Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Organizační informace pro MS a členy ČMMJ > Informace o odvolání Ing. Josefa Orlovského z funkce jednatele ČMMJ, z.s.

Dne 18. února 2016 byl na zasedání Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty odvolán z funkce jednatele Ing. Josef Orlovský.

Do doby jmenování nového jednatele, který bude vybrán na základě vypsaného výběrového řízení, je vedením sekretariátu pověřena současná zaměstnankyně Mysliveckého a kulutrně - propagačního oddělení sekretariátu Martina Novotná.

O dalším průběhu budete informováni.

Vyjádření k odvolání jednatele ČMMJ, z.s.

Vyjádření k odvolání jednatele ČMMJ, z.s.24.2.2016
Po třech měsících od volebního sněmu ČMMJ bylo navrženo na 3. zasedání myslivecké rady dne 18.2.2016  členům myslivecké rady odvolání ing. Josefa Orlovského z pozice jednatele ČMMJ. Třináct ze čtrnácti přítomných členů myslivecké rady návrh podpořilo a k odvolání se přiklonilo. Na proběhlých zasedáních nově zvolené myslivecké rady byla shledána opakovaná pochybení v plnění stanovených úkolů ze strany jednatele ČMMJ.  Členové MR ČMMJ současně obdrželi  výsledek kontroly provedené 14.1.2016 v sekretariátu ČMMJ dle zadání  dozorčí rady ČMMJ, který poukázal na  nezvládnutí řídící a organizační práce při řízení sekretariátu ČMMJ.
Jak jsem uvedl ve svých předchozích  vyjádřeních, nejsem přesvědčen, že všichni pracovníci ČMMJ vykonávají odpovědně svou pracovní činnost v souladu se zadanými úkoly a stanovenou pracovní náplní. Pokud se má nově zvolená MR ČMMJ  v následujícím období pokusit poopravit pošramocený pohled veřejnosti a především vlastních členů na organizaci a myslivost celkově, bude zapotřebí spolupráce a plné pracovní nasazení všech zaměstnanců sekretariátu ČMMJ, myslivecké rady ČMMJ, dozorčí rady ČMMJ a jednotlivých OMS.
Nic jiného není potřeba za tímto rozhodnutím hledat.
MR ČMMJ  uložila předsedovi ČMMJ ing. J. Janotovi vypsat výběrové řízení na funkci jednatele ČMMJ. Současně MR ČMMJ pověřila Martinu Novotnou řízením sekretariátu v rozsahu výkonu funkce jednatele do doby jmenování nového jednatele.
 
Myslivosti zdar!
 
Ing. Jiří Janota
předseda ČMMJ, z.s.