Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Organizační informace pro MS a členy ČMMJ > Termín sčítání zvěře v roce 2015

Termíny sčítání zvěře v roce 2015

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy myslivosti  určuje  uživatelům honiteb na území Kraje Vysočina termíny sčítání zvěře v roce 2015 na dny: 7.2.2015 a 7.3.2015.

Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o myslivosti je uživatel honitby povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti (§ 59 odst. 2 písm.c) zákona o myslivosti - krajský úřad) sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů výsledek písemně oznámit příslušnému orgánu státní správy myslivosti (§ 60 zákona o myslivosti - obecní úřady obcí s rozšířenou působností). Držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo účastnit se svým zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti (obcí s rozšířenou působností) k jeho výsledkům.
Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti (obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností) nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán nové konečné sčítání.

Ing. Jiří Bartoš
ved.oddělení lesního hospodářství a myslivosti