Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Organizační informace pro MS a členy ČMMJ > Doplňující volby do OMR a ODR OMS Jihlava

Výzva k podávání návrhů kandidátů na člena OMR a člena ODR ČMMJ OMS
 
Okresní myslivecká rada ČMMJ OMS Jihlava rozhodla o konání  doplňující volby nového člena okresní myslivecké rady a nového člena okresní dozorčí rady.
 
Volba se uskuteční dne 16. 6. 2011 na zasedání Okresního sněmu ČMMJ OMS Jihlava.
 
Podmínky pro výběr a navrhování vhodných kandidátů:
-          předpoklad kandidáta pro řádné plnění svěřených úkolů a aktivní účast na činnostech vyplývajících ze zastávané funkce
-          naplňování cílů a poslání ČMMJ
-          odpovídající úroveň mysliveckého vzdělání
-          ochota k práci a oddanost ČMMJ
-          využívání volného času pro výkon funkce
-          člen ČMMJ evidovaný u OMS Jihlava
-          písemný souhlas s návrhem.
   
Kandidáty může navrhovat – uživatel honitby, OMR, ODR, odborné komise OMS  nebo fyzická osoba.
 
V menu „Formuláře ke stažení“ naleznete tiskopisy - „Návrh na kandidáta pro doplňující volbu člena Okresní myslivecké rady ČMMJ OMS Jihlava“ a  „Návrh na kandidáta pro doplňující volbu člena Okresní dozorčí rady ČMMJ OMS Jihlava“- pro podávání návrhů kandidátů.
 
Návrhy na kandidáty je nutno doručit osobně nebo poštou na sekretariát ČMMJ OMS Jihlava
nejpozději dne 7. 6. 2011 do 12:00 hod. Později předané návrhy nebudou akceptovány!
 
 
    
             
Ing. Josef Prokeš
předseda OMS Jihlava