Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Organizační informace pro MS a členy ČMMJ > Prohlášení jednatele ČMMJ, o.s.

Prohlášení jednatele ČMMJ, o.s.

Prohlášení jednatele ČMMJ, o.s.

Všem členům i široké veřejnosti

 Vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty, kolegyně a kolegové, 

 
            na základě Vašich telefonických a mailových dotazů o informaci o údajně připravované novele zákona o myslivosti a především o snížení minimální výměry honiteb na 230 ha ve smyslu bulvárního mysliveckého média MIS VIII 2011 konstatuji: 

 ČMMJ se nezúčastnila žádného jednání – ani oficiálního ani neoficiálního, kde by se hovořilo o jakékoliv novele zákona o myslivosti, která by měla snížit minimální výměru honiteb na 230 ha. Dle vyjádření odpovědných pracovníků se takového jednání nezúčastnili ani zástupci MZe a ZV PSP ČR apod . Jelikož jsem podobné poplašné informace získal již na počátku léta, informoval jsem okamžitě dopisem OMS ČMMJ o této „kachně“, která se uhnízdila v českých lesích a hájích…

 

 ČMMJ dlouhodobě prosazuje zvýšení minimální výměry honiteb na 1000 ha a 500 ha považuje za kompromis, který byl deklarován již v minulosti! Akce, která proběhla v loňském roce, kdy se naprostá většina vlastníků honebních pozemků a MS jednoznačně vyjádřila pro zachování současného zákona o myslivosti a tím i zachování minimální výměry 500 ha je jednoznačným dokladem.

 

 

 Informace podané výše uvedeným MISem jsou novým výplodem schizofrenního mysliveckého guru, který kope ve své agónii všemi směry, aby destabilizoval jednotnou ČMMJ. Nicméně musím přiznat, že uvedené chorobomyslné výplody jsou na 44 stranách tak sugestivně a sofistikovaně propracované, že jsem přesvědčen, že jim jejich autor zcela jistě sám věří…

 

 S pozdravem

 

             Myslivosti zdar!

 

                         Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.

                                 jednatel ČMMJ