Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Kynologie > Nácviky loveckých psů v Oboře Volský žlab (Přibyslav-Ronov nad Sázavou

N á c v i k y  l o v e c k ý c h  p s ů

V oboře Volský žlab (Přibyslav-Ronov nad Sázavou) probíhají nácviky loveckých psů od 1.června 2014 pro zkoušky dle Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti  platného od 1.dubna 2014.

1. Norování:   a)  začátečníci

                      b)  pokročilí - kondiční výcvik

Sraz účastníků každou neděli od 9,00 hodin na noře, o pořadí rozhodují normistři, nácvik pouze s vyloučením laické veřejnosti, zákaz fotografování

Kontakt: Dušan Čejka                               720730588

              Karel Bukovjan                            777336721

2. Stopy: délka stopy 500-550 kroků, příprava na BZH, HZ

3. Barva: délka barvy 500-550 kroků, 0,3 l barvy na trasu, příprava na  - LZ, BZ 

4. Chování u střelené zvěře:  příprava na  BZH, HZ (max. nácviku doba 5 minut)

5. Ochota k práci na černou zvěř: příprava na HZ  (max. nácviku doba 10 minut)

Kontakt: Karel Bukovjan                            777336721

Podmínky pro nácviky:

a)     platná vakcinace psa proti vzteklině (Očkovací průkaz, Pas)

b)     včasné nahlášení účasti na kontaktní mobily

c)     zavírání hlavní brány po každém průjezdu vozidla

b)     parkování vozidel na louce u rybníka

Ronov nad Sázavou dne 26.května 2014

Doc.MVDr.Karel Bukovjan,CSc.,