Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Organizační informace pro MS a členy ČMMJ > Volební řád pro doplňující volby 2011

V o l e b n í   ř á d
 
pro doplňující volbu člena OMR a člena ODR ČMMJ OMS Jihlava ( dále jen „doplňující volba“ ) při jednání Okresního sněmu dne 16.6.2011
 
 
 
            Příprava doplňující volby byla provedena v souladu s příslušnými ustanoveními platných Stanov ČMMJ a Jednacího řádu ČMMJ.
 
1.       Právo volit na zasedání okresního sněmu mají delegáti, tj. zástupci uživatelů honiteb v obvodu působnosti OMS Jihlava a členové ČMMJ evidovaní u OMS Jihlava, kteří se sněmu zúčastní.
2.       Při presenci obdrží každý delegát hlasovací lístek s kandidátkou pro doplňující volbu.
3.       Každý delegát má jeden hlas.
4.       Volen je 1 člen OMR a 1 člen ODR.
5.       Doplňující volba je tajná. Delegát upraví hlasovací lístek dle vlastní úvahy – jméno kandidáta, se kterým nesouhlasí, přeškrtne.
6.       Hlasovací lístek odevzdá delegát do hlasovací schránky.
7.       Počet hlasů pro kandidáta je součtem hlasů od delegátů na odevzdaných hlasovacích lístcích. Volební komise sestaví na základě výsledků volby pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů a to sestupně od nejvyššího počtu hlasů.
8.       Členy OMR a ODR jsou zvoleni kandidáti z 1. místa pořadí.
9.       V případě rovnosti obdržených hlasů na 1.místě pořadí kandidátů se člen OMR nebo ODR volí veřejným hlasováním. Návrhy delegátům předloží volební komise v abecedním pořadí podle příjmení umístěných kandidátů.
10.   Volební komise odpovídá za řádný průběh doplňující volby v souladu se Stanovami a    Jednacím řádem ČMMJ včetně soustředění a zabezpečení hlasovacích lístků tak, aby nedošlo k jejich zneužití.