Klub autorů
 
hlavicka klub
Klub autorů
Adresa: Jungmannova 25 , 110 00
Telefon:222 780 010
Email:klubautoru@klubautoru.cz
Web:www.myslivost.cz/klubautoru
Novinky > Setkání 2013 Beskydy

Klub autorů opět v Beskydech

Klub autorů je jedním ze sedmi zájmových klubů založených při ČMMJ. Momentálně sdružuje 47 členů a dva čekatele na přijetí, mezi členy jsou i tři přátelé ze Slovenska. Jelikož se stalo samozřejmostí, že se akcí zúčastňují i partneři a partnerky členů, neformálně v rámci Klubu funguje i „Klub sympatizantů“. Jednou z tradičních akcí Klubu autorů je klubové setkání, které se letos konalo ve dnech 14. – 16. června v srdci Beskyd – na Valašsku. Klubový víkend vždy připravuje některý ze členů a snaží se vždy pozvat do některého z atraktivních míst naší vlasti. Oblast Rožnovska a Beskyd tentokrát představili a pečlivě program připravili manželé Hana a František Křenkovi. Hana je úřadující předsedkyní Klubu autorů.
Členové klubu byli přivítáni v hotelu Pohoda v Horní Bečvě, bohužel, tradičního setkání se nezúčastnili přátelé ze Slovenska, jediným zástupcem byl dr. Štefan Šramka, předseda Klubu lovecké historie při Slovenskom poľovníckom zvazu, ale zároveň je též členem naše Klubu autorů. Dohoda o ustavení partnerského slovenského klubu byla učiněna již na podzim loňského roku, ale dodnes se nepodařilo dosáhnout zcela jednoznačné dohody jak klub konstituovat v rámci mysliveckých struktur na Slovensku. Škoda, neboť jedním z podtextů letošního setkání bylo také česko-slovenské střetnutí na stejnou notu naladěných autorů, čímž by se přidala i další drobná perlička do náhrdelníku akcí vztahujících se k devadesátému výročí založení jednotné myslivecké organizace Československé myslivecké jednoty. Takže se budeme těšit na setkání a navázání vzájemné spolupráce v příštím roce.
Sobotní dopoledne bylo věnováno výstupu z Pusteven na Radhošť, turisticky méně zdatní členové absolvovali procházku k soše Radegasta, „vrcholové družstvo“ dobylo samotný vrchol s kaplí. Krásné slunečné počasí sice zlepšovalo náladu a dojem z návštěvy skoro posvátných míst, negativem však byl čilý stavební ruch strojů a pendlujících náklaďáků v souvislosti s budováním cesty pro nadcházející významnou akci – oslavu 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu.
Turisté vysíleni výstupem, a někteří i sestupem, pak nabrali sílu nad vynikající polévkou a svíčkovou. Oběd proběhl v jedné z architektonických perel Dušana Jurkoviče, restauraci Libušín na Pustevnách. Odtud následovala cesta autobusem na protější stranu údolí, na další dominantu Valašska a Vsetínských vrchů, Soláň. V moderní nedávno postavené kapli si mohli autoři prohlédnout výstavku děl místních malířů a doslova kuriózní výstavu malých diorámat na historické téma. Mladá kostýmní výtvarnice využila ryze moderní postavičky Barbie a Kena, jež přetvořila do podoby historických postav českých i světových dějin. Trochu zvláštní pocit vidět americkou panenku a sličného plastového svalovce v podobě kněžny Libuše, Karla IV., Emy Destinové, Jan Husa, ale i třeba Gagarina, prince Williama, či dokonce v podobě Václavů Havla a Klause. Asi opravdu se k Valašsku lépe hodí venkovní expozice dřevěných plastik. Své dojmy si mohli členové utřídit na slunku na terase hotelu, nad kafem a při krásném výhledu na panorama Javorníků.
Při cestě na hotel se všichni ještě zastavili v moderním kostele Sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě. V průvodním slovu pana faráře se objevila slova uznání o činnosti „mysliveckých“ spisovatelů, básníků, dramatiků, malířů, výtvarníků. Potěšitelné je i to, že se už neodmyslitelnou součástí akcí stala i svatohubertská mše spojená se setkáním místních myslivců.
Při každém setkání je kromě výletů za poznáním očekávaným momentem sobotní večer, kdy se všichni pobaví a vymění si informace co kdo má za nové autorské počiny, navazují se kontakty a domluvy na akce pro zbytek roku, zapojují se i rodinní příslušníci a sympatizanti. Společenský večer v prostorách hotelu Pohoda byl zahájen minutou ticha a vzpomínkou na zesnulé členy klubu, Vlastimila Slavíčka a Doc. Jaromíra Kovaříka. Přítomní členové byli představeni hostům večera, místostarostovi Horní Bečvy a členům MS Hubert z Horní Bečvy. Dojemné bylo přečtení dopisů paní Slavíčkové a nepřítomného Oldřicha Tripese, který se nemohl zúčastnit setkání ze zdravotních důvodů. Byli představeni noví členové Klubu autorů – spisovatel Zdeněk Šíbr a medailér Roman Provazník – a spolu s tím i jejich autorské počiny. Ocenění zde převzali letošní jubilanti – Jitka Vaňková (60), manželé Bohačíkovi (50. výročí sňatku, 75 let V. Bohačíka), Ing. Kasinovi (50) bylo předáno myslivecké vyznamenání I. stupně. Nedílnou součástí večera bylo i nastínění další společné práce Klubu (příprava Mysliveckého magazínu) a náměty na další setkání v roce 2014.
Nejdůležitějším momentem těchto setkání je však výměna názorů, zkušeností, čerpání poznatků, prohloubení spolupráce. Zcela jistě je pro každého účastníka vzpruhou pro další práci, inspirací, duševním povzbuzením. Jako členové klubu budeme rádi, pokud se ke spolupráci přihlásí i případní další zájemci a potenciální členové, uvítáme rádi každého, kdo má upřímný zájem pomoci v propagaci a obhajobě české myslivosti. Byť je doba autorským počinům ne příliš přející, řady členů se pozvolna rozrůstají. A jako asi jediný klub v rámci ČMMJ se většiny setkání zúčastňují rodinní příslušníci, což atmosféře pohody a porozumění jen a jen nahrává. Vztahy mezi členy totiž nejsou jen pracovní a kolegiální, ale mnohdy doslova rodinné.
Dlouhá sobotní noc se pro mnohé přehoupla až do nedělního rána, po snídani většina účastníků sbalila věci a přesunuli se do Rožnova. Nedělní dopoledne bylo totiž věnováno prohlídce areálu Valašské dědiny v rožnovském skanzenu, výstup na nově otevřenou Jurkovičovu rozhlednu, oběd ve stylové „hospodě ze Zděchova“ v areálu Valašské dědiny.
Krásné a pohodové setkání bylo zakončeno neméně pohodovým a přátelským setkáním nad odpolední kávou v Prostřední Bečvě, v domku manželů Křenkových. Ne nadarmo přiřknul jednatel klubu naší předsedkyni přezdívku Hanička – zahrádka či Hanička pohádka.
Nezbývá nic jiného než jménem 17 přítomných členů Klubu autorů a 12 členů „Klubu sympatizantů“ vyjádřit obrovský dík manželům Křenkovým za vynaložené úsilí při přípravě a průběhu tohoto setkání. Myslím, že všichni účastníci se budou do překrásných Beskyd rádi znova vracet.
Uvidíme, kde se sejdeme v příštím roce, případným zájemcům o členství můžeme snad nabídnout účast na akci Myslivecká Třeboň v sobotu 10. 8. a nebo na Evropské myslivecké pouti v sobotu 26. října v Dubu nad Moravou.
Zdeněk Hlaváč a JK
 

Fotogalerie