Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Břeclav
 
Pozadi
OMS Břeclav
Adresa: Šilingrova 9 , 690 02
Telefon:723 190 019
Email:omsbreclav@email.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/breclav
Jednatel:Luboš Grbavčic
Předseda:Vít Svoboda
  
Úřední hodiny
Po:8.30 - 11.00 12.00 - 16.30
Út:-
St:8.30 - 11.00 12.00 - 16.30
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777074
Účet:203490417/0600
Banka:GE Money Bank, a.s.
 
Likvidace povodňových škod v myslivosti

Likvidace povodňových škod v myslivosti !!!


Likvidace povodňových škod v myslivosti !!!Ministerstvo zemědělství ČR - Rámcový metodický pokyn pro zjišťování povodňových škod na území ČR

.

C. Škody v lesním hospodářství a myslivosti

1. Škody na lesních pozemcích
- Škoda způsobená kontaminací půdy
- Škoda způsobená nežádoucími nánosy sedimentů a naplavenými předměty
- Škoda způsobená odnosem zeminy a vznikem erozních rýh

2. Škody na lesních porostech
- Škoda způsobená předčasným smýcením lesního porostu (dle vyhlášky č. 55/1999)
- Škoda způsobená zničením lesního porostu (odlišit mladé lesní porosty, jinak dle vyhlášky č. 55/1999)

3. Škody na lesních školkách
- Škoda způsobená kontaminací půdy
- Škoda způsobená nežádoucími nánosy sedimentů a naplavenými předměty
- Škoda způsobená odnosem zeminy a vznikem erozních rýh
- Škoda způsobená zničením reprodukčního materiálu lesních dřevin

4. Škody na zásobách v lesním hospodářství
- Škody na zásobách u subjektů hospodařících v lese
- Škody na zásobách v lesních školkách

5. Škody na stavbách v lesním hospodářství
- Škoda na lesní infrastruktuře (cesty, mostky, retenční nádrže apod.)
- Škoda na ostatních stavbách určených k plnění funkcí lesa
- Škoda na oplocenkách

6. Škody na mechanizaci v lesním hospodářství
- Škoda na strojích, zařízeních a přístrojích v lesním hospodářství
- Škoda na pomůckách a nástrojích v lesním hospodářství
- Ostatní škody na mechanizaci v lesním hospodářství

7. Škoda na zvířatech využívaných pro účely lesního hospodářství
- Škoda na zvířatech, užívaných při hospodaření v lese - viz bod A.4.

8. Škody v myslivosti
- Škody vzniklé úhynem zvěře s vyjímkou spárkaté zvěře a šelem ve volných honitbách
- Škody na mysliveckých zařízeních
- Škody na zásobách (objemová krmiva, sůl..)


Postup při zjišťování škod

Komise provede v co nejkratším možném termínu po přijetí žádosti o provedení šetření prohlídku u subjektu, kterému vznikla škoda povodní. Komise na místě vypracuje protokol o vzniklé škodě.

Pokud komise nemůže zjistit výši škody na porostech a reprodukčním materiálu při první prohlídce, vypracuje dílčí protokol s uvedením zjištěného stavu (rozsah zaplavení, nánosu). Poškozený subjekt uplatní nárok na náhradu škody opětovným podáním žádosti do 15 dnů ode dne, kdy zjistí její rozsah, nejpozději však do 31.10. 2013. Po tomto termínu nárok na náhradu škody zaniká.

Definitivní výše škod na rybích obsádkách se určí až po výlovu rybníka.

V příloze najdete celé znění metodického pokynu a seznam míst, kde je možné škody uplatnit.

 

Autor: MN