Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Složení MR, DR OMS a odborných komisí

Složení MR, DR a odborných komisí

Složení myslivecké rady pro období 1.8.2020 do 31.7.2025


Ing. Josef Prokeš předseda MR  tel. 606 709 071  
Petr Kolář místopředseda a předseda myslivecké komise tel. 602 168 819  
Ivanka Soukupová předsedkyně kynologické komise tel. 723 151 755  
Jaroslav Fridrichovský předseda střelecké komise tel. 731 646 572  
Roman Navrátil
předseda kulturně propagační komise tel. 737 630 096  
Ing. Vlastislav Soukup člen rady tel. 724 136 466  
Ing. Vít Fridrichovský člen rady tel. 608 570 754  


Složení dozorčí rady pro období 1.8.2020 do 31.7.2025

Dr.Ing. Lubomír Dohnal předseda tel. 731 429 818  
Miroslav Vrzáček člen tel. 602 885 466  
Ing. Jan Krpálek člen tel. 602 430 177

Složení odborných komisí

Myslivecká komise

Petr Kolář předseda tel. 602 168 819  
MVDr. Pavel Brávek člen tel. 724 342 321  
Milan Dolejší člen tel. 604 732 752  
Pavel Kudrna člen tel.732 926 029  
Jiří Kružík člen tel. 606 063 773  
Roman Navrátil člen tel. 737 630 096  
Ing. Stanislav Vorálek člen tel. 606 731 786  

Kulturně propagační komise

Roman Navrátil předseda tel. 737 630 096  

Střelecká komise
Jaroslav Fridrichovský předseda tel. 608 049 954  
Luděk Mikeš člen tel. 604 590 192  
Kamil Štáfl člen tel. 731 177 162  
Ing. Radek Vintr člen tel. 777 108 722  
Vladimír Kapoun člen tel. 606 162 019  
Jiří Kameník člen tel. 607 516 004  
Miloslav Matějka člen tel. 603 249 739  
Jaroslav Fridrichovský člen tel. 776 746 152  

Složení kynologické komise

Ivanka Soukupová předsedkyně tel.723 151 755  
Dr. Ing. Lubomír Dohnal člen tel. 731 429 818  
Milan Fabeš člen tel. 723 642 087  
Marek Hrůza člen tel. 724 249 035  
Pavel Chvátal člen tel. 605 080 589  
Radka Jelínková člen tel. 604 794 343  
Karel Jeserovský člen tel. 728 742 945  
Jaroslav Jirka člen tel. 721 966 514  
MVDr. Jiří Košina člen tel. 603 178 541  
Pavel Kudrna člen tel. 732 926 029  
Karel Mařík člen tel. 608 265 146  
Josef Mokrý člen tel. 608 635 714  
Jaroslav Novák člen tel. 731 266 070  
Petr Pojer člen tel. 732 502 239  
František Popelář člen tel. 721 132 901  
Jiří Půža člen tel. 607 511 056  
Ladislav Sláma člen tel. 721 342 553  
Josef Šťáva člen tel. 728 559 904  
Kateřina Wieznerová člen tel. 734 262 656  
Miroslav Zadražil člen tel.730 819 153  
MUDr. František Nahodil člen tel. 602 550 456