Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Informace krajské veterinární správy > Aktuální informaci ohledně evidence a výplaty zástřelného za ulovená divoká prasata v souvislosti s

Aktuální informaci ohledně evidence a výplaty zástřelného za ulovená divoká prasata v souvislosti s nově zavedeným monitoringem Aujeszkyho choroby.
(vloženo 16. 10. 2017)

Zástřelné bude krajská veterinární správa (KVS) vyplácet pouze fyzické osobě (lovci) jakmile z laboratoře SVÚ obdrží  informaci o příjmu vzorku k laboratornímu vyšetření .

2.       Zástřelné vyplácí KVS, na jejímž území kde bylo prase divoké uloveno. To platí i pro naháňky, kdy na žádance lze vyplnit při stejném čísle katastru více vzorků (v kolonce identifikace ulovených kusů pak kromě čísla plomby uvádějte vždy i jméno lovce), o zástřelné si každý lovec požádá na KVS sám (platí i pro hosty na naháňkách).

3.       Žádost o zástřelné lze doručit přímo na KVS do Jihlavy nebo na jakékoliv její pracoviště v okresech HB, PE, TR a ZR.  Žádost musí být podepsána lovcem a lze ji poslat poštou nebo předat osobně (elektronická žádost je dostatečná pouze tehdy, bude-li podepsána elektronickým podpisem).

4.       Žádosti o zástřelné lze doručit jako individuální na každé střelené prase, nebo i hromadné. Z důvodu zjednodušení administrativy doporučujeme, aby lovci kteří loví černou zvěř pravidelně předkládali hromadné žádosti, kdy na zadní straně žádosti uvedou seznam plomb všech střelených kusů za určité časové období.

5.       Upravená žádanka je přiložena, došlo k jejímu zjednodušení (např. GPS není povinný údaj, z identifikace kusů bylo vypuštěno pohlaví a věk). Aby na KVS nedocházelo k problémům při spárování žádanky a žádosti vyplňujte oba dokumenty úplně a čitelně, zvláště si před předáním žádosti zkontrolujte, že souhlasí číslo plomby na obou dokumentech a je správně zadáno číslo účtu, na který má být zástřelné proplaceno. Zástřelné v hotovosti se nevyplácí.

 

V příloze Vám zasílám také informační leták pro lovce ohledně nově zavedeného monitoringu, který je rovněž umístěn webových stránkách SVS: https://www.svscr.cz/amp-postupy-pri-nalezu-uhynuleho-divokeho-prasete-a-pri-lovu/

 

S pozdravem,

 

MVDr. Pavel Brávek

vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat

Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina

Rantířovská 22, 586 01 Jihlava

 

p.bravek.kvsj@svscr.cz

T:   +420 567 570 244

F:   +420 567 331 636

M: +420 724 342 321

Přiložené dokumenty

 ACH_informace_k_monitoringu (pdf - 136,15 KB)
 Objednavka_NOVA (docx - 45,34 KB)
 Zadost-o-proplaceni-ulovenych-divokych-prasat-2017-10-06_zastrelne (doc - 104,96 KB)