Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Kurz zkoušek z myslivosti > Výsledky zkoušek z myslivosti konané 27. 1. 2018

Závěrečná zkouška z myslivosti konaná 27. 1. 2018 v Restauraci Kozlovna Krystal, Jihlava.

K závěrečné zkoušce se dostavilo 14 adeptů, kteří splnili všechny požadavky platné směrnice pro pořádání kurzu a zkoušek z myslivosti.

Výsledky:
Prospělo s vyznamenáním 5 adeptů
Prospělo 6 adeptů
Neprospěli 3 adepti (1 z jednoho předmětu, 2 z více předmětů)
Celkem při zkoušce obstálo 11 adeptů

Dva nejlepší adepti, kteří byli hodnocení ze všech zkušebních předmětů známkou výborně, byli slavnostním pasováním přijati mezi myslivce.

Opravný termín pro neúspěšného adepta z předmětu č. III Zoologie a biologie byl stanoven na 5. 3. 2018.

Fotografie ze zkoušek naleznete níže.
Autor: Ing. Karel Ženíšek