Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Informace krajské veterinární správy > Ujednocení podmínek pro vnadění černé zvěře a proplácení zástřelného za černou zvěř v celém ČR (10.1

Ujednocení podmínek pro vnadění černé zvěře a proplácení zástřelného za černou zvěř na celém území ČR.
(vloženo 11.10.2017)V rámci celé ČR došlo změnou mimořádných veterinárních opatření k ujednocení podmínek pro vnadění černé zvěře, kdy na jedno vnadiště je možné vyložit 20kg potravy a na 100 ha honitby je možné provozovat 2 vnadiště (změna MVO je v příloze).

 

2.     Další změnou platnou od 10.10.2017 je změna metodiky kontroly zdraví pro rok 2017, která se týká proplácení zástřelného za černou zvěř na celém území ČR, tedy včetně Kraje Vysočina.

 

Byly vytvořeny dva nové kódy :

 

1. EpI300 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)

 

Sérologicky se vyšetřují všechna odlovená prasata divoká na celém území České republiky vyjma ulovených divokých prasat, která jsou vyšetřována na africký mor prasat v souladu s kódy EpI500 a EpI501.

 

2. EpI180 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT – prasata divoká – zástřelné

 

U všech odlovených divokých prasat, ze kterých byl odeslán vzorek na vyšetření pod kódem EpI300. Nárok na zástřelné se nevztahuje na odlovená divoká prasata, za které již bylo vyplaceno zástřelné pod kódy EpI170, EpI171 a EpI172.

 

Za každý střelený kus černé zvěře ze kterého bude dodán do laboratoře vzorek barvy na vyšetření Aujeszkého choroby (ACH) bude vyplaceno zástřelné ve výši 1000 Kč. Vyšetření je hrazeno ze státního rozpočtu. Vzorky barvy (stačí 5-10 ml) dodávejte v těsných nádobách (nejlepší jsou plastové zkumavky, které si lze objednat a vyzvednout na příjmu SVÚ Jihlava) a s objednávkou na vyšetření EpI300, kterou si vyplní střelec sám přímo do SVÚ Jihlava, případně SVÚ Praha a Olomouc. Po obdržení výsledku vyšetření si lze formou vyplněné žádosti se zaškrtnutím kódu EpI180 požádat o zástřelné na pracovištích KVS (Objednávka laboratorního vyšetření a žádost o zástřelné jsou v příloze).

 

3.     Poslední poznámka se týká monitoringu klasického moru prasat (KMP). Ten bude pokračovat paralelně s monitoringem ACH, tzn. dodržujte že minimálně každé 20. střelené prase bude vyšetřeno kromě ACH i na KMP. V těchto případech před dodáním vzorku barvy na SVÚ kontaktujete nejbližší pracoviště KVS (HB, JI, PE, TR a ZR) a nechte si vypsat žádanku na mor potvrzenou  úředním veterinárním lékařem. Vyšetření na obě nákazy lze v laboratoři udělat z toho samého vzorku barvy (minimálně 10 ml).

 

Děkuji za spolupráci.

 

Myslivosti zdar.

 

MVDr. Pavel Brávek

vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat

Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina

Rantířovská 22, 586 01 Jihlava

 

p.bravek.kvsj@svscr.cz

T:   +420 567 570 244

F:   +420 567 331 636

M: +420 724 342 321