Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Kynologie > plán kynologických akcí na rok 2020, informace, poplatky, přihláška

Plán kynologických akcí na rok 2020, informace, poplatky, přihlášky


zrušen Jarní svod loveckých psů 8:00 Čížov - Hotel Býk
30.5. Zkoušky vloh ohařů a ostat. plemen - zde 8:00 Rácov-Lovětín
zrušeny Zkoušky z norování 8:00 nora Nepomuky
zrušeny Barvářské zkoušky ohařů a ost. plemen 8:00 Zbilidy
4.7. Lesní zkoušky ohařů - zde 8:00 Zbilidy
15.8. Zkoušky z vodní práce oh. a ost. pl."O put. pohár jihl.ježka"- zde 8:00 Větrný Jeníkov
5.9. Podzimní zkoušky ohařů a ost. plemen - zde 8:00 Bohuslavice
12.-13.9. VZ ohařů O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina 8:00 OMS Havlíčkův Brod
19.9. Barvářské zkoušky ohařů a ost. plemen - zde 8:00 Kamenice
10.10. Zkoušky z norování - zde 8:00 nora Záborná
17.10. Podzimní zkoušky ohařů a ost. plemen - zrušeny 8:00 Mrákotín
24.10. Barvářské zkoušky honičů - zrušeny 8:00 Kamenice
31.10. Zkoušky z vyhledávání a vyhánění zvěře - zrušeny    
Dle požadavků Individuální zkouška z norování (IZN)    


Přihlášky se podávají do sekretariátu OMS Jihlava (elektronicky, osobně, poštou).
Uzávěrka přihlášek je 1 měsíc před termínem jednotlivých zkoušek.
Tiskopisy přihlášek na JS a zkoušky naleznete dole v příloze.
K přihlášce na zkoušky nutno doložit oboustrannou kopii PP.

Na zkoušky jsou přednostně přijímáni vůdci - členové ČMMJ z okresu Jihlava, dále vůdci - členové  ČMMJ mimo okres Jihlava (kraj, ČR) a následně vůdci – nečlenové ČMMJ, kteří budou vyrozuměni 10 dní před konáním zkoušek.

Zkoušky budou pořadatelem zrušeny v případě, že měsíc před konáním zkoušek nebude přihlášeno a zaplaceno 50% možných účastníků zkoušek.

Poplatek musí být zaplacen současně při podání přihlášky v sekretariátu OMS nebo poštovní poukázkou na naší adresu a nebo na účet OMS Jihlava: 672406003/0300, VS: tetovací číslo psa a do poznámky uvést příjmení vůdce.  U vůdců (členů ČMMJ mimo okres Jihlava) bude při nástupu provedena kontrola členství v ČMMJ.   Pes, za kterého nebyl poplatek zaplacen, nebude ke zkouškám připuštěn. V den konání zkoušek před samotným zahájením uhradí vůdce uživateli honitby nájem ve výši 100,- Kč/ psa. 
Ke zkoušce budou připuštěni pouze klinicky zdraví jedinci - zodpovídá majitel psa.
Za neúčast na zkouškách se poplatek nevrací.  Za nemoc se nepovažuje hárání
u fen.

Poplatky za kynol.akce v roce 2020  (údaje v Kč)

  JS ZV BZ BZH ZN PZ LZ ZVP VZ  
Člen ČMMJ 200 500 600 600 600 600 700 600 1500  
Nečlen ČMMJ 400 1000 1200 1200 1200 1200 1400 1200 3000  

Přiložené dokumenty

 Prihlaska-na-JS (rtf - 45,34 KB)
 Prihlaska-na-zkousky-pro-lovecke-psy (docx - 23,45 KB)