Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Informace krajské veterinární správy > Africký mor prasat

Africký mor prasa

Vloženo 12.10.2020
Vážení,
 
dovoluji si vám zaslat informaci týkající se aktuální situace výskytu afrického moru prasat (dále jen „AMP“) v okolních zemích a s tím spojeného zvýšeného rizika možného dalšího šíření této nákazy, a zároveň Vás požádat o zintenzivnění spolupráce v této věci.
 
Z hlediska České republiky (dále jen „ČR“) jsme doposud spatřovali největší nebezpečí v šíření nákazy v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Nejnovějším rizikem je výskyt AMP u prasat divokých v Německu, kde se AMP vyskytuje ve východní části na hranici s Polskem a další šíření nákazy zatím nelze jasně předvídat. Riziko zavlečení a následné setrvání AMP výrazně stoupá v oblastech s vysokou populační hustotou prasat divokých, proto v ČR nadále zůstávají v platnosti mimořádná veterinární opatření vyhlášená v roce 2018. Je velmi důležité plošné snižování stavu populace prasat divokých a při této činnosti je úloha samotných myslivců a uživatelů honiteb zcela zásadní. Nadále také platí celoplošný zákaz přikrmování a omezení vnadění prasat divokých, stejně tak i dovoz veškerých částí těl prasat divokých z oblastí s výskytem AMP.
 
U prasat divokých je důležité důsledné vyhledávání, laboratorní vyšetřování a bezpečná likvidace kadáverů uhynulých prasat divokých na celém našem území. Jak se prokázalo i v případu výskytu AMP v ČR, o úspěšnosti zásahu proti nákaze totiž rozhoduje včasnost odhalení prvního případu a rychlost zásahu. Z tohoto důvodu znovu připomínáme, že platí povinnost oznámit nález uhynulého prasete divokého místně příslušné krajské veterinární správě (dále jen “KVS“), za což náleží oznamovateli tzv. „nálezné“ ve výši Kč 2 000, které je vypláceno KVS za podmínky zajištění laboratorního vyšetření vzorku na AMP. Přestože se nákazová situace v okolních zemích stále zhoršuje tak v našem kraji bylo v letošním roce (konec srpna 2020) odevzdáno k vyšetření méně kadáverů, než tomu bylo v loňském roce, kdy jich bylo odevzdáno 47 kusů. V letošním roce evidujeme pouze 36 kusů a situace vypadá v okresech kraje následovně:
 
Havlíčkův Brod            12 ks
Jihlava                           9 ks
Pelhřimov                      3 ks
Třebíč                          10 ks
Žďár nad Sázavou          2 ks
 
Upozorňuji, že kromě nalezených uhynulých divočáků lze odevzdávat i vzorky z kadáverů divokých prasat nalezených usmrcených dopravními prostředky. Přestože Policie eviduje těchto střetů v kraji několik desítek, tak se to v počtu vzorků dodaných k vyšetření výrazně neprojevilo. Stále také platí možnost odebrat vzorky s odběrovou sestavou, kterou si lze vyzvednout na OMS nebo na pracovištích KVS a kadáver místo svozu do SVÚ nebo asanačního podniku zlikvidovat na místě nálezu. 
 
S reálným nebezpečím zavlečení AMP na naše území úzce souvisí i způsob uskladnění a uvolňování zvěřiny, která by se v případě plošného výskytu AMP musela pozastavovat v chladírenském zařízení kde by byla skladována do obdržení negativního výsledku vyšetření na AMP. Podle §5 vyhlášky 289/2007 je povinnost zařízení ke krátkodobému uložení ulovené zvěřiny uváděné na trh (tedy prodávané mimo myslivecký spolek) registrovat u KVS, registrační poplatek je 100 Kč. Tato povinnost se vztahuje na dosud nezaregistrovaná zařízení, ale také na nově zbudovaná zařízení, na která bude čerpána dotace podle NV č. 30/2014. S registrací raději neotálejte, v případě nákazy bude z důvodu zajištění dosledovatelnosti zvěřiny možno využívat pouze zařízení, která byla pro uchovávání těl volně žijící zvěře zaregistrována. Formulář SVS k registraci chladícího zařízení přikládám k e-mailu.
 
Pevně věřím, že si všichni uvědomujete závažnost celé situace a naše dosavadní spolupráce bude i nadále úspěšně pokračovat. 
 
 
MVDr. Bc. Pavel Brávek
vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat
Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 01 Jihlava
 
p.bravek.kvsj@svscr.cz
T:  +420 567 570 244
M: +420 724 342 321
cid:image001.jpg@01D5F620.5FCD3CD0


Odkaz na pokyny při nálezu uhynulého kusu černé zvěře
http://www.africkymorprasat.cz/


Odkaz na informace SVS ČR ze 14. 7. 2017

http://eagri.cz/public/web/file/542078/_43587_2017_MZE_17212.pdf