vychází v 6:48 a zapadá v 18:55
vychází v 14:27 a zapadá v 22:33
 

Malá myslivost

titul-MM-1_19.jpg
MALÝ ADEPT MYSLIVOSTI vstupuje do druhého roku své existence.

Co nového připravujeme v roce 2019?
Do „velké“ Myslivosti máme připraven plán pravidelných „čtyřstránek“ metodických listů pro plnění úkolů jednotlivých předmětů na bronzovém stupni, chceme připravit i některé další metodické listy navíc.
V Myslivosti i nadále budou vycházet zprávy z dění ve vašich kroužcích, o akcích, výletech a nápadech, které se udály ve vašem kroužku. Stačí jen poslat podklady do redakce na e-mail mam@myslivost.cz.
 
V Malé Myslivosti, která v roce 2019 bude přílohou všech sudých čísel Myslivosti, budou pokračovat osvědčené rubriky v podobě, jakou již důvěrně znáte. Určitě přivítáme náměty a nápady, co byste chtěli, případně můžete posílat vaše materiály a návody na výše uvedený e-mail.
Zkuste poslat osvědčené kroužkové hry, návody na výrobu či poučení, praktické postupy jak s dětmi pracovat. Předem děkujeme.Vše najdete na webu!
Je asi pochopitelné, že se všechny materiály ne vždy vejdou na papírové stránky, proto jsme vytvořili stránky www.myslivost.cz/mam, kde je postupně přidávána většina materiálů a podkla- dů tak, aby si je mohli všichni vedoucí stáhnout a použít pro práci s dětmi.

Z toho logicky vyplývá, že tyto stránky nejsou určeny primárně k zábavě a surfování dětí, ale jako úložiště a zdroj nápadů, námětů a materiálů pro vedoucí dětských kolektivů.Právě sem jsme schopni umístit vše, co nám pošlete. Pokud se chcete podělit s ostaními ve- doucími, pomoci jiným, prosíme, zašlete nám v elektronické podobě vaše osvědčené materiály. Nezapomeňte ale na autorská práva, používáte-
-li a zašlete-li vaše materiály, měli byste vždy mít souhlas od autorů textů, obrázků či kreseb.

Fotogalerie

Zpracování dat...