Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Kynologie > Plán kynolog.akcí na rok 2018, informace, poplatky

Plán kynologických akcí na rok 2018, informace, poplatky

22.4. Jarní svod loveckých psů 8:00 Ždírec
19.5. Zkoušky vloh ohařů a ostat. plemen - zde 8:00 Hladov
26.5. Zkoušky z norování - zde 8:00 nora Nepomuky
16.6. Barvářské zkoušky ohařů a ost. plemen 8:00 Zbilidy
7.7. Lesní zkoušky ohařů a ost. plemen - zde 8:00 honitba Kříž
11.8. Zkoušky z vodní práce oh. a ost. pl."O put. pohár Jihl.ježka" - zde 8:00 Knínice
1.9. Podzimní zkoušky ohařů a ost. plemen - zde 8:00 Knínice
15. - 16. 9. Všestranné zkoušky ohařů "O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina"- zde 8:00 Brtnice/honitba Kříž
28.9. Barvářské zkoušky ohařů a ost. plemen - zde 8:30 Kamenice
6.10. Změna místa konání!!! Zkoušky z norování - zde 8:30 nora Obora Volský Žlab
13.10. Podzimní zkoušky ohařů a ost. plemen 8:00 Rohozná
27.10. Barvářské zkoušky honičů - zde 8:00 Hybrálec
Dle požadavků Individuální zkouška z norování    
Nácviky:
ZN 1. termín: nora Nepomuky: vždy pátky od 16:00 hod., 27.4.,4.5.,11.5.,18.5., normistr Jiří Šafránek, tel. 724 234 011
      2. termín: nora Záborná: vždy čtvrtky od 16:00 hod., 13.9., 20.9.,27.9.,4.10., normistr: Ondřej Mokrý, tel. 608 178 384
LZ  - 24. 6. a 1. 7. na základě předchozí domluvy s p. Vlkem, tel. 739 038 413
ZVP a PZ konané v HS Knínice - dle zájmu vůdců vždy po předchozí domluvě s p. Vaňáskem, tel. 774 096 214

Přihlášky se podávají do sekretariátu OMS Jihlava (elektronicky, osobně, poštou).
Uzávěrka přihlášek je 1 měsíc před termínem jednotlivých zkoušek.
Tiskopisy přihlášek na JS a zkoušky naleznete dole v příloze.
Přihlášku na zkoušky stačí vyplnit pouze 1x!

Na zkoušky jsou přednostně přijímáni vůdci - členové ČMMJ z okresu Jihlava, dále vůdci - členové  ČMMJ mimo okres Jihlava (kraj, ČR) a následně vůdci – nečlenové ČMMJ, kteří budou vyrozuměni 10 dní před konáním zkoušek.

Zkoušky budou pořadatelem zrušeny v případě, že měsíc před konáním zkoušek nebude přihlášeno a zaplaceno 50% možných účastníků zkoušek.

Poplatek musí být zaplacen současně při podání přihlášky v sekretariátu OMS nebo poštovní poukázkou na naší adresu a nebo na účet OMS Jihlava: 672406003/0300, VS: tetovací číslo psa a do poznámky uvést příjmení vůdce.  U vůdců (členů ČMMJ mimo okres Jihlava) bude při nástupu provedena kontrola členství v ČMMJ.   Pes, za kterého nebyl poplatek zaplacen, nebude ke zkouškám připuštěn. V den konání zkoušek před samotným zahájením uhradí vůdce uživateli honitby nájem ve výši 100,- Kč/ psa. 
Ke zkoušce budou připuštěni pouze klinicky zdraví jedinci - zodpovídá majitel psa.
Za neúčast na zkouškách se poplatek nevrací.  Za nemoc se nepovažuje hárání
u fen.

Poplatky za kynol.akce v roce 2018 (údaje v Kč)

  JS ZV BZ BZH ZN PZ LZ ZVP VZ  
Člen ČMMJ 200 500 600 600 600 600 700 600 1500  
Nečlen ČMMJ 400 1000 1200 1200 1200 1200 1400 1200 3000  

Přihláška na JS - zde
Přihláška na kynologické zkoušky - zde