Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Co je nového na webu

Co nového:

Výkup lišek a psíka mývalovitého - leden 2021

Kurz zkoušek z myslivosti - zahájení 30.1.2021

Použití antiparazitik u spárkaté zvěře - zima 2021

Konzultační den v Telči v prosinci 2020

Myslivecké kroužky    (2.12.2020)

Zákaz olova na mokřadech    (26.11.2020)

Zkoušky z myslivosti v nouzovém stavu   (23.11.2020)

Metodika výkupu spodních čelistí černé zvěře od 1.10.2020 do 30.9.2021

SVS vymezuje zónu intenzivního lovu černé zvěře     (12.11.2020)

Zápis č. 8/2020 ze zasedání MR OMS

PČR - informace z oblasti zbraní a střeliva v době nouzového stavu (6.11.2020)

Zrušení listopadového konzultačního dne v Telči 9.11.2020

Platnost osvědčení prohližitelů zvěřiny  (5.11.2020)

Uzavření sekretariátu OMS prodlouženo (3.11.2020)

Agenda zbraní a střeliva v době nouzového stavu   (28.10.2020)

Mimořádná opatření na myslivost nedopadají    (28.10.2020)

Uzavření sekretariátu OMS s platností od 23.10.2020 do 3.11.2020

Myslivost a aktuální mimořádná opatření (15.10.2020)

PČR - mimořádná opatření na úseku zbraní a střeliva (14.10.2020)

Stanovisko ČMMJ k organizaci zkoušek loveckých psů (13.10.2020)

Zákaz činnosti mysliveckých kroužků v rámci mimořádných opatření (9.10.2020)

Stanovisko Ministerstvo zdravotnictví k mimořádným opatřením (6.10.2020)

Africký mor prasat a nutnost registrace chladícího zařízení (vloženo 12.10.2020)

Výsledková listina ze zkoušek z bezkontaktního norování, 10.10.2020, nora Záborná

Propozice na PZ ohařů a ostatních plemen, 17.10.2020, MS Mrákotín

Kurz zkoušek z myslivosti v roce 2021 - výzva

Metodika výkupu spodních čelistí černé zvěře ulovené od 1.10.2019 do 30.9.2020

Zápis č. 7/2020 z jednání MR OMS

Smuteční oznámení o úmrtí pana Josefa Dědoucha - jednatele OMS Pelhřimov, vloženo 29.9.2020

Konzultační dny v Telči v roce 2020

Kandidáti do Předsednictva MR ČMMJ a do DR ČMMJ Praha

Zápis z volby člena do MR ČMMJ za Kraj Vysočina

Výsledková listina z BZ 19.9.2020

Ukončení výkupu lišek a psíků mývalovitých - podzimní kampaň 2020

Do kurzu zkoušek pro myslivecké hospodáře 2020 přidány dosavadní výsledky zkoušek a nové náhradní a opravné termíny 

Přidány fotografie z PZ 19.9.2020, MS Bohuslavice

Propozice na BZ konané 19.9.2020, MS Kamenice

Výsledkové listiny z PZ ohařů a ostatních plemen, 5.9.2020, MS Bohuslavice

Výkup lišek a psíka mývalovitého - podzim 2020

Výsledková listina z OP na LK 2x20 konaného 29.8.2020 na střelnici v Mysliboři

Školení pro myslivce a myslivecké hospodáře - podzim 2020

Nácviky na ZN konané 10.10.2020, nora Záborná

Propozice na podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen, 5.9.2020, MS Bohuslavice

Zápis č. 6/2020 ze zasedání MR OMS

Výsledková listina a fotografie ze zkoušek z vodní práce ohařů a ost.plemen, 15.8.2020, MS Vysočina Větrný Jeníkov

Usnesení z volebního sněmu OMS konaného 2.7.2020

Zápis ze zasedání volebního sněmu OMS dne 2.7.2020

Propozice na VP "O putovní pohár jihlavského ježka", 15.8.2020, MS Vysočina Větrný Jeníkov

Zápis č. 5/2020 ze zasedání MR OMS

Fotografie z volebního sněmu OMS konaného 2.7.2020 v KD v Sedlejově

Výsledková listina n LZ ohařů konaných 4.7.2020 v MS Zbilidy

Fotografie z LZ ohařů konaných 4.7.2020 v MS Zbilidy

Výsledková listina a fotografie z veřejného střeleckého závodu na LK "O putovní pohár předsedy OMS Jihlava", střelnice Mysliboř, 20. 6. 2020

Výsledková listina a fotografie z Okresního kola ZST , hrad Roštejn, 6.6.2020

Zápis č. 4/2020 z jednání MR OMS

Smuteční oznámení - vloženo 10.6.2020

Propozice na LZ ohařů, 4.7.2020, MS Zbilidy

Výsledkové listiny a fotografie ze ZV ohařů a ostatních plemen, 30.5.2020, MS Rácov-Lovětín

Pozvánka na střelecký závod na LK konaný 20.6.2020 na střelnici Mysliboř

Stanoven náhradní termín volebního sněmu OMS 

Koronavirus - PČR - změna režimu odborů pro zbraně ze dne 18.5.2020

Propozice na ZV ohařů a ostatních plemen, 30.5.2020, MS Rácov-Lovětín

Vložen náhradní termín odložených ZV ohařů a ostatních plemen

Nabídka publikace "Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře" autora Vladimíra Bádra (vloženo 15.4.2020)

Opatření MR OMS ze dne 10.4.2020

Opatření MR OMS ze dne 23.3.2020

Změna Stanov ČMMJ

Koronavirus - opatření a jejich dopad do ČMMJ - průběžně aktualizováno

Zápis č. 3/2020 z jednání MR OMS

Zkoušky z myslivosti 29.2.2020

Zápis č. 2/2020 z jednání MR OMS

Plán kynologických akcí na rok 2020, informace, poplatky, přihlášky

Bonusy pojišťovny Halali

Volby 2020

Zápis č. 1/2020 z jednání MR OMS

Novelizace Zákona o myslivosti připravena k předložení do meziresortního řízení (vloženo 23. 1. 2020)

Terminář činnosti OMS na rok 2020

Zápis č. 11/2019 ze zasedání MR OMS

Opatření obecné povahy - MZe-SVS

Zápis č. 10/2019 z jednání MR OMS

Oznámení o úmrtí pana Vincenta Markuše (vloženo 26.11.2019)

Informace ze Sboru zástupců ČMMJ konaného 15.11.2019 v Brně

Informa/ce o zahájení kurzu zkoušek pro myslivecké hospodáře v roce 2020

Informace o zahájení kurzu zkoušek z myslivosti v roce 2020

Fotografie z XVIII. Svatohubertské mši svaté konané 10.11.2019 v kostele Petra a Pavla v Nové Říši

Pozvánka na seminář o vábení zvěře - Mrákotín 15.11.2019

Fotografie z BZH, MS Hybrálec, 26.10.2019

Doporučení MZe k předcházení škod v honitbách

Výsledková listina z BZH konaných 26.10.2019 v MS Hybrálec

Zápis č. 9/2019 z jednání MR OMS

Pozvánka na XVIII. Svatohubertskou mši svatou 

Výsledková listina a odkaz na fotografie z PZ ohařů konaných 12.10.2019 v MS Vrchovina (Kamenná-Nové Dvory)

Propozice na BZH konané 26.10.2019 v MS Hybrálec

Výsledková listina ze ZN nováčků, MS Nepomuky, 5.10.2019

Zápis č. 8/2019 z jednání MR OMS

Do propozic PZ 12.10.2019 doplněno místo konání

Výsledková listina z Barvářských zkoušek ohařů a ostatních plemen, MS Zbilidy, 21.9.2019

Nabídka štěňat německého křepeláka (vloženo 25.9.2019)

Konzultační dny v Telčí - listopad, prosinec 2019

Propozice na zkoušky z norování nováčků konané 5.10.2019 na umělé noře Nepomuky

Metodika výkupu čelistí selat a bachyní černé zvěře ulovená od 1.11.2018 do 30.9.2019

Propozice na PZ ohařů a ostatních plemen, 12.10.2019, MS Kamenná-Nové Dvory

Propozice na BZ ohařů a ostatních plemen, MS Zbilidy, 21. 10. 2019

Školení mysliveckých hospodářů-KÚ Jihlava, 4. 10. 2019

Výsledková listina a fotografie z PZ ohařů konaných 7.9.2019 v MS Hladov

Výkup lišek na monitoring vztekliny - podzimní kampaň 2019

Propozice a pozvánka na 81. ročník MKP konaný v OMS Třebíč

Od 4.9.2019 zpoplatněno parkoviště před budovou firmy GEO-ING Jihlava

Zápis č. 7/2019 ze zasedání MR OMS

Pozvánka na seminář "Krajinné úpravy v honitbě"

Nabídka štěňat německého ohaře dlouhosrstého (vloženo 21.8.2019)

Propozice na PZ ohařů a ostatních plemen, MS Hladov, 7. 9. 2019

Výsledková listina a fotografie ze zkoušek z vodní práce ohařů a ostatních plemen, MS Rohozná, 10. 8. 2019

Nabídka štěňat JGT (vloženo 9.8.2019)

Propozice na III. ročník zkoušek z vodní práce ohařů a ostatních plemen "O putovní pohár jihlavského ježka", MS Rohozná, 10. 8. 2019

Přidány fotografie z LZ ohařů a ostatních plemen, MS Smrčná, 6.7.2019

Výsledková listina z lesních zkoušek ohařů a ostatních plemen konaných v MS Smrčná 6. 7. 2019 včetně odkazu na fotografie

Podpora biopásů pro koroptve

Pozvánka na 3.ročník ZVP "O putovní pohár Jihlavského ježka", MS Rohozná, 10.8.2019

Nabídka štěňat foxteriéra hladkosrstého (vloženo 24.6.2019)

Zápis č. 6/2019 ze zasedání MR OMS

Zápis č. 5/2019 ze zasedání MR OMS

Zápis ze zasedání sněmu OMS Jihlava dne 23. 5. 2019

Výsledková listina a fotografie z veřejného střeleckého závodu "O putovní pohár předsedy OMS na LK" konaného 15. 6. 2019 na střelnici v Mysliboři 

Propozice na LZ ohařů a ostatních plemen, 6.7.2019, MS Smrčná

Inforormace předsedy OMS ze zasedání SZ ČMMJ dne 8.6.2019

Oznámení o zrušení BZ ohařů a ostatních plemen plánovaných na 15. 6. 2019 v MS Zbilidy

Výsledková listina a fotografie z PZ ohařů, 1. 6. 2019, MS Chalup. louky Velký Beranov

Fotografie ze ZN, 25.5.2019, MS Záborná

Výsledková listina ze ZN 25. 5. 2019, MS Záborná

Fotografie z CHP trofejí konané v Telči ve dnech 19.5.-21.5.2019

Fotografie z CHP trofejí konané v Jihlavě ve dnech 16.5.-20.5.2019

Výsledková listina a fotografie ze ZV ohařů a ostatních plemen, 18. 5. 2019, MS Brtnice

Fotografie z OP na LK, 11.5.2019, střelnice Jihlava-Stříbrný Dvůr

Výsledková listina z OP na LK konaném 11.5.2019 na střelnici Jihlava Stříbrný Dvůr

Pozvánka na veřejný střelecký závod "O putovní pohár předsedy OMS na LK, 15.6.2019, střelnice Mysliboř

Do Termináře činnosti OMS na rok 2019 přidána kynologická akce: VZ ohařů O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina - pořadatel OMS Pelhřimov

Pozvánka na zasedání sněmu OMS konaného 23. 5. 2019

Zápis ze zasedání MR OMS č. 4/2019

Propozice na ZN konané 25. 5. 2019 na umělé noře v Záborné

Přidány fotografie Pavla Hlaváčka z OP K4M konaného 20.4.2019

Výsledková listina a fotografie z OP K4M, 20.4.2019, střelnice Jihlava-Stříbrný Dvůr

Pozvánka na seminář "Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na ochranu drobné zvěře" konaný již tento čtvrtek 25. 4. 2019 a 26. 4. 2019 v Jihlavě

Propozice na ZV ohařů a ostatních plemen, MS Brtnice, 18.5.2019

Pozvánka na okresní kolo ZST, 27.4.2019, Hrad Roštejn

Pozvánka na celostátní přebor na KL 2019 - střelnice Sudický Dvůr

Nabídka sadby topinambur

Zápis ze zasedání MR OMS č. 3/2019  

Směrnice a tiskopisy k návrhům na myslivecká vyznamenání

Pozvánka na Mysliveckou mši (vloženo 1. 3. 2019)

Propozice na JS loveckých psů 14. 4. 2019

Zápis ze zasedání MR OMS č. 2/2019

Výsledky a fotografie ze závěrečných zkoušek z myslivosti konaných 16. 2. 2019

Aktualizace termináře činnosti OMS na rok 2019

Pozvánka na odborný seminář "O myslivosti, zvěři a řádu sv. Huberta"

Plán kynologických akcí na rok 2019, informace, poplatky, přihlášky

Zápis ze zasedání MR OMS č. 1/2019

Informace KVS Kraje Vysočina pro rok 2019

Kurz zkoušek z myslivosti 2019/2020

Terminář činnosti OMS na rok 2019

Nařízení a změna v nařízení SVS ČR o zákazu používání antiparazitik

Zápis ze zasedání MR OMS č. 11/2018

Odkaz na tiskovou konferenci na téma "Česká krajina s bobrem, vydrou a vlkem

Petice proti intenzivnímu zemědělskému využívání krajiny

Zápis ze zasedání MR OMS č. 10/2018

Ohlédnutí za XVII. Svatohubertskou mší svatou konanou 11.11.2018 v Nové Říši

Výsledková listina a fotografie z BZH konaných 27. 10. 2018 v MS Hybrálec

Do termínů předkládání čelistí selat a bachyní černé zvěře doplněn další termín

Propozice na BZH konané 27. 10. 2018 v MS Hybrálec

Zápis ze zasedání MR OMS č. 9/2018

Pozvánka na XVII. Svatohubertskou mši svatou konanou 11.11.2018 v kostele Petra a Pavla v Nové Říši

Termíny předkládání spodních čelistí selat a bachyní černé zvěře ulovené od 1.11.2017 do 31.10.2018

Výsledková listina a fotografie z PZ ohařů konané 13. 10. 2018 v MS Rohozná

Výsledková listina ze zkoušek z norování konaných 6. 10. 2018 v Oboře Volský Žlab

Zápis ze zasedání MR OMS č. 8/2018

Propozice na PZ ohařů konané 13. 10. 2018 v MS Rohozná

Nabídka štěňat německého křepeláka (vloženo 1.10. 2018)

Výsledková listina z BZ ohařů a ostatních plemen konaných 28. 9. 2018 v MS Kamenice

Propozice na ZN 6. 10. 2018, nora v Oboře Volský Žlab - pozor, změna místa konání

XII. ročník Všestranných zkoušek ohařů o putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina v tisku

Nabídka štěňat českého fouska (vloženo 25. 9. 2018)

Propozice na BZ ohařů a ostatních plemen konané 28. 9. 2018 v MS Kamenice

Výsledková listina a fotografie z VZ ohařů o putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina konané 15.-16.9.2018 v MS Brtnice a honitbě Kříž

Výkup lišek a psíka mývalovitého od 1. 9. 2018

Zvýšení členského příspěvku od roku 2019

Fotografie z II. střeleckého výcviku adeptů, střelnice Mysliboř, 25. 8. 2018

Výsledková listina a fotografie z PZ ohařů a ostatních plemen, HS Knínice, 1. 9. 2018

Nabídka štěňat slovenského kopova (vloženo 29. 8. 2018)

Nabídka štěňat jezevčíka drsnosrstého standard (vloženo 29. 8. 2018)

Výsledková listina a fotografie ze ZVP konaných 11. 8. 2018 v HS Knínice

Propozice na PZ ohařů a ostatních plemen, 1. 9. 2018, HS Knínice

Nabídka štěňat plemene ABJ (vloženo 6. 8. 2018)

Propozice na Všestranné zkoušky ohařů "O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina" konané 15. - 16. 9. 2018 v MS Brtnice a honitbě Kříž

Zápis ze zasedání MR OMS č. 7/2018

Pozvánka na Jihočeské derby 2018

Fotografie a výsledková listina z lesních zkoušek ohařů konaných 7. 7. 2018 v honitbě Kříž

Na myslivecké téma v magazínu EPOCH TIMES

Propozice na ZVP ohařů a ostatních plemen, 11. 8. 2018, HS Knínice

Zápis ze zasedání MR OMS č. 6/2018

Výsledková listina z veřejného střeleckého závodu na LK "O putovní pohár předsedy OMS Jihlava", střelnice Mysliboř, 16. 6. 2018

Propozice na lesní zkoušky ohařů a ostatních plemem, honitba Kříž, 7. 7. 2018

Výsledková listina včetně fotografií z BZ ohařů a ostatních plemen, MS Zbilidy, 16. 6. 2018

Vysvětlení 80% členů MS v ČMMJ

Opatření MR OMS na ochranu a zpracování osobních údajů

Informace ze zasedání sboru zástupců ČMMJ konaného 9. 6. 2018

Zápis ze zasedání MR OMS č. 5/2018

Výsledková listina ze ZN konané 26.5.2018 na umělé noře Nepomuky

Fotografie ze ZN konané 26. 5. 2018 na umělé noře Nepomuky

Výsledková listina ze ZV ohařů a ostatních plemen, MS Hladov, 19. 5. 2018

Výsledky střelecké soutěže OP na LK konané 12. 5. 2018 na střelnici Mysliboř

Fotografie ze zasedání sněmu OMS Jihlava dne 17. 5. 2018

Výsledky střelecké soutěže K4M konané 28. 4. 2018 na střelnici Jihlava-Stříbrný dvůr

Nabídka štěňat jezevčíka standard drsnosrstého (vloženo 17. 5. 2018)

Pozvánka na veřejný střelecký závod na LK, 16. 6. 2018

Propozice na ZN konané 26. 5. 2018, nora Nepomuky

Fotografie z I. střeleckého výcviku adeptů kurzu zkoušek z myslivosti 2018/2019

Fotografie z OP K4M konaného 28. 4. 2018 na střelnici Jihlava Stříbrný dvůr

Propozice na ZV ohařů a ostatních plemen, MS Hladov, 19. 5. 2018 

Zápis ze zasedání MR OMS č. 4/2018

Pozvánka na seminář "Co se zvěřinou a další problémy myslivosti"

Pozvánka na CHP trofejí spárkaté zvěře konanou v roce 2018 - ORP Telč

Pozvánka na CHP trofejí spárkaté zvěře konanou v roce 2018 - ORP Jihlava
  
Fotografie z JS loveckých psů konaného 22. 4. 2018 ve Ždírci

Oznámení o úmrtí Františka Mátla

Pozvánka na zasedání sněmu OMS Jihlava konaného dne 17. 5. 2018 

Osvobození spolků od poplatků

Vloženy samostatné přílohy k Návodu na možnou aplikaci GDPR ve spolku

Návod na možnou aplikaci GDPR ve spolku

Zápis ze zasedání MR OMS č. 3/2018 

Propozice na JS loveckých psů konaný v neděli 22. 4. 2018 ve Ždírci u Polné

Dodatek č. 1 ze dne 13. 3. 2018 k Metodice výkupu spodních čelistí selat a bachyní černé zvěře (1.11.2017-30.10.2018)

Zápis ze zasedání MR OMS č. 2/2018

MS Jasanky Mrákotín - pozvánka na mysliveckou mši

Výsledky zkoušek z myslivosti konané 27. 1. 2018 

Informace k žádosti o udělení (propůjčení) mysliveckého vyznamenání 

Zápis ze zasedání MR OMS č. 1/2018 

Kurz zkoušek pro myslivecké hospodáře 2018

Terminář činnosti OMS na rok 2018

Zápis ze zasedání MR a DR OMS č. 11/2017

Zápis ze zasedání MR OMS č. 10/2017 

Usnesení ze SZ ČMMJ ze dne 17. 11. 2017

Informace ze zasedání SZ ČMMJ konaného 17. 11. 2017 

Fotografie z XVI. Svatohubertské mše svaté konané 12. 11. 2017 v kostele svatých Petra a Pavla v Nové Říši 

Vyšetření na Aujezkyho chorobu - časté dotazy

Zápis ze zasedání MR OMS č. 9/2017 

Zpravodaj listopad 2017 

Výsledková listina z BZH, MS Hybrálec, 28. 10. 2017 

Metodika výkupu spodních čelistí černé zvěře ulovené od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018

Informace k výběru spodních čelistí selat černé zvěře ulovené v období od 1.11.2016 do 31.10.2017 

Výsledková listina z BZ ohařů a ostatních plemen, MS Kamenice, 21.10.2017 

Propozice na BZH, 28.10.2017, MS Hybrálec

Aktuální informaci ohledně evidence a výplaty zástřelného za ulovená divoká prasata v souvislosti s nově zavedeným monitoringem Aujeszkyho choroby (vloženo 16.10.2017).

Výsledková listina z PZ ohařů a ostatních plemen, MS Hladov, 14. 10. 2017 

Ujednocení podmínek pro vnadění černé zvěře a proplácení zástřelného za černou zvěř na celém území ČR (vloženo 11.10.2017)

Výsledková listina ze ZN 7.10.2017, nora Nepomuky 

Propozice na BZ ohařů a ostatních plemen, MS Kamenice, 21. 10. 2017

Propozice na PZ ohařů a ostatních plemen, MS Hladov, 14. 10. 2017 

Nové produkty pojišťovny Halali, a .s. platné od 1. 1. 2018

Zápis ze zasedání MR OMS č. 8/2017

Výsledková listina z PZ ohařů a ostatních plemen, MS Sedlejov, 23. 9. 2017 

Propozice na ZN 7. 10. 2017, nora Nepomuky 

Ukončení výkupu lišek a psíka mývalovitého na monitoring vztekliny 

43. ročník MRK - poděkování z ČMMJ Praha

43.ročník MRK - přidané odkazy na fotografie a krátké video

Zápis ze zasedání MR OMS č. 7/2017 

43.ročník Memoriálu Richarda Knolla - fotografie včetně odkazu na fotografie

Propozice na PZ ohařů a ostatních plemen, MS Sedlejov, 23. 9. 2017 

Výkup lišek a psíka mývalovitého zahájen od 1. 9. 2017

Odkaz na rozhovor s ředitelem 43. ročníku Memoriálu Richarda Knolla Ing. Josefem Prokešem pořízený v proběhu samotných zkoušek ( Deník Vysočina, 4. 9. 2017)

Výsledky soutěže 43. ročníku Memoriálu Richarda Knolla 

Odkazy na rozhovory s ředitelem 43.ročníku Memoriálu Richarda Knolla Ing. Josefem Prokešem (Jihlavské listy, Deník Vysočina)

Výsledková listina z VP ohařů a ostatních plemen a odkaz na fotografie, MS Podlesí Borovná, 12. 8. 2017 

Odkaz na informace při nálezu uhynulého kusu černé zvěře

Nabídka štěňat plemene foxteriér hladkosrstý (vloženo 30. 7. 2017)

Odkaz na rozhovor s ředitelem 43. ročníku Memoriálu Richarda Knolla Ing. Josefem Prokešem v Deníku Vysočina dne 26. 7. 2017

Úplné znění nařízení SVS k Africkému moru prasak k 20. 7. 2017 

Propozice na vodní práce ohařů a ostatních plemen "O putovní pohár Jihlavského ježka" konané 12. 8. 2017 v MS Podlesí - Borovná 

Informace SVS ČR ze 14. 7. 2017 k Africkému moru prasat

Výsledková listina včetně fotografií z LZ ohařů, 8.7.2017, honitba Kříž 

Africký mor prasat - veterinární opatření (vloženo 1. 7. 2017)

Propozice na 43. ročník Memoriálu Richarda Knolla 

Africký mor prasat na území ČR 

Výsledková listina a fotografie z veřejné střelecké soutěže "O putovní pohár předsedy OMS Jihlava" LK 2x20+finále, konané 24. 6. 2017 na střelnici Jihlava-Stříbrný Dvůr

Výsledky a fotografie ze střelecké soutěže na LK konané 13. 5. 2017 na střelnici Jihlava - Stříbrný Dvůr 

Zápis ze zasedání MR OMS č. 6/2017

Propozice na LZ ohařů, 8. 7. 2017, honitba Kříž 

Informace ze Sboru zástupců ČMMJ konaného 10. 6. 2017 v Benešově 

Výsledková listina z BZ ohařů a ostatních plemen včetně fotogragií, MS Zbilidy, 10. 6. 2017 

Nabídka na bezkontaktní výcvik na černé zvěři 

Výsledková listina a fotografie ze zkoušek z norování nováčků, 27. 5. 2017, nora Záborná 

Zápis ze zasedání MR OMS č. 5/2017 

Propozice na BZ ohařů a ostatních plemen, 10. 6. 2017, MS Zbilidy 

Oznámení o konání sněmu OMS Jihlava v roce 2017 

Výsledková listina ze ZV ohařů a ostatních plemen včetně fotografií, 20. 5. 2017, MS Brtnice 

Propozice na ZN 27. 5. 2017, nora Záborná 

Výzva k účasti dětí ZŠ na okresním kole "Zlaté srnčí trofeje"

Chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře ulovené na území ORP Telč v hospodářském roce 2016 

Pozvánka na Chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2016/2017 v působnosti Magistrátu města Jihlavy 

Výsledky OP K4M konaného 29.4.2017 na střelnici v Batelově včetně fotografií 

Zápis ze zasedání MR OMS č. 4/2017 

Propozice na Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen konané 20. 5. 2017 v MS Brtnice 

Informace o termínu zkoušek z norování - nora Záborná 

Elektronická evidence tržeb a spolky 

Pozvánka na chovatelskou přehlídku trofejí do Havlíčkova Brodu 2017 

Fotografie z Jarního svodu loveckých psů 15. 4. 2017 

Pozvánka na veřejný střelecký závod -V.ročník O putovní pohár předsedy OMS na LK 

Informace o novela Zákona o myslivosti 449/2001 Sb.

Informace o fúzi společností ČMMJ (vloženo 6. 4. 2017)   

Zápis ze zasedání MR OMS č. 3/2017 

Oznámení o úmrtí pana Karla Karpíška, vloženo 15.3.2017 

Výsledky a fotografie ze zkoušek z myslivosti konané 11. 3. 2017 

Propozice na JS loveckých psů 15. 4. 2017  

Pozvánka na seminář "Myslivost, krajina a péče o zvěř"

Zápis ze zasedání MR OMS č. 2/2017 

43. ročník Memoriálu Richarda Knolla - leták 

Terminář činnosti OMS na rok 2017 

Zápis ze zasedání MR OMS č. 1/2017 

Termíny sčítání zvěře v roce 2017 

Zápis ze zasedání MR č. 10/2016  

Oznámení o úmrtí pana Františka Klimeše 

Informace KVS Kraje Vysočina pro rok 2017  

Informace o přípravném kurzu zkoušek z myslivosti 2017/2018 

Úřední dny v sekretariátu OMS do konce roku 2016 

Informace delegáta OMS Jihlava Ing. Josefa Prokeše ze zasedání SZ ČMMJ konaného 17. 11. 2016 v Benešově 

Zápis ze zasedání MR OMS č. 9/2016

Směrnice k propůjčování a udělování mysliveckého vyznamenání 

Fotografie z BZH 29. 10. 2016, MS Hybrálec 

Výsledková listina z BZH, 29.10.2016, MS Hybrálec 

Zpravodaj listopad 2016 

Metodika výkupu spodních čelistí selat černé zvěře za období od 1.11.2016 do 31.10.2017 

Pozvánka na XV. Svatohubertskou mši svatou a minikoncert lovecké hudby
a zpěvu, 13. 11. 2016
   

Nabídka štěňat JTK 

Výsledková listina z BZ 22. 10. 2016, MS Vysoké Studnice-Bítovčice-Věžnice 

Zápis ze zasedání MR č. 8/2016 

Výsledková listina z PZ ohařů, 15.10.2016, MS Nová Říše 

Propozice na BZH - 29.10.2016, MS Hybrálec 

Oznámenín o úmrtí Karla Jeserovského st. 

Propozice na BZ ohařů a ostat.plemen, 22.10.2016, MS Vysoké Studnice-Bítovčice     

Fotografie ze ZN, 1.10.2016, nora Záborná 

Výsledková listina ze ZN, 1.10.2016, nora Záborná 

Propozice na PZ ohařů, 15. 10. 2016, MS Nová Říše 

Propozice na ZN, 1.10.2016, nora Záborná 

Fotografie z PZ ohařů, 10. 9. 2016, MS Rohozná 

Výsledková listina z PZ ohařů, 10. 9. 2016, MS Rohozná 

SVS - informace k Africkému moru prasat 

Fotografie ze ZV ohařů a ostatních plemen, MS Hladov, 27. 8. 2016 

Výsledková listina ze ZV ohařů a ostatních plemen, MS Hladov, 27. 8. 2016 

Školení prohlížitelů zvěřiny 2016/2017 

Zápis ze zasedání MR č. 7/2016 

Propozice na ZV ohařů a ostatních plemen, MS Hladov, 27. 8. 2016 

Výsledková listina IV. ročníku závodu na loveckém kole o putovní pohár předsedy OMS Jihlava - Mysliboř 25. 6. 2016 

Výsledková listina z LZ ohařů a ostatních plemen konaných v MS Dušejov dne 9. 7. 2016 včetně odkazu na fotografie z akce 

Informace o zrušení kynologické akce - ZVP 13. 8. 2016 

Oznámení o úmrtí MUDr. Jana Štěpánka 

Zpráva o činnosti OMS přednesena předsedou OMS Ing. Josefem Prokešem na OS dne 16. 6. 2016 

Zápis ze zasedání OS dne 16. 6. 2016 

Usnesení z OS OMS Jihlava konaného 16. 6. 2016 

Propozice na LZ ohařů a ostatních plemen konané 9. 7. 2016 v MS Dušejov 

Informace ze zasedání sboru zástupců ČMMJ Praha ze dne 18. 6. 2016 

Zápis ze zasedání MR č. 6/2016 

Výsledková listina ze ZN 28. 5. 2016, nora Nepomuky 

Dovolená v sekretariátu OMS 

Pozvánka na střelecký závod "O putovní pohár předsedy OMS Jihlava na loveckém kole" pořádaný 25. 6. 2016 

Zrušení BZ ohařů a ostatních plemen plánované na 11.6.2016 v MS Zbilidy 

Informace ke zveřejňování účetních uzávěrek a výročních zpráv 

Propozice na BZ ohařů a ostatních plemen, Zbilidy 11. 6. 2016 

Výsledková listina ze ZV ohařů a ost.plemen, MS Rohozná, 21. 5. 2016 

Pozvánka na Česko-Slovenskou soutěž trubačů   

Zápis ze zasedání MR č. 5/2016 

Pozvánka na setkání českých fousků 

Pozvánka na CHP trofejí - Telč 2016 

Výzva k účasti dětí ZŠ na okresním kole "Zlaté srnčí trofeje" 

Pozvánka na zasedání sněmu OMS 2016  

Zápis ze zasedání MR OMS č. 4/2016 

CHP trofejí Jihlava 2016 - informace oddělení lesního hospodářství
a myslivosti Magistrátu města Jihlavy
 

Výsledková listina z OP na LK, Mysliboř 7. 5. 2016  

Výsledková listina z OP K4M, Batelov 23. 4. 2016 

Zrušení tel. čísla 567 161 305 do sekretariátu OMS  

Propozice na ZV ohařů a ostatních plemen, 21. 5. 2016, MS Rohozná   

Chovatelská přehlídka trofejí - Jihlava 2016 

Složení lektorů a zkušebních komisařů, kynologických a střeleckých rozhodčích 

Zápisy ze zasedání MR OMS 

Připomínky ČMMJ k novele zákona o myslivosti 

Propozice na JS loveckých psů konaný ve Ždírci dne 16. 4. 2016 

Plán kynologických akcí na rok 2016, poplatky, informace 

Ministerstvo zemědělství představilo novelu zákona o myslivosti 

Složení myslivecké rady, dozorčí rady a odborných komisí OMS   

Zajištění právní služby přes ČMMJ z.s. 

Návrh novely zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. včetně stanoviska ČMMJ zaslané na MZe ČR a následné odpovědi z Úřadu vlády ČR 


Vyjádření k odvolání Ing. Josefa Orlovského z funkce jednatele ČMMJ   

Oznámení o nepřítomnosti jednatelky v sekretariátu dne 29. 2. 2016 

Doplnění Termináře činnosti OMS o místa konání LZ, BZH, BZ, HZ, nácviky na norování   

Informace o ukončení pracovního poměru právníka ČMMJ JUDr. Kamila Mikuleckého   

Informace o odvolání Ing. Josefa Orlovského z funkce jednatele ČMMJ 

Změna termínu zahájení nového kurzu zkoušek z myslivosti 2016/2017 

Informace o přípravném kurzu zkoušek z myslivosti 2016/2017 

Pozvánka na myslivecký ples pořádaný 20.2.2016 MS Blatina Ždírec-Věžnička

Informace KVS Kraje Vysočina pro rok 2016 

Terminář činnosti OMS na rok 2016 

Vánoční a novoroční přání předsedy OMS na rok 2016 


Novela vyhlášky o době lovu jednotlivých druhů zvěře platná od 1.1.2016 

Oznámení o úmrtí 

Propagace myslivosti na ZŠ E. Rošického v Jihlavě   

Informace z volebního Sboru zástupců ČMMJ z.s. konaného dne 17.11.2015     

Nabídka pronájmu honiteb 

Fibropapilomatóza srnčí zvěře 

Pozvánka na seminář "Vliv mysliveckého hospodaření na škody zvěří"   

Fotografie z XIV. Svatohubertské mše svaté a minikoncertu lovecké hudby 

Metodika výkupu spodních čelistí selat černé zvěře střelené od 1.11.2015 do 31.10.2016 

Pozvánka na XIV. Svatohubertskou mši svatou a minikoncert lov.hudby a zpěvu, 15. 11. 2015 

Propozice na BZ ohařů a ostatních plemen, MS Vysoké Studnice, 24.10.2015 

Výsledková listina z PZ ohařů a ostatních plemen, 5.9.2015, MS Dolní Vilímeč 

Zkoušky z norování 3.10.2015, umělá nora Nepomuky -informace 


Výkup lišek od 1.9.2015, odběry vzorků na mor černé zvěře a parazitóz u spárkaté zvěře

Vypuštění zajíce polního do volné přírody 

Podzimní zkoušky 5.9.2015, MS Dolní Vilímeč 

Zkoušky z vodní práce 8.8.2015, MS Rančířov-Čížov - informace 

Výsledková listina a fotografie ze střeleckého závodu "O putovní pohár předsedy OMS Jihlava" na LK, střelnice Jihlava-Stříbrný dvůr, 27.6.2015 

Propozice na LZ ohařů a ostatních plemen, MS Dudín 4.7.2015 

Výsledková listina a fotografie z BZ ohařů a ostatních plemen, Zbilidy 13.6.2015 

Pozvánka na III. ročník střelecké soutěže "O putovní pohár předsedy OMS Jihlava" 

Propozice na BZ ohařů a ostatních plemen, Zbilidy 13. 6. 2015 

Informace ze zasedání Sboru zástupců ČMMJ, Žďár nad Sázavou 6. 6. 2015 

Fotografie ze zahájení chovatelské přehlídky trofejí v Telči dne 31. 5. 2015 

Výsledková listina a fotografie z OP brokem-Lovecký dvojboj-AT+LK, střelnice Stříbrný dvůr, 9.5.2015 

Výsledková listina a fotografie - ZN, 24.5.2015, nora Záborná 

Výsledková listina ZV, 16.5.2015, MS Dolní Vilímeč Č.les 

Petice na podporu zachování norování, vloženo 27. 5. 2015  

Zpráva předsedy OMS z volebního okresního sněmu konaného 20. 5. 2015 

Volební okresní sněm 2015 - program, zpráva předsedy, charakteristika kandidátů 

Změna v metodice výkupu spodních čelistí selat černé zvěře v roce 2015 

Výsledky a fotografie z OP K4M 25. 4. 2015 

Nabídka štěňat chesapeake bay retrievera, vloženo 20.4.2015 

Propozice na JS 18.4.2015 v MS Rohozná včetně pozvánky na "Myslivecký dětský den  

Terminář činnosti OMS na rok 2015 - aktualizace 

Do kynologických akcí na rok 2015 přidány nácviky na norování 

Informace z mimořádného zasedání Sboru zástupců konaného 21. 3. 2015 

Nabídka štěňat JTK, vloženo 3.3.2015 

Do kynol.akcí na rok 2015 doplněno místo konání 2.BZ, poplatky za zkoušky
a všeobecné informace
 

Změny termínu u kynol. akcí na rok 2015  - ZN, PZ 

Informace o přípravném kurzu zkoušek z myslivosti 2015/2016 

Termíny sčítání zvěře v roce 2015 

Informace KVS Kraje Vysočina pro rok 2015

Termín aplikace antip.léčiva spárkaté zvěři v roce 2015 

Děti ze ZŠ Rošického v Jihlavě pomáhají v zimě zvěři 

Plán střeleckých akcí na rok 2015 

Plán kynologických akcí na rok 2015 

Upozornění na chybu v době lovu zvěře v plánovacím kalendáři na rok 2015   

Nabídka štěňat jezevčíka hladkosrstého trpaslíčího, vloženo 5.1.2015 

Výkup lišek v roce 2015 

Informace o kurzu zkoušek pro myslivecké hospodáře 2015 

Informace o kurzu zkoušek z myslivosti rok 2015     

Metodila výkupu spodních čelistí selete černé zvěře platná od 1.11.2014 do 31.10.2015 

Fotografie z PZ konaných 27.9.2014 v MS Kamenice 

Fotografie z XIII.Svatohubertské mše svaté konané 16.11.2014 

Pozvánka na seminář k novému občanskému zákoníku 

Fotografie z X.ročníku VZ ohařů o putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina, MS Rohozná, 13.9.-14.9.2014 

Informace o zasedání Krajské koordinační rady Kraje Vysočina  29.9.2014 

Nabídka štěňat českého fouska 

Propozice a odkaz na místo konání PZ 27.9.2014, MS Kamenice 

Nabídka štěňat slove
nského kopova, vloženo: 15.9.2014  

Výsledková listina z VZ ohařů o putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina, Rohozná 13.9.-14.9.2014  

Nabídka štěňat foxteriéra hladkosrstého 

Bulletin - VZ ohařů o putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina  

Informace KVS z 27.8.2014  

Propozice a mapa místa konání a srazu ZV 30.8.2014  

Nabídka štěňat maďarského ohaře krátkosrstého  

Propozice na X.ročník VZ ohařů o putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina  

Propozice a mapa místa srazu SZVP 9.8.2014, MS Rančířov-Čížov  

Nabídka štěňat jezevčíka drs.stand.   

Propozice na LZ a mapa místa srazu 

Dovolená v sekretariátu OMS Jihlava 

Nácviky loveckých psů v oboře "Volský žlab"   

Zpráva předsedy OMS ze zasedání SZ ČMMJ dne 7.6.2014 v Benešově   

Propozice na BZ 14.6.2014, MS Zbilidy 

Metodika výkupu studijního materiálu selete prasete divokého v roce 2014 

Ukázka vzorových Stanov MS dle NOZ platného od 1.1.2014 

Nabídka štěňat jezevčíka dlouhosrstého st. 

Výkupní ceny zvěřiny v roce 2014-výkupna Salavice 

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybranou mysliveckou činnost v roce 2014 

Výsledky OP na LK 10.5.2014 včetně fofofrafiií, střelnice Mysliboř   

Startovní a výsledková listina ze ZV ohařů a ostatních plemen, MS Rohozná 17.5.2014 

Odkaz na novinky v myslivecké a související legislativě platné od 1.1.2014 - vyhlášky, NOZ 

Výsledky a fotofrafie z OP K4M 26.4.2014 

Nové zkoušební řády již v prodeji !!! 

Zkušební řády a směrnice pro získání lovecké upotřebitelnosti platné od 1.4.2014 

Do kynologických akcí na rok 2014 doplněno místo konání VZ "O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina včetně změny termínu konání    

Propozice na JS všech loveckých plemem 2014 

KVS - povinné odběry vzorků trusu spárkaté zvěře, krve a padlých kusů černé zvěře v roce 2014   

Poplatky za kynologické akce v roce 2014 

Terminář činnosti OMS na rok 2014 

Pozvánka na mezin. akademickou soutěž v mysliveckém troubení a vábení jelenů, Třešť 28.3.- 29.3.2014 

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření v roce 2014 

Fotografie ze zkoušek z myslivosti konaných 22.2.2014 

Myslivost a rybaření-téma na Rádiu Region 

Zpravodaj Leden 2014 

Termín aplikace antip.léčiva spárkaté zvěři v roce 2014   

K informacím KVS pro rok 2014 vložen text výzvy - povinný monitoring parazitóz u spárkaté zvěře 

Konzultační dny v Telči pro rok 2014 

Určení termínů sčítání zvěře pro rok 2014

Vyhláška č. 362/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 244/2002 Sb.   

Vyhláška č. 403/2013 Sb.,o době lovu jednotlivých druhů zvěře, platná od 1.1.2014   

Stanovy ČMMJ, z.s. platné od 1.1.2014 

Informace KVS pro rok 2014 - výkup lišek, léčivo pro spárkatou zvěř 

Plán kynologických akcí OMS Jihlava na rok 2014 

Nabídka štěňat JTK 

Přednášky na téma "Nový občanský zákoník a myslivecká sdružení"
  

Fotografie z XII. Svatohubertské mše svaté a minikoncertu lovecké hudby a zpěvu, 17.11.2013     

Pozvánka na XII. Svatohubertskou mši svatou a minikoncert lovecké hudby a zpěvu 17.11.2013   

Výsledková listina z PZ 12.10.2013, MS Háje Dušejov 

Výsledková listina ze ZN 5.10.2013, MS Nepomuky  

Vložena důležitá informace o snížení poplatku za přeškolení prohlížitelů zvěřiny v roce 2013 

Propozice a mapa místa srazu na BZH 19.10.2013, MS členů HS Puklice

Nabídka krmné řepy

Výsledková listina z PZ 28.9.2013, MS Rubášov-Radkov 

Výsledková listina z PZ 14.9.2013 včetně fotografií 

Propozice a mapa místa konání ZN 5.10.2013, MS Nepomuky 

Propozice a mapa místa konání PZ 28.9.2013, MS Rubášov-Radkov  

Propozice a mapa místa konání PZ 14.9.2013 MS Rohozná 

Informace o zrušení ZV 31.8.2013, MS Radkov-Rubášov 

Výsledková listina SZVP, MS Podlesí Borovná 10.8.2013  

Startovní a výsledková listina LZ ohařů a ostatních plemen MS Dudín 13.7.2013 

Fotografie z lesních zkoušek v MS Dudín konaných 13. 7. 2013

Přidané tiskopisy pro uživatele honiteb (žádosti, plná moc, návrh na změnu MH)   

Aktualizované tiskopisy pro uživatele honiteb Mysl /1 - Mysl /8 

Střelecký závod k 90. výročí založení ČMMJ   

Setkání na Rounecku    

Metodika výkupu spodních čelistí selete a bachyně prasete divokého daná OMS          

Termín školení prohlížitelů zvěřiny 2013   

Fotografie z BZ 15.6.2013 MS Zbilidy   

Fotografie z Okresního sněmu OMS Jihlava 30. 5. 2013   

Výsledková listina z BZ 15. 6. 2013 

Propozice a mapa místa konání LZ 13. 7. 2013 

Informace ze Sboru zástupců v Praze dne 8. 6. 2013     

Výsledková listina ze ZN 1.6.2013 nora Záborná 

Informace z OS OMS Jihlava ze dne 30.5.2013  

Výkupní ceny zvěřiny pro rok 2013     

Otevřena největší myslivecká prodejna na Vysočině 

Propozice a mapa místa konání ZV 18.5.2013 MS Rohozná 

Propozice na JS 27.4.2013 Penzion Rytířsko 

Pozvánka na CP v CS OMS Kroměříž 

Pozvánka na klubovou výstavu anglických ohařů, Slavkov u Brna 

Pozvánka na CP v K4M Prachatice 20.4.2013  

Pozvánka na střelecký závod na loveckém kole    

Nové ceníky trezorů a zbraňových skříní 

Výzva k účasti na akci "Čistá Vysočina 2013" 

Záznam prezentace přednášky JUDr. Ing. Dr. Martina Flory - právní uplatňování škod zvěří- 7.2.2013 kino Dukla   

Do Termináře činnosti OMS na rok 2013 doplněny nácviky na noře v Záborné 

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích pro rok 2013 

Upozornění na nepřítomnost jednatelky v Telči dne 11.3.2013 

Výsledky zkoušek z myslivosti adeptů kurzu 2012/2013 včetně fotografií 

Kurz zkoušek pro myslivecké hospodáře 2013 

Terminář činnosti OMS Jihlava na rok 2013 

Zpravodaj leden 2013   

Kontakty na prodejce krmné soli  

Čeští fousci z Rančířova   

Termíny sčítání zvěře v roce 2013 

Výkup lišek v I. pololetí roku 2013   

Termín a podmínky aplikace antip.léčiv v roce 2013 

Konzultační dny v Telči v roce 2013 

Plán kynologických akcí na rok 2013 

Odkaz na myslivecký web s fotografiemi z XI. Svatohubertské mše svaté 

Možná přijdou i myslivci  

O myslivosti na základní škole    

Reprezenrační fotografická dárková publikace  

Nabídka zbraňových skříní  

Fotografie z XI. Svatohubertské mše svaté a koncertu lovecké hudby a zpěvu 2012   

Výsledková listina z BZ 27.10.2012 MS Hybrálec 

Výsledková listina z BZH 20.10.2012 MS Hybrálec 

Výsledková listina z PZ 13.10.2012 MS Markvartice 

Propozice a mapa místa konání a srazu BZ 27.10.2012 MS Hybrálec 

Pozvánka na XI. Svatohubertskou mši a koncert lovecké hudby a zpěvu 2012     

Výsledková listina ZN 6.10.2012 MS Ochoz Záborná 

Propozice a mapa místa konání a srazu BZH 20.10.2012 MS Hybrálec 

Propozice a mapa místa konání a srazu PZ 13. 10. 2012 MS Markvartice 

Fotografie pana Tomka ZN Nepomuky 2. 6. 2012      

Výsledková listina PZ 30. 9. 2012 MS Rubášov-Radkov 

Propozice a mapa místa konání ZN 6. 10. 2012 MS Ochoz Záborná 

Odkaz na fotobanku Klubu fotografů přírody při ČMMJ     

Výsledková listina ZV 15. 9. 2012 MS Rubášov-Radkov 

Místo sdružení - spolky 

Propozice a mapa místa sraru a konání PZ 30. 9. 2012 MS Rubášov- Radkov 

15. ročník Memoriálu Milo��e Šejnohy
 

Petiční výzva "Za obnovu zemědělské krajiny" 

Výsledková listina PZ 8.9.2012 MS Rohozná 

Školení prohlížitelů zvěřiny zrušeno

 

II.Praktický výcvik ve střelbě    

Propozice a mapy místa konání (srazu) ZV 15. 9. 2012 MS Rubášov-Radkov 

Propozice a  mapa místa konání PZ 8. 9. 2012 MS Rohozná 

Výsledková listina ze SZVP konané 11. 8. 2012 v MS Podlesí Borovná 

Změna výkupní ceny zvěřiny od 1.8.2012 (sb.místo Salavice) 

Propozice a mapa místa konání SZVP dne 11.8.2012 v MS Podlesí Borovná 

Výsledková listina z LZ v MS Dudín dne 7.7.2012 

Fotografie z LZ v MS Dudín dne 7. 7. 2012   

Fotografie z BZ v MS Zbilidy dne 16. 6. 2012


Zpráva předsedy OMS Jihlava včetně usnesení z OS 14. 6. 2012  

Výsledková listina BZ 16. 6. 2012, MS Zbilidy 

Zemřel Prof. Ing. Josef Hromas     

Oznámení o konání OS OMS Jihlava 2012 

Propozice a mapa místa konání LZ 7. 7. 2012 Dudín 

Propozice a mapa místa konání BZ 16. 6. 2012 

Zpráva z MS     

Oznámení   

Startovní a výsledková listina ZN 2. 6. 2012 Nepomuky 

Výsledky ZV 19. 5. 2012  MS Rohozná 

Výsledky OP LK 2012 

I. praktický výcvik ve střelbě 2012/13  

Výsledky OP K4M 2012 

Fotgrafie ze zkoušek vloh 2012 v Rohozné    

Změna výkupní ceny zvěřiny r.2012 - výkupna Salavice  


Přihláška na JS   

Výkupní ceny zvěřiny pro rok 2012 

Propozice a mapa místa konání ZV Rohozná 19. 5. 2012 

Informace o výstavě fotografií     

Jarní svod 2012  
  
 Pozvánka OMS Žďár nad Sázavou na CHP trofejí 

Přihláška na letní tábor 

 Výzva k účasti na akci "Čistá Vysočina 2012" 

Podrobnosti a další fotky ze zkoušek z myslivosti kurzu 2011/2012     

Rozvrh hodin kurzu zkoušek z myslivosti 2012/2013   

Terminář činnosti OMS Jihlava na rok 2012   

Kynologické akce OMS Jihlava v roce 2012   

Závazný předpis pro použití ocelových broků