Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Složení lektorů a zkušebních komisařů, kynologických a střeleckých rozhodčích

Lektoři a zkušební komisaři pro kurz a zkoušky z myslivosti a kurz a zkoušky pro myslivecké hospodáře


1. MVDr. Pavel Brávek  
2. Dr. Ing. Lubomír Dohnal  
3. MUDr. Zdeněk Eibel  
4. Ing. Vít Fridrichovský  
5. Petr Kolář  
6. MVDr. Jiří Košina  
7. Ing. Klára Košinová  
8. Ing. Jan Krpálek  
9. MUDr. František Nahodil  
10. Ing. Josef Prokeš  
11. Ing. Vlastislav Soukup  
12. Ing. František Škrdla  
13. Ing. Stanislav Vorálek  
14. Miroslav Zadražil  
15. Ing. Karel Ženíšek  

Rozhodčí z výkonu loveckých psů

Rozhodčí Mobil Aprobace
Zdeněk Dvořák 602 970 916 ZV ost.pl., PZ ost. pl., LZ ost. pl., BZ, BZH, HZ, norování, VZ jezevčíků, ZVVZ
Marek Hrůza 724 249 035 ZV ohařů, PZ ohařů, LZ ohařů, VZ ohařů
Pavel Chvátal 605 080 589 ZV ohařů, PZ ohařů, ZVP 
Radka Jelínková 604 794 343 norování, ZV ostatní plemena, BZ, ZVP
Karel Jeserovský 728 742 945 ZV ost. pl., PZ os.pl., LZ ost.pl., BZ, BZH, HZ, norování, ZVVZ
Jaroslav Jirka 721 966 514 ZV ohařů, PZ ohařů, LZ ohařů, VP ohařů
Jiří Košina MVDr. 603 178 541 ZV ostatní plemena, PZ ostatní plemena
Karel Mařík 608 265 46 ZV os.pl., PZ ostatní plemena, LZ ostatní plemena, BZ, norování, ZVVZ
Josef Mokrý 608 635 714 ZN
František Nahodil MUDr. 602 550 456 ZV ohařů, PZ ohařů, LZ ohařů, VZ ohařů, ZV ost.pl.,PZ ost.pl.,LZ ost.pl.

BZ, VZ ostatní plemena, norování,  ZVVZ
Jaroslav Novák 604 612 300 norování
František Popelář 721 132 901 ZV ohařů, PZ ohařů, LZ ohařů
Ladislav Sláma 721 342 553 ZV ohařů, PZ ohařů, LZ ohařů, VZ ohařů, ZV os.pl., PZ ost.pl., LZ ost.pl.

BZ, VZ ostatní plemena, BZH, HZ, norování,  ZVVZ
Ivanka Soukupová 723 151 755 ZV ostatní plemena, PZ ostatní plemena, BZ, VP, VZ mlp, ZVVZ
Jiří Šafránek 724 234 011 norování
Petr Šoulák 605 711 846 ZV ostatní plemena, norování
Josef Šťáva 728 559 904 ZV ohařů, PZ ohařů, LZ ohařů
Kateřina Wieznerová 734 262 656 ZV - ostatní plemena, BZ, ZVVZ, LZ - ostatní plemena
Miroslav Zadražil 730 819 153 ZV ohařů, PZ ohařů, LZ ohařů, VZ ohařů, ZV ost.pl., LZ ost.pl., BZ,

norování, MFR, PZ ost.pl., ZVVZ, VZ OP, BZH, HZ
Čekatelé    
František Nahodil MUDr. 602 550 456 BZH, ZH
Josef Mokrý 608 635 714 ZV ostatní plemena


Rozhodčí střelby

Josef Budín tř. III tel. 608 049 954
Zdeněk Dvořák tř. III tel. 602 970 916
Luděk Mikeš tř. III tel. 603 142 858
Ing. Vlastislav Soukup tř. III tel. 724 136 466
Ing. František Škrdla tř. III tel. 732 734 522
Kamil Štáfl tř. III tel. 731 177 162
Bohumil Válal tř. III tel. 728 812 372
Ing. Radek Vintr rř. III tel. 777 108 722