Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Domů

Uvodní strana mysliveckého spolku


 

Sekretariát OMS nabízí ke koupi myslivecké kalendáře na rok 2021

(objednat lze telefonicky nebo e-mailem)
stolní á 80,-Kč
nástěnný á 130,-KčOMS Jihlava přijímá přihlášky do nového kurzu zkoušek z myslivosti,

                                   který bude zahájen cca leden, únor 2021 - více zde                                                                     Nová e-mailová adresa OMS Jihlava platná od 1. 6. 2020:

omsji@omsji.cz
 Okresní myslivecký spolek Jihlava

Okresní myslivecký spolek Jihlava spolupracuje s mysliveckými sdruženími hospodařícími ve 104 uznaných honitbách. Pro tyto honitby s výměrou 107 787 ha jsou místně příslušnými orgány státní správy Magistrát Statutárního města Jihlavy a Městský úřad Telč.

Honitby jihlavského okresu leží v kopcovité krajině ve výšce od 500 m do 837 m nad mořem. Jedna třetina honební plochy je pokryta lesy, lesíky a rozsáhlými lesními porosty hlavně smrkovými. Dalších cca 60% honební plochy pokrývá zemědělská půda, přibližně 2% tvoří vodní plochy potoků, řek a rybníků a zbytek (přibližně 3%) je evidován jako ostatní plocha.
V honitbách se hospodaří se spárkatou zvěří jelení, daňčí, mufloní, srnčí a černou.
Z drobné zvěře je normován zajíc a bažant.


Hlavním posláním Českomoravské myslivecké jednoty je zachování a ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře a myslivost, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot.
Tyto činnosti jsou neoddělitelně spojeny s aktuální žádoucí regulací početních stavů populací jednotlivých druhů volně žijící zvěře tak, aby živelný nárůst početních stavů jednoho druhu zvěře nebyl limitujícím faktorem pro zachování či přirozený vývoj ostatních druhů zvěře a jsou jediným omezujícím nebo likvidujícím pozitivním způsobem nenahraditelných aktivit člověka v přírodě, zemědělství, rybářství, lesnictví a ochraně přírody.

 

Zatímco naše myslivost je doma většinově odsuzována jako spíše negativní jev, v Evropě je odborníky dávána za příklad ostatním zemím a vyznamenávána jako vysoce pozitivní činnost v lidmi jinak spíše devastované přírodě.


Okresní myslivecká rada se schází vždy druhé úterý v měsíci.
Okresní dozorčí komise se schází vždy třetí středu v sudém měsíci.
Evidence návštěv na webech OMS Jihlava

Fotogalerie