné podmínce. A to, že případný pokračující koncert bude mít jiný název než České myslivecké Vánoce. To bylo z důvodu, aby bylo na první pohled zřejmé, že rudolfinský koncert pokračuje, ale již v jiné tvůrčí, a asi také generační, sestavě. A zdá se, že se to daří naplňovat. Trubači s novým realizačním týmem připravují pokračování pod názvem „Vánoční myslivecké setkání“. Přeji jim proto hodně úspěchů a radosti z nového projektu.

 Takže to lze chápat tak, že se nakonec lítost nad ukončením změnila v radostné očekávání dalšího pokračování, byť pod jiným jménem a jinou sestavou organizátorů, ale dál v Rudolfinu? Takže to zase až tak není nějaký zcela nový projekt…

 Lovecká hudba se i díky Českým mysliveckým Vánocům hluboce zapsala do srdcí myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. A naprosto chápu, proč pokládáte právě takovou otázku.

Vznikají další projekty a jistě budou vznikat i projekty další. V únoru mi volali trubači, že myslivecké vydavatelství Rembrandt, s.r.o. pořádá v letošním roce v Betlémské kapli zcela nový vánoční koncert pod názvem „S myslivci do Betléma“. Ptali se, zda je tento koncert pokračováním rudolfinského koncertu, protože o něm četli na stránkách Českých mysliveckých Vánoc.

Naprosto chápu, že jsou diváci a příznivci lovecké hudby trochu zmateni, protože se na tradičních stránkách jednoho koncertu propaguje koncert jiný, který není pokračováním. Koncert v Betlémské kapli tedy opravdu není pokračováním rudolfinského projektu a moc mě mrzí, že se nám nepodařilo zajistit, aby nedocházelo k takovýmto nedorozuměním.

Přes výše uvedené bych si však přál, aby koncert „S myslivci do Betléma“ i další koncerty přinášely posluchačům potěšení a radost z lovecké hudby.

 Další otázky tedy patří Kristýně Zirhut, která je duší a spoluorganizátorkou koncertu, jež vlastně navazuje na tradici ČMV.

 Jak vás napadlo nabídnout pokračování koncertu?

 Když organizátoři projektu České myslivecké Vánoce sdělili, že v koncertu již nebudou pokračovat, bylo nám líto, že by tak krásný a zavedený projekt měl zcela skončit. Stejný pocit jsme vnímali také u široké veřejnosti trubačů a myslivců. Díky účasti na projektu České myslivecké Vánoce jsem měla možnost sledovat, kolik práce, úsilí, kompromisů, ale také následné radosti bylo s koncerty spojeno. Také jsem vnímala, jak byly koncerty rok od roku po všech stránkách stále „vyladěnější“ a vřelejší, a to zejména díky obětavé práci všech organizátorů.

Každoročně byl nejen pro mne koncert symbolickým začátkem vánočního času a krásných chvílí strávených s kamarády hornisty, trumpetisty, trubači, dalšími účinkujícími a v neposlední řadě rovněž s mnoha přáteli, kteří koncert sledovali v publiku. Proto vznikla společná myšlenka na tuto tradici navázat.

Zcela upřímně jsem velmi zvažovala, zda se do tak velké akce pustím. Mám malé děti, časově náročné zaměstnání a takový projekt je velkým závazkem. A samozřejmě také velkou výzvou, jelikož organizátoři Českých mysliveckých Vánoc mají za sebou nespočetně více zkušeností a odvedené práce na poli myslivosti a lovecké hudby. Nakonec však chuť vytvořené krásné dílo posouvat dále zvítězila, a tak jsme o novém projektu začali diskutovat a připravovat jej.

 

Kdo za tímto projektem konkrétně stojí?

 

S mým bratrem, Matějem Vackem, žijeme hudbou a mezi trubači od dětství, a proto jsme společně hned začali propojovat myšlenky ohledně programu koncertu a nových skladeb. Také jsme oslovili trubače, aby přicházeli s nápady skladeb pro náš společný koncert. Navenek působí hudební složka a samotný koncert jako to hlavní, ale dobrá a kvalitní organizace, která navenek vlastně není vidět, je v mnoha ohledech snad ještě důležitější.

České myslivecké Vánoce tak dobře fungovaly nejen díky krásnému hudebnímu zážitku, ale právě také díky skvělé organizaci zajišťované společností Rembrandt, s.r.o. Proto jsem moc ráda, že se do organizace koncertu s chutí a aktivně hned zapojili naši přátelé, trubači, Hana Sedláčková, která je předsedkyní Klubu trubačů, a spolu s ní Petr Sadílek, který je členem Rady Klubu trubačů.

Po spojení týmu jsme přemýšleli, jak by se nový projekt měl jmenovat. Došli jsme k závěru, že akce je vlastně vánočním setkáním myslivců s hudbou. To je to, co koncert vystihuje a čím je tato akce unikátní. Proto jsme koncert nazvali právě "Vánoční myslivecké setkání".

 

Byť je zdánlivě času dost, v jaké fázi příprav už dnes jste?

 

Již na podzim jsme spustili přípravy a nyní v nich v plném nasazení pokračujeme. Vytváříme program koncertu, konzultujeme jej s trubači, předchozími organizátory a partnery koncertu, vylaďujeme webové stránky, připravujeme administrativní zázemí a vše další tak, aby celá akce mohla proběhnout hladce a všichni zúčastnění si ji užili, protože to je naším hlavním cílem.

Všichni máme tento koncert jako zájmovou činnost, a tím spíš si přejeme, aby nám všem dělala hlavně radost. Doufáme, že i nadále bude lovecká hudba trubače, myslivce i veřejnost spojovat a vytvářet hezké společné chvíle. Budeme se o to snažit.

A jsme moc rádi, že generálním partnerem koncertu je časopis Myslivost, který již byl spoluorganizátorem koncertu České myslivecké Vánoce a zůstal tedy stálicí a pevným podporovatelem. Stejně tak jsme rádi za podporu ČMMJ a Klubu trubačů, jehož trubači budou opět vystupovat na koncertě. Spolu s nimi budou i nadále součástí koncertu již zavedený soubor Mladých trubačů a soubor lektorů lovecké hudby na podiu Rudolfina. Těšit se můžete také na zajímavé hosty.

 

Kdy se tedy zase všichni v Rudolfinu sejdeme?

 

Podařilo se nám nakonec získat krásný termín koncertu, a to první adventní neděli 1.12.2024 od 11 hodin v Rudolfinu. Věříme, že pro posluchače bude koncert Vánoční myslivecké setkání stejně příjemný jako dřív a těšíme se, že si společně vytvoříme unikátní vánoční atmosférou plnou lovecké hudby, vánočních koled a krásných hudebních a společenských zážitků.

 

připravil Jiří KASINA

 CMV_2024-plakat-web.jpg


Zpracování dat...