ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:14 a zapadá v 20:58
vychází v 21:04 a zapadá v 3:11
 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovány v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v informaci o zpracování osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím uvedeným v informaci o zpracování osobních údajů.
 
Plný text:


 1. VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY
 1. Společnost Myslivost, s.r.o., se sídlem Jungmannova 32/25, Praha 1, PSČ 115 25, identifikační číslo: 458 07 990, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 12207 (dále jen „Myslivost“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • e-mail
 • telefonní číslo
 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Myslivosti splnit.
 
 1. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA
 1. Společnost Myslivost, s.r.o., se sídlem Jungmannova 32/25, Praha 1, PSČ 115 25, identifikační číslo: 458 07 990, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 12207 (dále jen „Myslivost“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • e-mail
 • telefonní číslo
 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků, umožnění zákazníkům sledování historie objednávek a snadnějšího vytváření nových objednávek. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro registraci a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné registraci dokončit.
 
 1. VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE
 1. Společnost Myslivost, s.r.o., se sídlem Jungmannova 32/25, Praha 1, PSČ 115 25, identifikační číslo: 458 07 990, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 12207 (dále jen „Myslivost“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje (pokud byly v kontaktním formuláři vyplněny):
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře a vedení evidence dotazů. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro zodpovězení Vašeho dotazu a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné dotaz zodpovědět.
 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Myslivost.
 
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Myslivost, osobní údaje však pro Myslivost mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Myslivost využívá tyto zpracovatele
Sprinx systém, a.s. IČ 26770211 poskytovatel webu www.myslivost.cz
ProData Praha, s.r. IČ 44269731poskytovatel systému evidence předplatného.
Ing. Ivan Rázga, Obchodní sklad EKAGE, systém obchodní a skladové evidence.


Dalšími příjemci osobních údajů mohou být zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy. Společnost Myslivost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 

 1. Máte právo:
 • požadovat po Myslivosti informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Myslivosti vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Myslivosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Myslivosti výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Myslivost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

 

Zpracování dat...