Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Informace krajské veterinární správy > Použití antiparazitik u spárkaté zvěře - zima 2021

Použití antiparazitik u spárkaté zvěře - zima 2021

Myslivci a přátelé myslivosti,
 
tento rok se pomalu chýlí ke svému konci a jako každoročně se blíží období provádění antiparazitárního ošetření spárkaté zvěře v honitbách. V posledních letech se z různých důvodů od preventivního odčervováni téměř ustoupilo, což se negativně projevilo ve zvýšeném výskytu střečkovitosti hlavně u srnčí zvěře.
 
Toto ošetření je povoleno stále provádět, ale už ne jako preventivní, ale pouze jako cílené po předložení podkladů, které nezbytnost použití antiparazitik u volně žijící zvěře potvrzují. Těmito podklady pro zimu 2021 je provedené  parazitologického vyšetření minimálně 30% veškeré ulovené spárkaté zvěře (kromě prasete divokého) v honitbě za tento rok. Aby bylo možné přípravky použít musí být nález parazitů potvrzen u minimálně 30% vyšetřených vzorků.  Jako doklad o provedení vyšetření je u střečkovitosti třeba doložit potvrzení proškolené osoby (případně soukromého veterináře), u vnitřních parazitů pak laboratorní protokoly s nálezem silné invaze parazitů v trusu.  
 
V roce 2021 bude možné antiparazitární přípravky použít pouze v termínu od 1.2. do 21.2.2021 za podmínek stanovených metodikou kontroly zdraví (MKZ) pro rok 2021. Připomínám že došlo ke změně u termínu podání žádosti o povolení použití přípravků, kterou je nutné podat na místně příslušnou krajskou veterinární správu (KVS) nejpozději do 31.12.2020. K žádosti je nutné doložit dokumentaci dokládající splnění podmínek použití přípravku (tj. počet ulovené spárkaté zvěře, potvrzení o provedených parazitologických vyšetřeních a pozitivních nálezech). Žádost posílejte písemně v obálce na adresu Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22, 586 01 Jihlava nebo elektronicky na podatelnu KVS posta.kvsj@svscr.cz Žádost lze předat i osobně na pracovištích KVS v okresech.
 
Po zhodnocení předložené dokumentace vám KVS vystaví písemné povolení k použití antiparazitárních přípravků, takže je už v žádosti nutné přesně specifikovat kam má být povolení zasláno.
 
Podmínky pro cílené antiparazitární ošetření a postup při použití antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře v únoru 2021 v celém znění z MKZ pro rok 2021 posílám v příloze tohoto e-mailu.
 
 
Děkuji za spolupráci a myslivosti zdar.
 
MVDr. Bc. Pavel Brávek
vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat
Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 01 Jihlava
 
p.bravek.kvsj@svscr.cz
T:  +420 567 570 244
M: +420 724 342 321
cid:image001.jpg@01D5F620.5FCD3CD0

Přiložené dokumenty

 Odcerveni-sparkate-zvere-zima-2021 (docx - 303,84 KB)