Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Břeclav
 
Pozadi
OMS Břeclav
Adresa: Šilingrova 9 , 690 02
Telefon:723 190 019
Email:omsbreclav@email.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/breclav
Jednatel:Luboš Grbavčic
Předseda:Vít Svoboda
  
Úřední hodiny
Po:8.30 - 11.00 12.00 - 16.30
Út:-
St:8.30 - 11.00 12.00 - 16.30
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777074
Účet:203490417/0600
Banka:GE Money Bank, a.s.
 
Halali

Informace o pojištění Halali

  "VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA HALALI a.s."

 


1) Pojištění loveckých psů: 

Tato smlouva se vztahuje na škody způsobené na majetku členů ČMMJ – výslovně lovecké psy 

Z pojištění jsou kryty škody vzniklé v důsledku poranění nebo smrti loveckého psa při společném lovu na černou nebo při norování. 

Pojištění je zcela zdarma , tedy v rámci platby členských příspěvků. 

Podmínky pojištění:

- pojistná událost musí vzniknout na zemí ČR

- lovecký kolektiv musí tvořit 80 % členů ČMMJ

- pojištěný je vlastníkem loveckého psa plemene uznaného FCI se zkouškou z výkonu a průkazem původu.

-  Poranění nebo smrt psa vznikne při společném lovu na černou nebo při norování. 

Maximální výše pojistného plnění je 15 000 Kč (na základě znalce pojišťovny z oboru kynologie) . 

Administrace pojistné události probíhá na Okresním mysliveckém spolku (formulář se vyplní na místě, s sebou přinést průkaz původu psa, popis jak a kdy k události došlo s razítkem uživatele honitby, vyjádření veterinárního lékaře) 

 Českomoravská myslivecká jednota a Halali pojišťovna uzavřeli novou skupinovou pojistnou smlouvu o pojištění majetku členů ČMMJ.

 

 2) Pojištění do zahraničí 

Pojišťovna Halali připravila pro členy ČMMJ nový a zajímavý pojistný produkt a to - odpovědnostní pojištění práva v myslivosti pro státy EU a EHP.

Tento produkt je aktivní od  1.7. 2010 a je zcela zdarma - tedy v rámci platby členských příspěvků a pojistného.

Jedná se o celoevropskou pojistku, která platí ve všech zemích Evropské unii a zemích EHP (Norsko, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko). Při zahraničních lovech si tak naši členové, kteří si tuto pojistku vyřídí, již nemusí vyřizovat a hlavně platit pojištění.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. rozšířila pro členy ČMMJ s platností od 1.7. 2010 pojištění do zahraničí.

Pojistka vydaná OMS ČMMJ nebo centrálou HALALI,všeobecná pojišťovna, a.s. platí od 1.7.2010 v těchto státech EU: Česká republika, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko.

 Upravila též limity pojistných částek tak, aby dostatečně kryly škody v jednotlivých státech v zahraničí:

 - škody způsobené na zdraví nebo usmrcením jsou omezeny limitem pojistného plnění podle zákona o myslivosti v jednotlivých státech EU a EHP. Pokud není v některém státě pojistné plnění stanoveno, platí pro území tohoto státu limit jako v České republice ve výši 20 000 000,- Kč.

  - plnění za škody na věcech, věcnou škodu a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy je omezeno limitem pojistného plnění podle zákona o myslivosti v jednotlivých státech EU a EHP. Pokud není v některém státě pojistné plnění stanoveno, platí pro území tohoto státu limit jako v České republice za škody na věcech a věcnou škodu ve výši 500 000,- Kč a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy ve výši 1 000 000,- Kč.

Každému členu ČMMJ, o.s., který bude vykonávat myslivost v zahraničí, vystaví jednatel - agent na jeho OMS ČMMJ, o.s., kde má zaplacený členský příspěvek s pojištěním, „Potvrzení o pojištění – Pojistku“, kterou se bude prokazovat v zahraničí. Pojistka bude vydána ve francouzštině, angličtině, němčině, italštině, polštině, a to vždy nejdéle na dobu, na kterou má člen ČMMJ, o.s. zaplacen členský příspěvek s pojistným.

Naše pojišťovna nabízí následující pojistné produkty, které lze uzavřít na okresním mysliveckém spolku:

 

Pojištění pro výkon práva myslivosti

 - v rámci platby členských příspěvků  je zahrnut následující balíček pojistných produktů související s výkonem práva myslivosti:

 a) kvalitní odpovědností pojištění u naší vlastní vzájemné  pojišťovny, které je plně v souladu se zákonem o pojišťovnictví a zákonem o myslivosti 

 b) úrazové pojištění při výkonu práva myslivosti až do výše pojistného plnění 50 000 Kč

 (Toto úrazové pojištění není součástí  pojištění u komerčních  pojišťoven  Česká pojišťovna, česká podnikatelská pojišťovna)

 c) odpovědnostní pojištění loveckého psa

 d) zahrnuje pojištění mysliveckého hospodáře z titulu jeho funkce

 e) zahrnuje pojištění odpovědné osoby z titulu řízení lovu a honu

 f)  zahrnuje náhradu škody třetí osobě z titulu vlastnictví nebo užívání mysliveckých zařízení (např. škoda vzniklá při pádu kazatelny atd.)

 g)      zahrnuje pojištění členů při individuálních střelbách  na schválených střelnicích 

 h)      pojištění akcí (střelby, naháňky atd.), na nichž je více jak  80% účastníků členy  ČMMJ.  Všichni účastníci jsou pak pojištěni jak z titulu odpovědnosti, tak i úrazu! A to i případných 20% nečlenů!

 Pojištění domácnosti- standard

 pojištění domácnosti zahrnuje pojistná rizika:

 -pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí

 -pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou unikající z vodovodních zařízení

 -pojištění pro případ odcizení věcí krádeží nebo loupeží

 Výše pojistného je např. u počtu 3místností Kč 650,-/rok a je pojištěna hodnota zařízení ve výši Kč 400 000,-.pojištěnou domácností jsou rozuměny všechny obytné místnosti včetně kuchyně, pokud tato přesahuje rozměrem podlahové plochy 12m2.Ve smlouvě lze sjednat pojištění odpovědnosti za škodu občana-vlastníka, držitele nebo nájemce domácnosti ve výši Kč 320,-/rok. 

 Úrazové připojištění při výkonu práva myslivosti

 Pro členy ČMMJ jako členskou výhodu připravila pojišťovna Halali a.s. možnost připojištění úrazového pojištění při výkonu práva myslivosti až na pětinásobek.

 Základní pojištění v členském příspěvku činí Kč 50,- a výše pojistné částky je:

 bolestné.................. 30 000,- Kč

 trvalé následky......... 70 000,- Kč

 smrt úrazem............ 50 000,- Kč 

 Při připojištění na pětinásobek zaplatí člen ČMMJ částku Kč 200,- a výše krytí je:

 bolestné................. 150 000,- Kč

 trvalé následky........ 350 000,- Kč

 smrt úrazem............250 000,- Kč

 
Pojištění zahraničních lovců

Cizí státní příslušník, který chce na území ČR provozovat myslivost musí být povinně pojištěn proti škodám způsobenými při provozu myslivosti.Pojištění lze získat podepsáním smlouvy, ke které jsou potřeba tyto údaje:příjmení a jméno lovce,datum narození,číslo pasu a státní příslušnost.Na základě vystaveného dokladu o pojištění zákonné odpovědnosti bude vydán lovecký lístek pro zahraniční lovce.

Pojistná sazba

1 den............ 300,- Kč

5 dní............. 450,- Kč

30 dnů.......... 600,- Kč

 6 měsíců....... 900,- Kč

 1 rok............1200,-Kč

 Náležitosti loveckého lístku

 zahraniční lovec musí vedle cestovního pasu předložit i kopii jeho loveckého lístku, která je nezbytná pro vydání loveckého lístku pro cizince.Pokud žádá cizinec o lovecký lístek na 30 dní a více, je nezbytné předložit Výpis z rejstříku trestů, vystavený ČR.

 Celkovou nabídku všech druhů pojištění, poskytujících pojišťovnou Halali a.s. naleznete na web stránkách pojišťovny- www.halali-pojistovna.cz

 Halali a.s. všeobecná pojišťovna  uzavřela od 1.1.2007 Skupinovou pojistnou smlouvu s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. na pojištění odpovědnosti pro výkon práva myslivosti a úrazové pojištění pro výkon práva myslivosti pro zaměstnance VLS ČR.s.p. Skupinová pojistná smlouva obsahuje možnost sjednání připojištění úrazu až na pětinásobek a je možno je nadále sjednávat na OMS ČMMJ. Každý zaměstnanec VLS ČR s.o. prokazuje pojištění "Pojistkou"Halali, všeobecná pojišťovna a.s. ve formátu loveckého lístku, či zbrojního průkazu. Pojistka ke skupinové pojistné smlouvě VLS ČR s.p. má náležitosti stanovené § 9 zákona č. 37/2004 o pojistné smlouvě.

 Pojištění-psi

 Halali a.s.,všeobecná pojišťovna vytvořila nový pojišťovací produkt na pojištění loveckých psů s průkazem původu.Nové pojištění se vztahuje na riziko:

 -běžného úrazu a úrazu při pracovní činnosti plemene a s tím spojené léčebné výlohy

 - uhynutí nebo utracení psa v důsledku získané nemoci, operace, potratu, porodu, akutní otravy nebo v důsledku živelné události.

 Pojistné je stanoveno na základě pojistné hodnoty loveckého psa. Hodnota psa se určuje na základě údajů v průkazu původu psa a vyplněného "dotazníku" o psu navrhovaném do pojištění. Na hodnotu psa mají vliv zejména kupní cena psa, dosažené zkoušky z výkonu, u  fen chovnost a výstavy.Hodnotu psa stanovuje znalec v oboru kynologie určený pojišťovnou. Znalec vystavuje Certifikát hodnoty psa.Sazba ročního pojistného je 12% ze sjednané pojistné částky psa nejméně však Kč 1 200,- za rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.V případě, že MS/HS pojistí všechny psy držené povinně na honitbu jako právnická osoba, dostává 10% slevy na pojistném. Pojistné plnění v případě úrazu a s ním spojených léčebných výloh je hrazeno do výše hodnoty psa.V případě neúspěšného léčení dostává pojištěný 50% ceny na nákup štěněte.Pojistné plnění v případě úhynu nebo utracení je hrazeno ve výši 80% hodnoty psa v době pojistné události.

Přiložené dokumenty

 

 

  všeobecné podmínky - pojištění úrazové (pdf - 107,07 KB) 

 

 

Přiložené dokumenty

 poijištění psů (pdf - 1,12 MB)
 sazebník pojistného (pdf - 360,42 KB)
 všeobecné podmínky odpovědnostní pojištění (pdf - 107,30 KB)
 všeobecné podmínky pojištění majetku (pdf - 115,39 KB)
 všeobecné podmínky úrazové pojištění (pdf - 107,07 KB)