Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Organizační informace pro MS a členy ČMMJ > Vydávání a kontrola vydaných plomb

Plomby

Upozorňujeme všechny uživatele honiteb, že dle zákona o sdružování občanů je statutárním zástupcem mysliveckého sdružení jeho předseda. Z toho důvodu je možno vydávat plomby pro označení ulovené spárkaté zvěře pouze této osobě nebo na základě plné moci mysliveckému hospodáři či jiné, v plné moci označené, osobě. Nelze proto požadovat výjimku z tohoto ustanovení právních předpisů. VZOR plné moci naleznete v příloze.

Dále upozorňujeme všechny uživatele honiteb, že ve smyslu ustanovení § 27 vyhl. č. 244/2002 Sb. a § 61 odst. 2 zákona o myslivosti bude před vydáním dalších plomb provedena kontrola vedení evidence vydaných a přijatých plomb u uživatele honitby. S žádostí o vydání plomb proto vezměte s sebou i evidenci plomb ke kontrole.

 

 

Ing. Milan Slavinger
Vedoucí odd. LHM OŽP Magistrátu města Jihlavy

Přiložené dokumenty

 Vzor Plná moc (doc - 22,02 KB)

Vzor "Plné moci"