Klub autorů
 
hlavicka klub
Klub autorů
Adresa: Jungmannova 25 , 110 00
Telefon:222 780 010
Email:klubautoru@klubautoru.cz
Web:www.myslivost.cz/klubautoru
Editační a vydavatelská činnost > Autorské počiny

Vybrané tituly členů Klubu autorů

Nejnovějším knižním počinem z pera MUDr. Petra Němcem je titul s názvem PŘÍBĚHY CECHU HUBERTOVA.

Sám autor o svém díle uvádí:

Myslivost se stala součástí mého života. Při důvěrném setkávání s přírodou jsem sledoval její proměny, poznával tajemné záhady a viděl, jak v ní vznikají prosté i obdivuhodné zázraky. S myslivostí jsem poznal hodně překrásných míst v naší zemí a spolu s ní spoustu dobrosrdečných, poctivých a vzácných lidí, s kterými bych se jinak nesetkal. To všechno spolu s prožitými příběhy ve mně zanechalo trvalé vzpomínky.  Měl jsem delší dobu pocit, abych upřímným vyznáním vyjádřil obdiv a vděk myslivosti, přírodě a všemu co k ní patří. Úctu a poděkování za to čím mě obdarovali. Také proto jsem napsal tyto „Příběhy cechu Hubertova“. Odehrávají se většinou v Chřibech , zvláště v kyjovských lesích. Zachytil jsem i zážitky myslivců ze Slovácka, Hodonínska a Kyjovska.  

Co o této knize napsal spisovatel, lesní odborník a nestor myslivosti ing.Zdeněk Kunert je uvedeno stručně v říjnové Myslivosti na str. 98.V srpnu 2013 vyšla v nakladatelství Akcent v pořadí pátá kniha Zdeňka Hlaváče s názvem POSLEDNÍ LOV.

Anotace vydavatele: Mistrovsky napsaná kniha o dozrávání myslivce - lovce na počátku 21. století. Je určena nejen myslivcům a milovníkům přírody. Doplňují ji autorovy ilustrace a fotografie, dále pak fotografie Danuše Hlaváčové.

Zdeněk Hlaváč se narodil v roce 1954 v Ústí nad Orlicí. Pochází z myslivecké rodiny. Své první kontakty s přírodou jakož i následující řadu let již coby myslivec prožil v Damníkově, vesnici ležící v jihozápadní části lanškrounské kotliny na pomezí Čech a Moravy. Kromě klasické myslivecké činnosti v Mysliveckém sdružení Damníkov a Mysliveckém sdružení Damníkov-Luková se věnovat propagaci myslivosti (výstavy, komponované programy), příhraniční spolupráci mezi českými a polskými myslivci, literární činnosti. Publikuje v regionálním tisku a časopise Myslivost, je členem Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě a členem Redakční rady časopisu Myslivost. Od roku 1978 do roku 2007 pracoval v kulturních zařízeních v Lanškrouně. V současné době žije a pracuje v Holešově, je členem Mysliveckého sdružení Háje Tučapy - Bořenovice (KM). V Akcentu vydal knihy Zelenými stezkami Velké pláně (2010), Mezi puškou a vařečkou (2010), O srncích a myslivcích (2011), Z myslivcova deníku a receptáře (2012)Koncem roku 2012 vychází ve vydavatelství OPTYS, spol. s r. o. druhé vydání půvabné knížky
POHÁDKY S VŮNÍ LUK A LESŮ. Jejím autorem je člen Klubu autorů, pan Štěpán Neuwirth. Knížku ilustroval Michal Kavan.
Začátkem března 2012 vychází jako knižní novinka v nakladatelství Akcent Třebíč dětská knížka Srneček Lojzík a jeho příhody, při jejíž realizaci se sešli autor textu Mgr. Josef Drmota a známý ilustrátor Petr Slaba. Jde o příběh malého srnčího kluka, který prožívá první rok svého života pod dohledem mámy Lízy a učí se všemu, co bude ve svém srnčím životě potřebovat.
Lovcovo mrmlání /Jiří Šmotek – nakladatelství IMFL 2012/
je další povídková knižní novinka inspirovaná tentokrát převážně autorovými zážitky nejen na lovu. Samotný název knihy je odvozený od jeho pocitů při celoživotním věnování se myslivosti a všemu co s ní neodmyslitelně souvisí. Jednotlivé příběhy jsou vylíčeny tak, jak mu je patroni myslivců sv. Eustach a Hubert či bohyně lovu Diana vložili do jeho osudí. Čtenář jakéhokoli věku v nich najde určitě nejen věci humorné, ale i poučné a taky řádky k zamyšlení. Jako u dvou předešlých autorových knih obálku i ilustrace vytvořil Petr Slaba.