Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Organizační informace pro MS a členy ČMMJ

Na této stránce jsou odkazy na informace určené pro myslivecká sdružení. Stránka obsahuje důležité adresy, odkazy a zprávy pro MS další uživatele honiteb a členy ČMMJ.

Co nového!

Smuteční oznámení - vloženo 10.6.2020
Novelizace Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. připravena k předložení do meziresortního řízení (vloženo 23.1.2020)
Terminář činnosti OMS na rok 2020
Opatření obecké povahy - MZe-SVS
Oznámení o úmrtí pana Vincenta Markuše (26.11.2019)
Informace ze Sboru zástupců konaného 15.11.2019 v Brně
Pozvánka na seminář o vábení zvěře - Mrákotín 15.11.2019
Doporučení MZe k předcházení škodám v honitbách
Školení mysliveckých hospodářů
Zpoplatnění parkoviště před budovou firmy GEO-ING Jihlava
Podpora biopásů pro koroptve
Informace předsedy OMS ze zasedání SZČMMJ dne 8. 6. 2019
Pozvánka na seminář "Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na ochranu drobné zvěře" konaný již tento čtvrtek 25. 4. 2019 a 26. 4. 2019 v Jihlavě
Pozvánka na Mysliveckou mši (vloženo 1.3.2019)
Pozvánka na seminář "O myslivosti, zvěři a řádu sv. Huberta"
Terminář činnosti OMS na rok 2019
Petice proti intenzivnímu zemědělskému využívání krajiny
Zvýšení členských příspěvků od roku 2019
Na myslivecké téma v magazínu EPOCH TIMES
Informace ze zasedání sboru zástupců ČMMJ konaného 9. 6. 2018
Pozvánka na seminář "Co se zvěřinou a další problémy myslivosti"
Pozvánka na CHP trofejí 2018 - ORP Telč
Pozvánka na CHP trofejí 2018 - ORP Jihlava
Osvobození spolků od poplatků
Vloženy samostatné přílohy k Návodu na možnou aplikaci GDPR ve spolku
Návod na možnou aplikaci GDPR ve spolku (MS)
Terminář činnosti OMS na rok 2018 
Usnesení ze SZ ČMMJ konaného 17. 11. 2017
Informace ze zasedání SZ ČMMJ dne 17. 11. 2017 
Africký mor prasat na území ČR
Informace ze Sboru zástupců ČMMJ konaného 10. 6. 2017 
Oznámení o konání sněmu OMS Jihlava v roce 2017 
Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené na území ORP Telč v hospodářském roce 2016 
Chovatelská přehlídka trofejí ulovené v mysliveckém roce 2016/2017 v působnosti Magistrátu města Jihlavy 
Elektronická evidence tržeb a spolky 
Pozvánka na chovatelskou přehlídku trofejí do Havlíčkova Brodu 
Novela Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.prošla vládou, postoupena Parlamentu ČR
Informace o fúzi společností ČMMJ 
Oznámení o úmrtí pana Karla Karpíška 
Terminář činnosti OMS na rok 2017 
Termíny sčítání zvěře v roce 2017 
Oznámení o úmrtí pana Františka Klimeše 
Informace ze zasedání SZ ČMMJ konaného 17. 11. 2016 
Směrnice k propůjčování a udělování mysliveckého vyznamenání 
Oznámení o úmrtí Karla Jeserovského st. 
Školení prohlížitelů zvěřiny 2016/2017 
Oznámení o úmrtí MUDr. Jana Štěpánka  
Informace ze zasedání sboru zástupců ČMMJ Praha ze dne 18. 6. 2016 
Pozvánka na Česko-Slovenskou soutěž trubačů 
Pozvánka na CHP trofejí -Telč 2016 
CHP trofejí Jihlava 2016 - informace oddělení lesního hospodářství
a myslivosti Magistrátu města Jihlavy 

Chovatelká přehlídka trofejí - Jihlava 2016 
Připomínky ČMMJ k novele zákona o myslivosti 
Ministerstvo zemědělství představilo novelu zákona o myslivosti 
Zajištění právní služby ČMMJ z.s. 
Návrh novely zákona o myslivosti č.449/2001 Sb. včetně stanoviska ČMMJ zaslané na MZe ČR a následné odpovědi z Úřadu vlády ČR 
Vyjádření k odvolání Ing. Josefa Orlovského z funkce jednatele ČMMJ 
Doplnění Termináře činnosti OMS na rok 2016 o chybějící údaje 
Informace o odvolání Ing. Josefa Orlovského z funkce jednatele ČMMJ 
Terminář činnosti OMS na rok 2016 
Vánoční a Novoroční přání předsedy OMS na rok 2016 
Informace z volebního Sboru zástupců ČMMJ z.s., konaného 17.11.2015 
Nabídka pronájmu honiteb 
Pozvánka na seminář "Vliv mysliveckého hospodaření na škody zvěří" 
Informace ze zasedání Sboru zástupců ČMMJ, Žďár nad Sázavou 6.6.2015 
Fotografie ze zahájení chovatelské přehlídky trofejí Telč, 31. 5. 2015 
Petice na podporu zachování norování 
Zpráva předsedy OMS z volebního OS konaného dne 20. 5. 2015    
Volební OS 2015 - program, zpráva předsedy OMS, charakteristika kandidátů  
Informace z mimořádného zasedání SZ konaného 21. 3. 2015 
Termíny sčítání zvěře v roce 2015   
Zpráva předsedy OMS ze zasedání SZ dne 7. 6. 2014 v Benešově 
Terminář činnosti OMS na rok 2014 
Určení termínů sčítání zvěře pro rok 2014 
Informace ze zasedání Sboru zástupců v Praze dne 8. 6. 2013 
Informace z OS OMS Jihlava konaného 30.5.2013   
Výzva k účasti na akci "Čistá Vysočina 2013" 
Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro rok 2013 
Místo sdružení - spolky 
Petiční výzva "Za obnovu zemědělské krajiny" 
Školení prohlížitelů zvěřiny zrušeno   
Změna výkupní ceny zvěřiny od 1.8.2012 (sběrné místo Salavice)      
Zpráva předsedy OMS Jihlava včetně usnesení z OS 14.6.2012 
Změna výkupní ceny zvěřiny r. 2012 - výkupna Salavice 
Výkupní ceny zvěřiny pro rok 2012 
ozvánka na CHP trofejí - OMS Žďáŕ nad Sázavou 
Terminář 2012   
Výzva k účasti na akci "Čistá Vysočina 2012"     
Výhody pojištění člena ČMMJ 
Školení osob  k prohlížení těla ulovené volně žijící zvěře  
Prohlášení jednatele ČMMJ, o.s.  
Jednací řád Okresního sněmu OMS Jihlava 
Volební řád pro doplňující volby do OMR a ODR OMS Jihlava 
Doplňující volby do OMR a ODR OMS Jihlava  
Oznámení o konání CHP trofejí Telč 2011 
Terminář akcí OMS Jihlava v roce 2011 

Výzva k prezentaci na chovatelské přehlídce trofejí Jihlava 2011 
Nové poznatky s přikrmováním zvěře - školení 
Vydávání a kontrola plomb 
Okresní dozorčí rada OMS Jihlava
Okresní myslivecká rada OMS Jihlava
Důležité kontaktyTOPlist TOPlist